IsvKran32.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title=ISV-KRAN: Paluby c.3 a 2

LevelEnterText=Vstupujes na Palubu 3 lodi ISV-KRAN


[TranslatorEvent8]

Message=Prevzeti ovladani hlavnich vrat lodi

AltMessage=Hlavni dvere lodi jsou ted plne ovladany - premosteni se podarilo


[TranslatorEvent11]

Message=PRIMARNI TURBO-VYTAH VYZADUJE PRO SVOU FUNKCI PLNE ZAPNUTE MOTORY.

AltMessage=NAPAJENI TURBO-VYTAHU BYLO OBNOVENO - VAROVANI: PRO NASTUPOVANI JE UPLATNENO 2-VTERINOVE BEZPECNOSTNI ZPOZDENI.


[TranslatorEvent31]

Message=ISV-KRAN PALUBA 3: STAV: NEZNAMI VETRELCI SE POKOUSI O PRESMEROVANI VYKONU Z SYSTEMU MOTORU. VYKON MOTORU JE NA 75% KAPACITY.


[TranslatorEvent32]

Message=STANICE PRO SLEDOVANI PLANETY. DETEKOVAN VSTUP A VYSTUP LODE VETRELCU DO ATMOSFERY. MATERSKA LOD VETRELCU PRISTALA V SEVERNIM UDOLI POBLIZ ATMOSFERICKE ELEKTRICKE BOURE.


[TranslatorEvent5]

Message=Tento panel vyzaduje premosteni.


[TranslatorEvent10]

Message=Skaarjove pronikli do oblasti doku. Ustoupime na palubu 1 a spustime nouzovou vysokonapetovou barieru. Snad tam budeme v bezpeci.


[TranslatorEvent24]

Message="RIDICI STANICE BIO HODNOT: SYSTEM SELHAL : NARUSITELE NA PALUBE 1 PRESMEROVAVAJI TOK ENERGIE. "


[TranslatorEvent26]

Message=PRUZKUMNA STANICE 1: Cidla s kratkym dosahem pro pruzkum planety detekovali velkou lod vetrelcu, shodujici se s popisem podobne lodi zpozorovane pri vstupu a opetovnem vystupu z planetarniho Tarydioveho pole pred orbitalnim dosvitem.


[TranslatorEvent27]

Message=PRUZKUMNA STANICE 2: Skenery povrchu zaznamenali domorode primitivni stavby na povrchu planety. Mesto s vyssi technologii bylo detekovano na skale visici na obloze pomoci nejake nezname sily. Velka energie vychazi z obelisku umisteneho uprostred tohoto mesta.


[TranslatorEvent34]

Message=STAV CHLADICIHO SYSTEMU: CHLADIVO PROSAKUJE VE SPODNI CASTI REAKTORU. RUCNI PRISTUP NEPOVOLANOU OSOBOU BYL ZAKAZAN.


[TranslatorEvent17]

Message=VAROVANI: CHLADIVO MOTORU PRETEKLO. NOUZOVE PUMPY CHLADICIHO SYSTEMU A VENTIL POTRUBI SE MUSI ZAPNOUT PRED VSTUPEM DOVNITR DO TETO OBLASTI.

AltMessage=NOUZOVE PUMPY CHLAZENI MOTORU ZAPNUTY. MIMOZEMSTANE PRESMEROVALI SYSTEMY OCHRANNEHO SILOVEHO POLE.


[TranslatorEvent35]

Hint=STAV CHLADICIHO SYSTEMU: SPATNA SYNTAXE? CHYBA V AUTORIZACI.


[TranslatorEvent9]

Message=Hlavni strojovna je uzavrena ochrannym silovym polem. Generator ochranneho pole musi byt znicen, aby byl umoznen pristup do strojovny.


[TranslatorEvent6]

Message=Prvni vlna Skaarju byla uveznena na palube 4. Pochybuji ze budou schopni se dostat skrz potrubi a vstoupit az do hlavni casti lodi. Ustoupime na palubu 1 a pokusime se zapecetit strojovnu ochrannym silovym polem.


[TranslatorEvent28]

Message=GENERATOR SILOVEHO POLE ONLINE. ZLATE JADRO REAKTORU JE NESTABILNI VZHLEDEM K UZAVRENI STROJOVNY. OCHRANNE SILOVE POLE HLAVNI STROJOVNY MUZE BYT ZRUSENO ZNICENIM ZLATEHO JADRA REAKTORU.


[TranslatorEvent29]

Message=ISV-KRAN: STAV MOTORU: OFFLINE. HLASENO MINIMALNI POSKOZENI. SYSTEM PODPORY ZIVOTA ONLINE. PALUBA 1 PLNE FUNKCNI. TRUP LODI JE POSKOZEN V OBLASTI OBSERVATORE.


[TranslatorEvent30]

Message=PANEL PRO DIAGNOSTIKU HLAVNIHO MOTORU: VYKON MOTORU 75%. BYL LOKALIZOVAN UNIK CHLADIVA V OCHRANNE VRSTVE JADRA REAKTORU. PREDCHOZI POKUS O PRESMEROVANI ENERGIE NEUSPESNY.


[TranslatorEvent21]

Message=VAROVANI: JADRO REAKTORU JE ODKRYTE: JADRO JE VYSOCE VYBUSNE - PRED VSTUPEM SI PROSIM ZAJISTETE ZBRANE.


[TranslatorEvent14]

Message=NOUZOVY VENTIL CHLADICIHO SYSTEMU BYL OTEVREN.


[TranslatorEvent18]

Message=HLAVNI STROJOVNA: NOUZOVE OCHRANNE POLE AKTIVOVANO. PRED VYPNUTIM TOHOTO POLE JE TREBA ZNICIT ZLATA JADRA REAKTORU OCHRANNEHO SILOVEHO POLE.

AltMessage=HLAVNI STROJOVNA: ZJISTENI VETRELCI - POSTUPUJETE VELMI OPATRNE.


[TranslatorEvent20]

Message=ENERGETICKA JADRA JSOU EXTREMNE NESTABILNI: UMISTETE ZBRANE NA BEZPECNE MISTO.


[TranslatorEvent22]

Message=VAROVANI: JADRO REAKTORU JE ODKRYTE: JADRO JE VYSOCE VYBUSNE - PRED VSTUPEM SI PROSIM ZAJISTETE ZBRANE.


[TranslatorEvent23]

Message=VAROVANI: CHLADIVO MOTORU PROSAKLO DO SPODNI CASTI OBLASTI.


[TranslatorEvent3]

Message=Primarni dok lodi: Log Sefa doku Ivana Romanova, Druheho dustojnika lodi ISV-KRAN: Za pomoci laseru jsme privarili ochrannou uzaviraci mriz. Zadny z tech vetreleckych bastardu se do myho doku nedostane.


[TranslatorEvent4]

Message=Primarni dok lodi: Log Sefa doku Ivana Romanova, Druheho dustojnika lodi ISV-KRAN: Ovladaci panel vrat doku muze byt znovu aktivovan premostenim ovladani v jedne servisni sachte.


[TranslatorEvent16]

Message=NOUZOVE PUMPY CHLADICIHO SYSTEMU BYLY ZAPNUTY.