Nagomi.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo3]

Title=Průchod do Nagomi


[TranslatorEvent0]

Message=LOG: M. Poesch: Našli jsme důlní zařízení, ale vstupní brána nejde otevřít. Vypadá to, že ji ovládá to velké monstrum, ale vrátilo se dovnitř. Počkám si na něho. Mám tu dva zásobníky a na nich jeho jméno.


[TranslatorEvent10]

Message=LOG: A. Leiby: Už dvě hodiny utíkám před Skaarjem. Doufám, že mě ztratil, když jsem se schovala za tou bednou. Když se mi podaří ho sejmout, můžu vklouznout zpět do chrámu.Je tam tma a snadno se schovám. Počkat... Slyším něco >>>Chyba záznamu<<<


[TranslatorEvent9]

Message=Vchod do země Nagomi


[TranslatorEvent8]

Message=Vchod do země Nagomi