SetupUnrealPatch.set

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
SetupUnrealPatch
Language Swedish
Game Unreal
Status 9/9
[Setup]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
DefaultFolder="C:\Unreal"
ReadMe="Help\227ReleaseNotes.pdf"
SetupWindowTitle="Unreal Installation"
AutoplayWindowTitle="Unreal Alternativ"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.oldunreal.com"
Developer="Epic Games, Inc. - 227 by Oldunreal"
DeveloperURL="http://www.oldunreal.com/"
Logo="Help\Logo.bmp"

[UnrealRequirement]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.epicgames.com/"
Developer="Epic Games, Inc."
DeveloperURL="http://www.epicgames.com/"

[LinuxGroup]
Caption="Filer som hör hemma i Linux Operativ System"
Description="Kopierar alla filer som behövs för att spela Unreal på Linux Operativ System. Det finns ingen avancerad Alternativ meny ännu, men alla inställningar är sparade och kan ändras i UnrealLinux.ini. UnrealED2.1 är inte tillgängligt i Linux. Om du har problem att starta spelet, så finns det mer information och en FAQ inuti ReleaseNotes i Help katalogen. Om ditt system inte ger alla arkiv, så finns det ett packet kallad för lin_convenience_libs.7z inuti Help mappen som ska innehålla alla nödvändiga filer."

[OldWeaponsGroup]
Caption="Klassiska Vapen"
Description="Kopierar Klassiska Vapen mutator filerna. Dessa filer tillåter dig att spela med vapen från Unreal version 200. Detaljer kan hittar i OldWeaponsReadme.txt inuti help mappen."

[UPakFixGroup]
Caption="UPak Coop Fix"
Description="Kopierar UPakFix mutator filerna. Dessa filer tillåter dig att spela Unreal: Återvänd till Na Pali i kooperativt multiplayer läge utan de vanliga felen."
Unreal Swedish Localization
Shared files: ALAudio.setCore.setD3DDrv.setD3D9Drv.setEditor.setEngine.setGalaxy.setGlideDrv.setIpDrv.setIpServer.setMeTaLDrv.setOpenGLDrv.setSetup.setSglDrv.setSoftDrv.setStartup.setUBrowser.setUMenu.setUnrealEd.setUnrealI.setUnrealShare.setUWindow.setWindow.setWinDrv.setXDrv.setXMesaGLDrv.setXOpenGLDrv.set
Unreal exclusives: SetupUnreal.setSetupUnrealPatch.setD3D8Drv.setEFX.setFMODAudioDrv.setOGLDrv.setOldOpenGLDrv.setOldWeapons.setScriptedAI.setSDL2Drv.setSwFMOD.setUnreal.setUnrealIntegrity.setUnrealLinux.setUnrealLinux.bin.setUnrealOSX.setUnrealOSX.bin.setUnrealSDL2.setUnrealSDL2.bin.setUnrealXLinux.setUnrealXLinux.bin.setUWebAdmin.setWebAdminHTML.set
Assets: Bluff.setCeremony.setChizra.setDark.setDasaCellars.setDasaPass.setDCrater.setDig.setDKNightOp.setDmAriza.setDmBeyondTheSun.setDmCurse.setDmDeathFan.setDmDeck16.setDmElsinore.setDmExar.setDMfith.setDmHealPod.setDmMorbias.setDmRadikus.setDmRetrospective.setDmRiot.setDmTundra.setDug.setEndGame.setExtremeBeg.setExtremeCore.setExtremeDark.setExtremeDarkGen.setExtremeDGen.setExtremeEnd.setExtremeGen.setExtremeLab.setFemale1Skins.setFemale2Skins.setGateway.setHarobed.setIsvDeck1.setIsvKran32.setIsvKran4.setMale1Skins.setMale2Skins.setMale3Skins.setNaliBoat.setNaliC.setNaliLord.setNoork.setNyleve.setPassage.setQueenEnd.setRuins.setSkTrooperSkins.setSkyBase.setSkyCaves.setSkyTown.setSpireVillage.setTerraLift.setTerraniux.setTheSunspire.setTrench.setVeloraEnd.setVortex2.set
Return to Na Pali: UDSDemo.setUPak.setUPakFix.setAbyss.setCrashsite.setCrashsite1.setCrashsite2.setDmAthena.setDmDaybreak.setDmHazard.setDmStomp.setDmSunSpeak.setDmTerra.setDuskFalls.setEldora.setEnd.setFoundry.setGlacena.setGlathriel1.setGlathriel2.setInterIntro.setInter1.setInter2.setInter3.setInter4.setInterCrashsite.setInter5.setInter6.setInter7.setInter8.setInter9.setInter10.setInter11.setInter12.setInter13.setInter14.setIntro1.setIntro2.setNagomi.setNagomiSun.setNalic2.setNevec.setSpireLand.setToxic.setUGCredits.setUpack.setVelora.set
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.setDM-Letting.setDM-Loxi.setDM-Mojo.setDM-Shrapnel.setDM-Twilight.set
Division Mappack: DmBayC.setDmCreek.setDmDespair.setDmEclipse.setDmKrazy.setDmLocke.setDmMorbfanza.setDmScruular.setDmSplash.setDmVilla.set