SetupUnrealPatch.set

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch
SetupUnrealPatch
Language Swedish
Game Unreal
Status 9/9
[Setup]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
DefaultFolder="C:\Unreal"
ReadMe="Help\227ReleaseNotes.pdf"
SetupWindowTitle="Unreal Installation"
AutoplayWindowTitle="Unreal Alternativ"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.oldunreal.com"
Developer="Epic Games, Inc. - 227 by Oldunreal"
DeveloperURL="http://www.oldunreal.com/"
Logo="Help\Logo.bmp"

[UnrealRequirement]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.epicgames.com/"
Developer="Epic Games, Inc."
DeveloperURL="http://www.epicgames.com/"

[LinuxGroup]
Caption="Filer som hör hemma i Linux Operativ System"
Description="Kopierar alla filer som behövs för att spela Unreal på Linux Operativ System. Det finns ingen avancerad Alternativ meny ännu, men alla inställningar är sparade och kan ändras i UnrealLinux.ini. UnrealED2.1 är inte tillgängligt i Linux. Om du har problem att starta spelet, så finns det mer information och en FAQ inuti ReleaseNotes i Help katalogen. Om ditt system inte ger alla arkiv, så finns det ett packet kallad för lin_convenience_libs.7z inuti Help mappen som ska innehålla alla nödvändiga filer."

[OldWeaponsGroup]
Caption="Klassiska Vapen"
Description="Kopierar Klassiska Vapen mutator filerna. Dessa filer tillåter dig att spela med vapen från Unreal version 200. Detaljer kan hittar i OldWeaponsReadme.txt inuti help mappen."

[UPakFixGroup]
Caption="UPak Coop Fix"
Description="Kopierar UPakFix mutator filerna. Dessa filer tillåter dig att spela Unreal: Återvänd till Na Pali i kooperativt multiplayer läge utan de vanliga felen."
Unreal Swedish Localization
Shared files: ALAudio.setCore.setD3DDrv.setD3D9Drv.setEditor.setEngine.setGalaxy.setGlideDrv.setIpDrv.setIpServer.setMeTaLDrv.setOpenGLDrv.setSetup.setSglDrv.setSoftDrv.setStartup.setUBrowser.setUMenu.setUnrealEd.setUnrealI.setUnrealShare.setUWindow.setWindow.setWinDrv.setXDrv.setXMesaGLDrv.setXOpenGLDrv.set
Unreal exclusives: SetupUnreal.setSetupUnrealPatch.setD3D8Drv.setEFX.setFMODAudioDrv.setOGLDrv.setOldOpenGLDrv.setOldWeapons.setScriptedAI.setSDL2Drv.setSwFMOD.setUnreal.setUnrealIntegrity.setUnrealLinux.setUnrealLinux.bin.setUnrealOSX.setUnrealOSX.bin.setUnrealSDL2.setUnrealSDL2.bin.setUnrealXLinux.setUnrealXLinux.bin.setUWebAdmin.setWebAdminHTML.set
Assets: Bluff.setCeremony.setChizra.setDark.setDasaCellars.setDasaPass.setDCrater.setDig.setDKNightOp.setDmAriza.setDmBeyondTheSun.setDmCurse.setDmDeathFan.setDmDeck16.setDmElsinore.setDmExar.setDMfith.setDmHealPod.setDmMorbias.setDmRadikus.setDmRetrospective.setDmRiot.setDmTundra.setDug.setEndGame.setExtremeBeg.setExtremeCore.setExtremeDark.setExtremeDarkGen.setExtremeDGen.setExtremeEnd.setExtremeGen.setExtremeLab.setFemale1Skins.setFemale2Skins.setGateway.setHarobed.setIsvDeck1.setIsvKran32.setIsvKran4.setMale1Skins.setMale2Skins.setMale3Skins.setNaliBoat.setNaliC.setNaliLord.setNoork.setNyleve.setPassage.setQueenEnd.setRuins.setSkTrooperSkins.setSkyBase.setSkyCaves.setSkyTown.setSpireVillage.setTerraLift.setTerraniux.setTheSunspire.setTrench.setVeloraEnd.setVortex2.set
Return to Na Pali: UDSDemo.setUPak.setUPakFix.setAbyss.setCrashsite.setCrashsite1.setCrashsite2.setDmAthena.setDmDaybreak.setDmHazard.setDmStomp.setDmSunSpeak.setDmTerra.setDuskFalls.setEldora.setEnd.setFoundry.setGlacena.setGlathriel1.setGlathriel2.setInterIntro.setInter1.setInter2.setInter3.setInter4.setInterCrashsite.setInter5.setInter6.setInter7.setInter8.setInter9.setInter10.setInter11.setInter12.setInter13.setInter14.setIntro1.setIntro2.setNagomi.setNagomiSun.setNalic2.setNevec.setSpireLand.setToxic.setUGCredits.setUpack.setVelora.set
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.setDM-Letting.setDM-Loxi.setDM-Mojo.setDM-Shrapnel.setDM-Twilight.set
Division Mappack: DmBayC.setDmCreek.setDmDespair.setDmEclipse.setDmKrazy.setDmLocke.setDmMorbfanza.setDmScruular.setDmSplash.setDmVilla.set