UMenu.set

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
Untranslated lines for Unreal
The following page contains untranslated lines for Unreal in the Swedish language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
Untranslated lines for Unreal Tournament
The following page contains untranslated lines for Unreal Tournament in the Swedish language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
UMenu
Language Swedish
Game 1 Unreal
Status 707/792
Game 2 Unreal Tournament
Status 623/680

Public section (Unreal)

[public]
Object=(Name=UMenu.UMenuUGLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Unreal")
Object=(Name=UMenu.UnrealConsole,Class=Class,MetaClass=Engine.Console)
Object=(Name=UMenu.UMenuGoldLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Guld")
Object=(Name=UMenu.UMenuBlueLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Is")
Object=(Name=UMenu.UMenuMetalLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Metall")

Public section (Unreal Tournament)

[Public]
Object=(Name=UMenu.UMenuGoldLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Guld")
Object=(Name=UMenu.UMenuBlueLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Is")
Object=(Name=UMenu.UMenuMetalLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Metall")

Rest of the file (Shared)

[UMenuBotmatchClientWindow]
StartMatchTab="Match"
RulesTab="Regler"
SettingsTab="Inställningar"
BotConfigTab="Bottar"
StartText="Starta"

[UMenuModMenuItem]
MenuCaption="&Mina Modifikationer"
MenuHelp="Denna text hamnar på statusspalten"

[UMenuPlayerMeshClient]
FaceText="Ansikte"
BodyText="Kropp"

[UMenuServerSetupPage]
EditAreaWidth=134
AdminEmailText="Admine-post"
AdminEMailHelp="Skriv in en e-postadress så att användare av servern kan kontakta dig."
AdminNameText="Adminnamn"
AdminNameHelp="Skriv in ett namn för serverns administratör."
MOTDLine1Text="DM Linje 1"
MOTDLine1Help="Skriv in ett dagens meddelande som kommer att visas för användare som går med i din server."
MOTDLine2Text="DM Linje 2"
MOTDLine2Help="Skriv in ett dagens meddelande som kommer att visas för användare som går med i din server."
MOTDLine3Text="DM Linje 3"
MOTDLine3Help="Skriv in ett dagens meddelande som kommer att visas för användare som går med i din server."
MOTDLine4Text="DM Linje 4"
MOTDLine4Help="Skriv in ett dagens meddelande som kommer att visas för användare som går med i din server."
ServerNameText="Servernamn"
ServerNameHelp="Skriv in the full beskrivning för din server, för att framträda i Frågoverktyg som UBrowser eller GameSpy."
DoUplinkText="Annonsera Servern"
DoUplinkHelp="Om ibockad, din server kommer att annonseras till Master Servern, Så att din server kommer att framträda i den globala serverlistan."
ngWorldStatsText="ngWorldStats Loggning"
ngWorldStatsHelp="Om ibockad, din server kommer att lägga upp en logg över spelets gång till NetGamesUSA för statistikinsamling. Kolla ut.ngworldstats.com för information."
LanPlayText="Optimera för LAN"
LanPlayHelp="Om ibockad, En dedikerad server startad kommer att bli optimerad för att spela i ett LAN."

[UMenuStatusBar]
DefaultHelp="Tryck på ESC för att återgå till spelet."
DefaultIntroHelp="Använd spelets meny för att starta ett nytt spel."

[UMenuMultiplayerMenu]
StartName="&Starta Ett Nytt Multiplayer Spel"
StartHelp="Startar ditt eget nätverksspel som andra kan gå med it."
BrowserName="&Hitta Internet Spel"
BrowserHelp="Letar efter spel som är igång på Internet."
LANName="Hitta &LAN Spel"
LANHelp="Letar efter spel på ditt lokala LAN."
OpenLocationName="Öppna &Plats"
OpenLocationHelp="Koppa till en server med dens IP adress eller unreal:// URL."
PatchName="Ladda ner senaste &Uppdatering"
PatchHelp="Hitta den senaste uppdateringen till Unreal på webben!"
DisconnectName="&Koppla Ifrån Servern"
DisconnectHelp="Kopplar ifrån den nuvarande servern."
ReconnectName="&Återkoppla till Servern"
ReconnectHelp="Försök att återkoppla till den senaste servern du vart kopplad till."
SuggestPlayerSetupTitle="Kolla Spelar Namn"
SuggestPlayerSetupText="Ditt namn är nuvarande satt som Player. Rekomenderat att du går till Spelarinställningar och ger dig själv ett annat namn innan du spelar ett multiplayer spel."
SuggestNetspeedTitle="Kolla Internethastighet"
SuggestNetspeedText="Du har inte konfigurerat typen av internetuppkoppling som du vill spela med än. Rekomenderat att du går till Nätverksinställningar för att försäkra dig att du får den bästa online spelupplevelsen."

[UMenuGameSettingsBase]
StyleText="Spelstil:"
Styles[0]="Klassiskt"
Styles[1]="Hardcore"
Styles[2]="Turbo"
StyleHelp="Välj din spelstil. Hardcore är 10% snabbare med 50% ökad Vapenskada. Turbo lägger till ultrasnabba spelarrörelser."
SpeedText="Spelhastighet"
SpeedHelp="Justera spelets hastighet."

[UMenuBotConfigBase]
BaseText="Basskickligheter:"
BaseHelp="Det här är basskickligheten av bottarna."
Skills[0]="Novis"
Skills[1]="Medel"
Skills[2]="Skicklig"
Skills[3]="Mästerlig"
SkillTaunts[0]="Dem kommer inte gör dig illa...mycket."
SkillTaunts[1]="Bli inte kaxig."
SkillTaunts[2]="Tror du att du är tuff?"
SkillTaunts[3]="Du är redan död."
NumBotsText="Antalet bottar"
NumBotsHelp="Det här är antalet bottar som du kommer spela mot."
AutoAdjustText="Automatiskt justering av Skicklighet"
AutoAdjustHelp="Om ibockad, bottar kommer att öka eller minska deras skicklighet för att matcha din skicklighetsnivå."
RandomText="Slumpmässig Ordning"
RandomHelp="Om ibockad, bottar kommer att bli slumpmässigt valda från listan på bottkonfigurationer."
ConfigBotsText="Konfigurera"
ConfigBotsHelp="Konfigurerar namnen, utseendet och andra egenskaper för induviduella bottar."
AtLeastOneBotTitle="Konfigurera Bottar"
AtLeastOneBotText="Du måste åtminstonne välja en bott för att kunna använda bottkonfigurations fönstret."

[UMenuScreenshotCW]
PlayersText="Spelare"

[UMenuWeaponPriorityListBox]
WeaponPriorityHelp="Klicka och dra ett vapennamn i listan till vänster för att ändra på dens prioritet. Vapen som är högre i listan har högre prioritet."

[UMenuBotConfigClientWindow]
BIMText="Tillåt Bottar"
BIMHelp="Om ibockad, bottar kommer att vara närvarande i ditt nya multiplayer spel."

[UMenuMutatorCW]
ExcludeCaption="Ej Använda Mutatorer"
ExcludeHelp="Klicka och dra en mutator till den högra spalten för att inkludera den mutatoren till detta spel."
IncludeCaption="Använda Mutatorer"
IncludeHelp="Klicka och dra en mutator till den vänstra spalten för att ta bort den från mutatorlistan. eller dra den upp eller ner för att ändra på mutatorlistan."
KeepText="Använd alltid denna Mutatorkonfigurationen"
KeepHelp="Om ibockad, dessa Mutatorer kommer alltid att använda när du startar spel."

[UMenuTeamGameRulesCWindow]
FFText="Väneld:"
FFHelp="Skjut fram eller tillbaka för att justera antalet av skada väneld gör på andra lagspelare."

[UMenuStartGameClientWindow]
DedicatedText="Dedikerad"
DedicatedHelp="Tryck för att starta en dedikerad server."
ServerText="Server"

[UMenuOptionsWindow]
WindowTitle="Preferenser"
WindowWidth=300

[UMenuWeaponPriorityListArea]
AutoSwitchText="Automatisk Ändring på Vapen"
AutoSwitchHelp="Ändrar automatiskt till ett höre prioriterat vapen när du plockar upp det. Om avbockad, du måste ändra till det nya vapnet manuellt."

[UMenuPlayerWindow]
WindowTitle="Spelarinställningar"

[UMenuWeaponPriorityWindow]
WindowTitle="Vapen"

[UMenuMapListWindow]
WindowTitle="Banlista"

[UMenuMutatorWindow]
WindowTitle="Konfigurera Mutatorer"

[UMenuGameMenu]
NewGameName="&Nytt"
NewGameHelp="Välj för att ställe in ett nytt singlespelar spel av Unreal."
LoadName="&Ladda"
LoadHelp="Välj för att ladda ett föregående sparat spel."
SaveName="&Spara"
SaveHelp="Välj för att spara ditt nuvarande spel."
BotmatchName="&Bottmatch"
BotmatchHelp="Välj för att börja ett spel av Bottmatch: Dödsmatch med Bottar!"
QuitName="&Avsluta"
QuitHelp="Välj för att spara prefereserna och avsluta Unreal."
QuitTitle="Bekräfta Avslutning"
QuitText="Är du säker på att du vill Avsluta?"

[UMenuBotmatchWindow]
WindowTitle="Bottmatch"

[UMenuStartGameWindow]
WindowTitle="Starta NätverksSpel"

[UMenuLoadGameWindow]
WindowTitle="Ladda Spel"

[UMenuHelpWindow]
WindowTitle="Hjälp"

[UMenuNewGameWindow]
WindowTitle="Nytt Spel"

[UMenuSaveGameWindow]
WindowTitle="Spara Spel"

[UMenuConfigIndivBotsWindow]
WindowTitle="Konfigurera Induviduella Bottar"

Rest of the file (Unreal)

[UnrealConsole]
ClassCaption="UMenu Konsol Fönster"

[UMenuMenuBar]
GameName="&Spel"
GameHelp="Starta ett nytt spel, ladda ett spel, eller avsluta."
MultiplayerName="&Multiplayer"
MultiplayerHelp="Skapa eller gå med i ett multiplayerspel."
OptionsName="&Alternativ"
OptionsHelp="Konfigurera inställningarna."
ToolName="&Verktyg"
ToolHelp="Slå på diverse systemverktyg."
HelpName="&Hjälp"
HelpHelp="Slå på eller Slå av Hjälp."
VersionName="Version"
ModName="M&odifikationer"
ModHelp="Konfigurera användar-skapta modifikationer som du har installerat."
DemoName="&Inspelning"
DemoHelp="Demoinspelning, spela in ett spel som du kan titta på senare."

[UTCreditsCW]
ProgrammersText="Programmering"
LevelDesignText="Mappdesign"
ArtText="Grafik & Modeller"
MusicSoundText="Musik & Ljud"
BizText="Företag"
PatchText="(**)Oldunreal 227 Patch"

[UMenuVideoClientWindow]
EditAreaWidth=110
DriverText="(**)Video Driver"
DriverHelp="(**)This is the current video driver. Press the Restart button to change it."
ShowWindowedText="(**)Show Fullscreen"
ShowWindowedHelp="(**)If checked, runs Unreal in fullscreen mode."
ResolutionText="Upplösning"
ResolutionHelp="Välj en ny upplösning."
ColorDepthText="Färgdjup."
ColorDepthHelp="Välj ett nytt färgdjup."
BitsText="bit"
TextureDetailText="Världens Texturdetalj"
TextureDetailHelp="Ändra på texturdetaljen av världs geometrin. Använd en lägre texturdetalj för att förbättra spelprestandan."
Details[0]="Hög"
Details[1]="Medel"
Details[2]="Låg"
SkinDetailText="Huddetalj"
SkinDetailHelp="Ändra detaljen på spelarHuden. Använd en lägre huddetalj för att förbättra spelprestandan."
BrightnessText="Ljusstyrka"
BrightnessHelp="Justera display Ljusstyrkan."
ScaleText="Typsnittsstorlek"
ScaleHelp="Justera storleken på Användargränssnitt."
ScaleSizes[0]="Normal"
ScaleSizes[1]="Dubbel"
TranslatorScaleText="Översättarstorlek"
TranslatorScaleHelp="Justen Storleken på Översättaren."
TranslatorScaleSizes[0]="1x"
TranslatorScaleSizes[1]="2x"
TranslatorScaleSizes[2]="3x"
TranslatorScaleSizes[3]="4x"
MouseText="GUI Mushastighet"
MouseHelp="Justera hastigheten på musen i Användargränssnittet."
GuiSkinText="GUI Skinn"
GuiSkinHelp="Ändra utseendet på Användargränssnittet till ett specialbyggt utseende."
ConfirmSettingsTitle="Bekräfta Videoinställnings Ändringarna"
ConfirmSettingsText="Är du säker på att du vill behålla dessa nya videoinställningarna?"
ConfirmSettingsCancelTitle="Videoinställnings Ändringar"
ConfirmSettingsCancelText="Dina föregående videoinställningar har blivit återställda."
ConfirmTextureDetailTitle="Bekräfta Texturdetalj"
ConfirmTextureDetailText="Höjning av texturdetaljer över dens förinställda värde kan ha negativ effekt på prestandan på vissa maskiner."
ConfirmDriverTitle="Ändra Video Driver"
ConfirmDriverText="Detta val kommer att starta om Unreal nu, och tillåta dig att ändra video driver. Vill du göra detta?"
PawnShadowText="Karaktärsskuggor"
PawnShadowHelp="Detaljen på skuggor som karaktärer skall kasta på marken (ändringar kommer att ta effekt efter banbyte)."
PawnShadowList[0]="Ingen"
PawnShadowList[1]="Plump"
PawnShadowList[2]="Realtid låg"
PawnShadowList[3]="Realtid med"
PawnShadowList[4]="Realtid hög"
PawnShadowList[5]="Realtid ultra"
ShowDecalsText="Visa Dekaler"
ShowDecalsHelp="Om ibockad, stöt och blod dekaler kommer att användas i spelet."
MinFramerateText="Minsta önskad Bildhastighet"
MinFramerateHelp="Om din framerate faller under detta värda, Unreal kommer att minska på special effekter för att öka din bildhastighet."
DynamicLightsText="Använd Dynamiskt Ljus"
DynamicLightsHelp="Om ibockad, Dynamiskt ljus kommer att användas i spelet."
WeaponFlashText="(**)Weapon Flash"
WeaponFlashHelp="(**)If checked, your screen will flash when you fire your weapon."
FovAngleText="(**)FOV Angle"
FovAngleHelp="(**)Horizontal FOV (field of view) angle in degrees"
DecoShadowsText="Dekorationsskuggor"
DecoShadowsHelp="Dekorationer skall kasta skuggor på marken (Ändringar kommer att ta effekt efter banbyte)."
FlatShadingText="Plan modell färgton"
FlatShadingHelp="Tillåter specifika modeller att renderera med plan färgtonsljus."
CurvyMeshText="Kurviga modeller"
CurvyMeshHelp="Tillåter specifika modeller att renderera med vissa kurviga ytor."
UsePrecacheText="(**)Precache Content"
UsePrecacheHelp="(**)Use this option for precaching map content (such as sounds and textures)."
TrilinearFilteringText="(**)Trilinear Filtering"
TrilinearFilteringHelp="(**)Use this option to activate/deactivate trilinear texture filtering."
AnisotropicFilteringText="(**)Anisotropic Filtering"
AnisotropicFilteringHelp="(**)Anisotropic texture filtering."
AnisotropicFilteringModes[0]="(**)Off"
AnisotropicFilteringModes[1]="%Nx"
AntialiasingText="(**)Antialiasing"
AntialiasingHelp="(**)Antialiasing mode."
AntialiasingModes[0]="(**)Off"
AntialiasingModes[1]="(**)On"
AntialiasingModes[2]="%Nx"
VSyncText="(**)Vertical Synchronization"
VSyncHelp="(**)Vertical synchronization"
VSyncModes[0]="(**)Off"
VSyncModes[1]="(**)On"
VSyncModes[2]="(**)Adaptive"
NotAvailableText="(**)Not available"

[UMenuPlayerSetupClient]
EditAreaWidth=110
NameText="Namn:"
NameHelp="Ställ in karaktärsnamn."
TeamText="Lag:"
Teams[0]="Röd"
Teams[1]="Blå"
Teams[2]="Grön"
Teams[3]="Guld"
NoTeam="Ingen"
TeamHelp="Välj det laget du vill spela i."
ClassText="Klass:"
ClassHelp="Välj din karaktärsKlass."
SkinText="Hud:"
SkinHelp="Välj en hud för din karaktär."
FaceText="Ansikte:"
FaceHelp="Välj ett ansikte för din karaktär."
SpectatorText="Spela som en åskådare"
SpectatorHelp="Bocka i denna boxen för att kolla på spelet som en åskådare."

[UMenuStartMatchClientWindow]
GameText="Speltyp:"
GameClassText="(**)Game Class:"
GameHelp="Välj vilken typ av spel att spelas."
MapText="Bannamn:"
MapHelp="Välj vilken bana att spelas."
MapListText="Banlista"
MapListHelp="Klicka på denna knapp för att ändra listan över banor som kommer att cyklas."
MutatorText="Mutatorer"
MutatorHelp="Mutatorer är scripts som ändrar på spelsättet. Tryck på denna knapp för att välja vilka mutatorer att användas."
FilterInvalidGameClassesText="(**)Filter Invalid Game Classes"
FilterInvalidGameClassesHelp="(**)When checked, invalid classes are not listed (validation may be slow)."
InvalidGameClass="(**)<Invalid Game Class>"

[UMenuCustomizeClientWindow]
EditAreaWidth=155
LocalizedKeyName[1]="VänsterMus"
LocalizedKeyName[2]="HögerMus"
LocalizedKeyName[3]="Upphäva"
LocalizedKeyName[4]="MittenMus"
LocalizedKeyName[5]="Okänd05"
LocalizedKeyName[6]="Okänd06"
LocalizedKeyName[7]="Okänd07"
LocalizedKeyName[8]="Backsteg"
LocalizedKeyName[9]="Tab"
LocalizedKeyName[10]="Okänd0A"
LocalizedKeyName[11]="Okänd0B"
LocalizedKeyName[12]="Okänd0C"
LocalizedKeyName[13]="Enter"
LocalizedKeyName[14]="Okänd0E"
LocalizedKeyName[15]="Okänd0F"
LocalizedKeyName[16]="Shift"
LocalizedKeyName[17]="Ctrl"
LocalizedKeyName[18]="Alt"
LocalizedKeyName[19]="Pause"
LocalizedKeyName[20]="CapsLock"
LocalizedKeyName[21]="Mus 4"
LocalizedKeyName[22]="Mus 5"
LocalizedKeyName[23]="Mus 6"
LocalizedKeyName[24]="Mus 7"
LocalizedKeyName[25]="Mus 8"
LocalizedKeyName[26]="Okänd1A"
LocalizedKeyName[27]="Escape"
LocalizedKeyName[28]="Okänd1C"
LocalizedKeyName[29]="Okänd1D"
LocalizedKeyName[30]="Okända1E"
LocalizedKeyName[31]="Okända1F"
LocalizedKeyName[32]="Mellan Slag"
LocalizedKeyName[33]="PageUp"
LocalizedKeyName[34]="PageDown"
LocalizedKeyName[35]="End"
LocalizedKeyName[36]="Home"
LocalizedKeyName[37]="Vänster"
LocalizedKeyName[38]="Upp"
LocalizedKeyName[39]="Höger"
LocalizedKeyName[40]="Ner"
LocalizedKeyName[41]="Välj"
LocalizedKeyName[42]="Print"
LocalizedKeyName[43]="Execute"
LocalizedKeyName[44]="PrintScrn"
LocalizedKeyName[45]="Insert"
LocalizedKeyName[46]="Delete"
LocalizedKeyName[47]="Help"
LocalizedKeyName[48]="0"
LocalizedKeyName[49]="1"
LocalizedKeyName[50]="2"
LocalizedKeyName[51]="3"
LocalizedKeyName[52]="4"
LocalizedKeyName[53]="5"
LocalizedKeyName[54]="6"
LocalizedKeyName[55]="7"
LocalizedKeyName[56]="8"
LocalizedKeyName[57]="9"
LocalizedKeyName[58]="Okänd3A"
LocalizedKeyName[59]="Okänd3B"
LocalizedKeyName[60]="Okänd3C"
LocalizedKeyName[61]="Okänd3D"
LocalizedKeyName[62]="Okänd3E"
LocalizedKeyName[63]="Okänd3F"
LocalizedKeyName[64]="Okänd40"
LocalizedKeyName[65]="A"
LocalizedKeyName[66]="B"
LocalizedKeyName[67]="C"
LocalizedKeyName[68]="D"
LocalizedKeyName[69]="E"
LocalizedKeyName[70]="F"
LocalizedKeyName[71]="G"
LocalizedKeyName[72]="H"
LocalizedKeyName[73]="I"
LocalizedKeyName[74]="J"
LocalizedKeyName[75]="K"
LocalizedKeyName[76]="L"
LocalizedKeyName[77]="M"
LocalizedKeyName[78]="N"
LocalizedKeyName[79]="O"
LocalizedKeyName[80]="P"
LocalizedKeyName[81]="Q"
LocalizedKeyName[82]="R"
LocalizedKeyName[83]="S"
LocalizedKeyName[84]="T"
LocalizedKeyName[85]="U"
LocalizedKeyName[86]="V"
LocalizedKeyName[87]="W"
LocalizedKeyName[88]="X"
LocalizedKeyName[89]="Y"
LocalizedKeyName[90]="Z"
LocalizedKeyName[91]="Å"
LocalizedKeyName[92]="Ä"
LocalizedKeyName[93]="Ö"
LocalizedKeyName[94]="Okänd5E"
LocalizedKeyName[95]="Okänd5F"
LocalizedKeyName[96]="NumPad0"
LocalizedKeyName[97]="NumPad1"
LocalizedKeyName[98]="NumPad2"
LocalizedKeyName[99]="NumPad3"
LocalizedKeyName[100]="NumPad4"
LocalizedKeyName[101]="NumPad5"
LocalizedKeyName[102]="NumPad6"
LocalizedKeyName[103]="NumPad7"
LocalizedKeyName[104]="NumPad8"
LocalizedKeyName[105]="NumPad9"
LocalizedKeyName[106]="GreyStar"
LocalizedKeyName[107]="GreyPlus"
LocalizedKeyName[108]="Avskiljare"
LocalizedKeyName[109]="GreyMinus"
LocalizedKeyName[110]="NumPadPunkt"
LocalizedKeyName[111]="GreySnedstreck"
LocalizedKeyName[112]="F1"
LocalizedKeyName[113]="F2"
LocalizedKeyName[114]="F3"
LocalizedKeyName[115]="F4"
LocalizedKeyName[116]="F5"
LocalizedKeyName[117]="F6"
LocalizedKeyName[118]="F7"
LocalizedKeyName[119]="F8"
LocalizedKeyName[120]="F9"
LocalizedKeyName[121]="F10"
LocalizedKeyName[122]="F11"
LocalizedKeyName[123]="F12"
LocalizedKeyName[124]="F13"
LocalizedKeyName[125]="F14"
LocalizedKeyName[126]="F15"
LocalizedKeyName[127]="F16"
LocalizedKeyName[128]="F17"
LocalizedKeyName[129]="F18"
LocalizedKeyName[130]="F19"
LocalizedKeyName[131]="F20"
LocalizedKeyName[132]="F21"
LocalizedKeyName[133]="F22"
LocalizedKeyName[134]="F23"
LocalizedKeyName[135]="F24"
LocalizedKeyName[136]="Okänd88"
LocalizedKeyName[137]="Okänd89"
LocalizedKeyName[138]="Okänd8A"
LocalizedKeyName[139]="Okänd8B"
LocalizedKeyName[140]="Okänd8C"
LocalizedKeyName[141]="Okänd8D"
LocalizedKeyName[142]="Okänd8E"
LocalizedKeyName[143]="Okänd8F"
LocalizedKeyName[144]="NumLock"
LocalizedKeyName[145]="ScrollLock"
LocalizedKeyName[146]="Okänd92"
LocalizedKeyName[147]="Okänd93"
LocalizedKeyName[148]="Okänd94"
LocalizedKeyName[149]="Okänd95"
LocalizedKeyName[150]="Okänd96"
LocalizedKeyName[151]="Okänd97"
LocalizedKeyName[152]="Okänd98"
LocalizedKeyName[153]="Okänd99"
LocalizedKeyName[154]="Okänd9A"
LocalizedKeyName[155]="Okänd9B"
LocalizedKeyName[156]="Okänd9C"
LocalizedKeyName[157]="Okänd9D"
LocalizedKeyName[158]="Okänd9E"
LocalizedKeyName[159]="Okänd9F"
LocalizedKeyName[160]="Vänster Shift"
LocalizedKeyName[161]="Höger Shift"
LocalizedKeyName[162]="Vänster kontroll"
LocalizedKeyName[163]="Höger kontroll"
LocalizedKeyName[164]="OkändA4"
LocalizedKeyName[165]="OkändA5"
LocalizedKeyName[166]="OkändA6"
LocalizedKeyName[167]="OkändA7"
LocalizedKeyName[168]="OkändA8"
LocalizedKeyName[169]="OkändA9"
LocalizedKeyName[170]="OkändAA"
LocalizedKeyName[171]="OkändAB"
LocalizedKeyName[172]="OkändAC"
LocalizedKeyName[173]="OkändAD"
LocalizedKeyName[174]="OkändAE"
LocalizedKeyName[175]="OkändAF"
LocalizedKeyName[176]="OkändB0"
LocalizedKeyName[177]="OkändB1"
LocalizedKeyName[178]="OkändB2"
LocalizedKeyName[179]="OkändB3"
LocalizedKeyName[180]="OkändB4"
LocalizedKeyName[181]="OkändB5"
LocalizedKeyName[182]="OkändB6"
LocalizedKeyName[183]="OkändB7"
LocalizedKeyName[184]="OkändB8"
LocalizedKeyName[185]="OkändB9"
LocalizedKeyName[186]="Semikolon"
LocalizedKeyName[187]="Lika Med"
LocalizedKeyName[188]="Komma"
LocalizedKeyName[189]="Minus"
LocalizedKeyName[190]="Punkt"
LocalizedKeyName[191]="Snedstreck"
LocalizedKeyName[192]="Tilde"
LocalizedKeyName[193]="OkändC1"
LocalizedKeyName[194]="OkändC2"
LocalizedKeyName[195]="OkändC3"
LocalizedKeyName[196]="OkändC4"
LocalizedKeyName[197]="OkändC5"
LocalizedKeyName[198]="OkändC6"
LocalizedKeyName[199]="OkändC7"
LocalizedKeyName[200]="Joy1"
LocalizedKeyName[201]="Joy2"
LocalizedKeyName[202]="Joy3"
LocalizedKeyName[203]="Joy4"
LocalizedKeyName[204]="Joy5"
LocalizedKeyName[205]="Joy6"
LocalizedKeyName[206]="Joy7"
LocalizedKeyName[207]="Joy8"
LocalizedKeyName[208]="Joy9"
LocalizedKeyName[209]="Joy10"
LocalizedKeyName[210]="Joy11"
LocalizedKeyName[211]="Joy12"
LocalizedKeyName[212]="Joy13"
LocalizedKeyName[213]="Joy14"
LocalizedKeyName[214]="Joy15"
LocalizedKeyName[215]="Joy16"
LocalizedKeyName[216]="OkändD8"
LocalizedKeyName[217]="OkändD9"
LocalizedKeyName[218]="OkändDA"
LocalizedKeyName[219]="Vänster Parantes"
LocalizedKeyName[220]="Bakstreck"
LocalizedKeyName[221]="Höger Parantes"
LocalizedKeyName[222]="Enkel Citation"
LocalizedKeyName[223]="OkändDF"
LocalizedKeyName[224]="JoyX"
LocalizedKeyName[225]="JoyY"
LocalizedKeyName[226]="JoyZ"
LocalizedKeyName[227]="JoyR"
LocalizedKeyName[228]="MusX"
LocalizedKeyName[229]="MusY"
LocalizedKeyName[230]="MusZ"
LocalizedKeyName[231]="MusW"
LocalizedKeyName[232]="JoyU"
LocalizedKeyName[233]="JoyV"
LocalizedKeyName[234]="OkändEA"
LocalizedKeyName[235]="OkändEB"
LocalizedKeyName[236]="MusHjulUpp"
LocalizedKeyName[237]="MusHjulNer"
LocalizedKeyName[238]="Okänd10E"
LocalizedKeyName[239]="Okänd10F"
LocalizedKeyName[240]="JoyPovUp"
LocalizedKeyName[241]="JoyPovDown"
LocalizedKeyName[242]="JoyPovLeft"
LocalizedKeyName[243]="JoyPovRight"
LocalizedKeyName[244]="OkändF4"
LocalizedKeyName[245]="OkändF5"
LocalizedKeyName[246]="Attn"
LocalizedKeyName[247]="CrSel"
LocalizedKeyName[248]="ExSel"
LocalizedKeyName[249]="ErEof"
LocalizedKeyName[250]="Play"
LocalizedKeyName[251]="Zoom"
LocalizedKeyName[252]="NoName"
LocalizedKeyName[253]="PA1"
LocalizedKeyName[254]="OEMClear"
LabelList[0]="Skjut"
LabelList[1]="Alternativ Skjut"
LabelList[2]="Flytta Framåt"
LabelList[3]="Flytta Bakåt"
LabelList[4]="Vänd Vänster"
LabelList[5]="Vänd Höger"
LabelList[6]="Rörelse Vänster"
LabelList[7]="Rörelse Höger"
LabelList[8]="Hoppa/Upp"
LabelList[9]="Ducka/Ner"
LabelList[10]="Mus Titta"
LabelList[11]="Aktivera Föremål"
LabelList[12]="Nästa Föremål"
LabelList[13]="Föregående Föremål"
LabelList[14]="Titta Upp"
LabelList[15]="Titta Ner"
LabelList[16]="Centrerad Synfält"
LabelList[17]="Gå"
LabelList[18]="Rörelse"
LabelList[19]="Nästa Vapen"
LabelList[20]="Föregående Vapen"
LabelList[21]="Kasta Vapen"
LabelList[22]="Spela Död"
LabelList[23]="Musik meny"
LabelList[24]="Chat"
LabelList[25]="Lag Chat"
LabelList[26]="Visa Poäng"
LabelList[27]="Gräppa Dekoration"
LabelList[28]="Shifta Tredjeperspektiv"
OrString=" eller "
CustomizeHelp="Klicka den blåa rektangeln och sedan tryck på knappen du vill länka till denna kontroll."
DefaultsText="Reset"
DefaultsHelp="Resetar alla controller till deras förvalda inställningar."
JoystickText="Joystick"
JoyXText="X Axel"
JoyXHelp="Välj alternativet för vänster-höger axeln till din Joystick."
JoyXOptions[0]="Rörelse Vänster/Höger"
JoyXOptions[1]="Vänd Vänster/Höger"
JoyYText="Y Axel"
JoyYHelp="Välj alternativet för upp-ner axeln till din joystick."
JoyYOptions[0]="Flytta Framåt/Bakåt"
JoyYOptions[1]="Titta Up/Down"

[UMenuGameRulesBase]
bSingleColumn=False
FragText="Poängsgräns"
FragHelp="Spelet kommer att sluta om en spelare uppnår så här många Poäng. Ett värde på 0 sätter ingen gräns på poängen."
TimeText="Tidsgräns"
TimeHelp="Spelet är över efter så här många minuter. Ett värde på 0 Sätter ingen gräns på tiden."
MaxPlayersText="Max anslutningar"
MaxPlayersHelp="Maximala antalet av mänskliga spelare tillåtna att ansluta till spelet."
MaxSpectatorsText="Max åskådare"
MaxSpectatorsHelp="Maximala antalet av åskådare tillåtna att ansluta till spelet."
WeaponsText="Stilla Vapen"
WeaponsHelp="Om ibockad, Vapen kommer att stanna kvar på deras upplocknings ställen efter att dem har blivit upplockade, istället för att återuppstå."
HumansOnlyText="(**)Humans Only"
HumansOnlyHelp="(**)If checked, only human player classes are allowed."

[UMenuBotSetupBase]
BotText="Bott:"
BotHelp="Välj botten du vill konfigurera."
BotWord="Bott"
DefaultsText="Reset"
DefaultsHelp="Resetar alla bott konfigurationer till deras förvalda inställningar."
BotSkillText="Bottskicklighet:"
BotSkillHelp="Justera bottens svårighetsgrad (lätt-svår)."
BotAccurText="Träffsäkerhet:"
BotAccurHelp="Justera bottens träffsäkerhet (dålig träffsäkerhet-bra träffsäkerhet)."
BotCombatStyleText="Stridsstil:"
BotCombatStyleHelp="Justera bottens stridsstil (attackerar från långt håll-aggresivt närmar sig fienden)."
BotAlertnessText="Vakenhet:"
BotAlertnessHelp="Bottens Vakenhet (ouppmärksam av deras omgivning-helt uppmärksam av deras omgivning)."
BotCampingText="Campning:"
BotCampingHelp="Justera hur trorligt att borren stannar kvar och campar (jagar hela tiden-campar hela tiden)."
FavoriteWeaponText="Favoritvapen:"
FavoriteWeaponHelp="Denna bottens valda favoritvapen."
NoFavoriteWeapon="Föredrar ingen"
NameHelp="Bestämm denna bottens namn."
TeamText="Färg:"
TeamHelp="Välj lagfärgen för denna botten."
ClassHelp="välj denna bottens klass."
SkinHelp="Välj en hud för denna bott."
FaceHelp="Välj ett ansikte för denna bott."

[UMenuGameOptionsClientWindow]
EditAreaWidth=120
LanguageText="(**)Language"
LanguageHelp="(**)This is the current game language. Change it and press Restart button in order to apply changes."
ConsoleText="(**)Console"
ConsoleHelp="(**)This option determines the look of console and menus. Press Restart button to apply the changes."
WeaponHandText="Vapenhand"
WeaponHandHelp="Välj vart ditt vapen kommer att visas."
LeftName="Vänster"
CenterName="Mitten"
RightName="Höger"
HiddenName="Gömd"
ViewBobText="Visa Guppa"
ViewBobHelp="Använd glidkontakten för att justera hur mycket ditt perspektiv guppar när du rör dig."
SpeedText="Spelhastighet"
GoreText="Blodnivå"
GoreHelp="Välj nivån av blod som du vill se i spelet."
GoreLevels[0]="Normal"
GoreLevels[1]="Minskad"
GoreLevels[2]="Ultra-Lågt"
LocalText="ngStats Lokal Loggning"
LocalHelp="Om Ibockad, ditt system kommer att avverka lokala bottmatcher och singel spelar turneringar för statistik sammanställning."

[UMenuNetworkClientWindow]
EditAreaWidth=130
NetSpeedText="Internetuppkoppling"
NetSpeedHelp="Välj den närmsta matchningen till din internet uppkoppling. Testa att välja en lägre inställning om du får enorm fördröjning."
NetSpeeds[0]="(**)(Dial-Up Networking)"
NetSpeeds[1]="(**)(Dial-Up Networking)"
NetSpeeds[2]="(**)(Broadband)"
NetSpeeds[3]="(**)(Broadband)"
NetSpeeds[4]="(**)(LAN)"

[UMenuInputOptionsClientWindow]
AutoAimText="Automatiskt Sikte"
AutoAimHelp="Slå på eller slå av vertikal sikteshjälp."
JoystickText="Joystick"
JoystickHelp="Slå på eller slå av joystick."
RawHIDInputText="RåHIDInput"
RawHIDInputHelp="När du slår på RåHIDInput på Windows maskiner kommer att förbättra musjämnhet och blir inte försämrad av musaccelerationen. Spelet startar om för att denna inställning ska ha effekt."
ConfirmRawHIDRestartTitle="(**)Confirm Raw HID Input Restart"
ConfirmRawHIDText="(**)In order to enable/disable Raw HID Input, this option will restart Unreal now."
SensitivityText="Mussensitivitet"
SensitivityHelp="Justera Mussensitiviteten, eller hur långt du behöver att flytta på musen för att producera en given rörelse i spelet."
InvertMouseText="Invertera Musen"
InvertMouseHelp="Invertera musens X axel. Om ibockad, rör musen frammåt gör så att du kollar neråt istället för uppåt."
LookSpringText="Perspektivfjädring"
LookSpringHelp="Om ibockad, slå av mouselook knappen kommer automatiskt att centrera ditt perspektiv. Bara möjligt om Mouselook är avaktiverat."
MouselookText="Mouselook"
MouselookHelp="Om ibockad, musen är alltid använd för att styra din perspektivsriktning."
MouseSmoothText="Maximal Utjämning"
MouseSmoothHelp="Om ibockad, mus inmatning kommer att bli mer utjämnad för att förbättra Mouselook utjämning."
bMouseSmoothText="Musutjämning"
bMouseSmoothHelp="Om ibockad, mus inmatning kommer att bli utjämnad för att förbättra Mouselook utjämning."
AutoSlopeText="Automatisk Lutning"
AutoSlopeHelp="Om ibockad, ditt perspektiv kommer att automatiskt bli justerat för att kolla upp och ner på lutningar och trappor. Bara möjligt om Mouselook är avaktiverat."
DodgingText="(**)Dodging"
DodgingHelp="(**)If checked, double tapping the movement keys (forward, back, and strafe left or right) will result in a fast dodge move."
DodgeClickTimeText="(**)Dodge Click Time"
DodgeClickTimeHelp="(**)Maximal double click interval in seconds for dodge move."

[UMenuAudioClientWindow]
EditAreaWidth=110
DriverText="(**)Audio Driver"
DriverHelp="(**)This is the current audio driver. Press the Restart button in order to pick a different sound driver."
ConfirmDriverTitle="(**)Change Audio Driver..."
ConfirmDriverText="(**)Do you want to restart Unreal with the selected audio driver?"
SoundQualityText="Ljudkvalitet"
SoundQualityHelp="Använd låg ljudkvalitet för att förbättra spelprestandan på maskiner med mindre än 32 Mb minne."
Details[0]="Låg"
Details[1]="Hög"
MusicVolumeText="Musikvolym"
MusicVolumeHelp="Öka eller minska musikvolymen."
SoundVolumeText="Ljudvolym"
SoundVolumeHelp="Öka eller minska ljud effektsvolymen."
VoiceVolumeText="(**)Voice Volume"
VoiceVolumeHelp="(**)Increase or decrease speech, taunt and grunt effects volume."
VoiceMessagesText="Röstmeddelanden"
VoiceMessagesHelp="Om ibockad, du kommer att höra röstmeddelanden och kommandon från andra spelare."
MessageBeepText="Meddelandebeep"
MessageBeepHelp="Om ibockad, du kommer att höra ett beepljud när chatmeddelanden har mottagits."
NotAvailableText="(**)Not available"

[UMenuNewGameClientWindow]
; NEON_KNIGHT'S NOTE:
; I can't decide where these items should belong, so whomever is in charge
; of this translation should place them where they should go:
; Skills[0]="Lätt"
; Skills[1]="Medel"
; Skills[2]="Svår"
; Skills[3]="Jättesvår"
; Skills[4]="Overkligt"
; Skills[5]="Gudalikt"
; SkillStrings[0]="Turistläge."
; SkillStrings[1]="Redo för lite action!"
; SkillStrings[2]="Inte för den svaghjärtade."
; SkillStrings[3]="När du är redo för lite rövsparkning."
; SkillStrings[4]="Dödsönskan."
; SkillStrings[5]="HOLY SHIT!"
GameHelp="Välj ditt spel att spela."
GameText="kampanj:"
SkillText="Skicklighetsnivå:"
Skills[0]="(**)Easy"
Skills[1]="(**)Medium"
Skills[2]="(**)Hard"
Skills[3]="(**)Unreal"
Skills[4]="(**)Extreme"
Skills[5]="(**)Nightmare"
Skills[6]="(**)Ultra-Unreal"
SkillStrings[0]="(**)Tourist mode."
SkillStrings[1]="(**)Ready for some action!"
SkillStrings[2]="(**)Not for the faint of heart."
SkillStrings[3]="(**)Death wish."
SkillStrings[4]="(**)For players who want an extra difficulty."
SkillStrings[5]="(**)For the hardcore gamers."
SkillStrings[6]="(**)HOLY SHIT!"
SkillHelp="Välj svårighetsgraden du vill spela på."
UseMutText="Använd Mutatorer:"
UseMutHelp="Om mutatorer ska använda i detta spel."
AdvancedText="(**)Advanced..."

[UMenuMapListCW]
DefaultText="Använd Banlistan: "
DefaultHelp="Välj en förvald banlista att ladda, eller välj Specialbygg och konfigurera banlistan för hand."
RandomText="Blanda Banor:"
RandomHelp="Spela dessa banor i slumpmässig ordning."
CustomText="Specialbygg"
ExcludeCaption="Ej Cyklade Banor"
ExcludeHelp="Klicka och dra en bana till den högra spalten för att inkludera den banan i bancykellistan."
IncludeCaption="Cyklade Banor"
IncludeHelp="Klicka och dra en bana till den vänstra spalten för att ta bort den från bancykellistan, eller dra den upp eller ner för att ändra på ordning i bancykellistan."

[UMenuOptionsClientWindow]
ConfirmTitle="(**)Save Settings and Restart..."
ConfirmText="(**)This option will restart Unreal now and will run with selected settings. ¿Do you want to do this?"
RestartButtonText="(**)Restart"
RestartButtonHelp="(**)Press this button to restart the game with current settings."
GamePlayTab="Spel"
InputTab="Inmatning"
ControlsTab="Kontroller"
AudioTab="Ljud"
VideoTab="Video"
NetworkTab="Nätverk"
HUDTab="HUD"

[UMenuHUDConfigCW]
HUDConfigText="HUD Formgivning"
HUDConfigHelp="Använd vänster och höger pilknappar för att välja en Heads Up Display konfiguration."
CrosshairText="Hårkorsstil"
CrosshairHelp="Välj det hårkorset som framträdet i mitten på din skärm."
RTNPHeadingText="(**)Return to Na Pali:"
RTNPHeadingHelp="(**)Next settings are only for the mission pack: Return to Na Pali"
CinematicText="(**)Cinematic styled cutscenes"
CinematicHelp="(**)Shows/Hides the cinematic widescreen style in cutscenes"
SubtitlesText="(**)Show subtitles"
SubtitlesHelp="(**)Shows/Hides the subtitles text in cutscenes"

[UMenuToolsMenu]
ConsoleName="System &Konsol"
ConsoleHelp="Detta alternativ tar upp Unreal konsolen. Du kan använda konsolen för att knappa in avancerade kommandon eller fusk."
TimeDemoName="T&idDemo Statestik"
TimeDemoHelp="Slå på TidsDemo statestiken för att mäta din bildhastighet."
LogName="Visa &Logg"
LogHelp="Visa upp Unreal loggfönstret."
MusicMName="&Musik Meny"
MusicMHelp="Musik meny: Tillåter dig att spela självvald musik under spelets gång. (Varning: Många anti-fusk modifikationer kanske inte gillar den självvalda musiken)."
AdminMName="&Admin Meny"
AdminMHelp="Admin meny: Tillåter dig att göra diverse saker, som att sparka/banna/obanna klienter (note: fungerar bara på 277 servrar och när du är inloggad som adminstratör)."
DebugModeName="&Avsökningsläge"
DebugModeHelp="Slår på Uwindow avsökningsläge för avsökning."

[UMenuSaveGameClientWindow]
CantSave="Kan Inte Spara: Du är död."
SlotHelp="(**)Press to save the current game to this slot:"

[UMenuSlotClientWindow]
MonthNames[0]="Januari"
MonthNames[1]="Februari"
MonthNames[2]="Mars"
MonthNames[3]="April"
MonthNames[4]="Maj"
MonthNames[5]="Juni"
MonthNames[6]="Juli"
MonthNames[7]="Augusti"
MonthNames[8]="September"
MonthNames[9]="October"
MonthNames[10]="November"
MonthNames[11]="December"
SlotHelp="Tryck för att aktivera denna slot. (Spara/Ladda)"
FoundOldGameSavesTitle="(**)Old game saves found..."
FoundOldGameSavesText="(**)Found some game saves created with an older engine version than the current. These files are unusable now with this version."

[UMenuHelpMenu]
ContextName="&Kontexthjälp"
ContextHelp="Slå på eller slå av kontexthjälpområdet vid botten av skärmen."
AboutName="&Om"
AboutHelp="Kolla eftertexten för att se vem som skapade spelet."
EpicGamesURLName="Om &Epic Games"
EpicGamesURLHelp="klicka för att öppna Epic Games Hemsidan!"
SupportURLName="Teknisk Support"
SupportURLHelp="klicka för att öppna den tekniska supporthemsidan hos Oldunreal."

[UMenuLoadGameClientWindow]
RestartText="Starta Om"
RestartHelp="Tryck för att starta om den nuvarande nivån."
SlotHelp="(**)Press to load game from this slot:"

[UMenuOptionsMenu]
PreferencesName="P&referenser"
PreferencesHelp="Ändra dina spel alternativ, ljust och video inställningar, HUD Konfigurationer, kontroller och andra alternativ."
PrioritizeName="&Vapen"
PrioritizeHelp="Ändra din vapenprioritet, perspektiv och bestäm vapenalternativ."
DesktopName="Visa S&krivbord"
DesktopHelp="Växla mellan att visa ditt spel bakom menyerna, eller skrivbordsloggan."
PlayerMenuName="&Spelarinställningar"
PlayerMenuHelp="Konfigurera dina spelarinställningar för multiplayer och bottmatch spel."
AdvancedOptionsName="&Avancerade Alternativ"
AdvancedOptionsHelp="Ta upp den Avancerade Alternativ menyn, där du kan konfigurera de flesta av de specialbyggda modifikationerna."

[UMenuStatsMenu]
ViewLocalName="Visa Lokala ngStats"
ViewLocalHelp="Visa dina spelstatistiker ackumulerat från singespelare och övningsspel."
ViewGlobalName="Visa Globala ngWorldStats"
ViewGlobalHelp="Visa dina spelstatistiker ackumulerat från online."
AboutName="Hjälp med &ngStats"
AboutHelp="Få information om lokal statistik loggning."
About2Name="Hjälp med &ngWorldStats"
About2Help="Få information om global statistik loggning."

[UMenuModMenu]
CantUseTitle="Notis: Modifikationsmeny"
CantUseInfo="Du kan inte använda modifikationsmenyn under onlinespel."

[UnrealCreditsWindow]
WindowTitle="(**)Unreal Credits"

[UMenuRecGrid]
FileNameText="Filnamn"

[UMenuStartRec]
StartRecText="Starta demorec"
RecordInfo="Utmatningsfilnamn:"

[UMenuDemoRecMenu]
RecordName="&Spela in spel"
RecordHelp="Starta och sluta en inspelning."
PlaybackName="S&pela demo"
PlaybackHelp="Spela ett inspelat demo."
StopDemoName="(**)&Stop demo"
StopDemoHelp="(**)Stop the current demo."

[UMenuRecPlay]
PlayDemoText="Spela demo"

[UMenuRecPlayWindow]
WindowTitle="Spela inspelning"

[UMenuStartRecWindow]
WindowTitle="Starta inspelning"

[UMenuNewStandaloneGameWindow]
WindowTitle="(**)New Standalone Game"

[UMenuSinglePlayerSettingsCWindow]
SkillText="(**)Difficulty:"
SkillHelp="(**)Select the difficulty you wish to play at."
EditAreaWidth=90

[UMenuCoopGameRulesCWindow]
FriendlyFireText="(**)Friendly Fire"
FriendlyFireHelp="(**)If checked, friendly fire damage is allowed"
InstantWeaponRespawnText="(**)Instant Weapon Respawn"
InstantWeaponRespawnHelp="(**)If checked, weapons will be respawned instantly"
InstantItemRespawnText="(**)Instant Item Respawn"
InstantItemRespawnHelp="(**)If checked, items will be respawned instantly"

[UnrealCreditsCW]
ProgrammersText="(**)Programming"
LevelDesignText="(**)Level design"
ArtText="(**)Art and graphical design"
MusicSoundText="(**)Sound and music"
BizText="(**)Biz"
PatchText="(**)OldUnreal v227 Patch"

[UMenuWeaponPriorityCW]
ListAreaWidth=150

Rest of the file (Unreal Tournament)

[UMenuMenuBar]
GameName="&Spel"
GameHelp="Starta ett nytt spel, ladda ett spel, eller avsluta."
MultiplayerName="&Multiplayer"
MultiplayerHelp="Skapa eller gå med i ett multiplayerspel."
OptionsName="&Alternativ"
OptionsHelp="Konfigurera inställningarna."
StatsName="(**)&Stats"
StatsHelp="(**)Manage your local and world stats."
ToolName="&Verktyg"
ToolHelp="Slå på diverse systemverktyg."
HelpName="&Hjälp"
HelpHelp="Slå på eller Slå av Hjälp."
VersionName="Version"
ModName="M&odifikationer"
ModHelp="Konfigurera användar-skapta modifikationer som du har installerat."

[UTCreditsCW]
ProgrammersText="Programmering"
LevelDesignText="Mappdesign"
ArtText="Grafik & Modeller"
MusicSoundText="Musik & Ljud"
BizText="Företag"

[UMenuVideoClientWindow]
DriverText="Video Driver"
DriverHelp="Detta är den nuvarande videodrivern. Använd Byt knappen för att ändra videodrivers."
DriverButtonText="Byt"
DriverButtonHelp="Tryck på denna knapp för att byta din videodriver."
ResolutionText="Upplösning"
ResolutionHelp="Välj en ny upplösning."
ColorDepthText="Färgdjup."
ColorDepthHelp="Välj ett nytt färgdjup."
BitsText="bit"
TextureDetailText="Världens Texturdetalj"
TextureDetailHelp="Ändra på texturdetaljen av världs geometrin. Använd en lägre texturdetalj för att förbättra spelprestandan."
Details[0]="Hög"
Details[1]="Medel"
Details[2]="Låg"
SkinDetailText="Huddetalj"
SkinDetailHelp="Ändra detaljen på spelarHuden. Använd en lägre huddetalj för att förbättra spelprestandan."
BrightnessText="Ljusstyrka"
BrightnessHelp="Justera display Ljusstyrkan."
MouseText="GUI Mushastighet"
MouseHelp="Justera hastigheten på musen i Användargränssnittet."
GuiSkinText="GUI Skinn"
GuiSkinHelp="Ändra utseendet på Användargränssnittet till ett specialbyggt utseende."
ConfirmSettingsTitle="Bekräfta Videoinställnings Ändringarna"
ConfirmSettingsText="Är du säker på att du vill behålla dessa nya videoinställningarna?"
ConfirmSettingsCancelTitle="Videoinställnings Ändringar"
ConfirmSettingsCancelText="Dina föregående videoinställningar har blivit återställda."
ConfirmTextureDetailTitle="Bekräfta Texturdetalj"
ConfirmTextureDetailText="Höjning av texturdetaljer över dens förinställda värde kan ha negativ effekt på prestandan på vissa maskiner."
ConfirmDriverTitle="Ändra Video Driver"
ConfirmDriverText="Detta val kommer att starta om Unreal Tournament nu, och tillåta dig att ändra video driver. Vill du göra detta?"
ShowDecalsText="Visa Dekaler"
ShowDecalsHelp="Om ibockad, stöt och blod dekaler kommer att användas i spelet."
MinFramerateText="Minsta önskad Bildhastighet"
MinFramerateHelp="Om din framerate faller under detta värda, Unreal Tournament kommer att minska på special effekter för att öka din bildhastighet."
MaxFramerateText="(**)Framerate Limit"
MaxFramerateHelp="(**)Limits the framerate to the specified value. A value of zero means no limit."
DynamicLightsText="Använd Dynamiskt Ljus"
DynamicLightsHelp="Om ibockad, Dynamiskt ljus kommer att användas i spelet."
AutoGUIScalingText="(**)Override GUI Scaling"
AutoGUIScalingHelp="(**)If checked, you can control the scale of the menu and in-game windows."
GUIScalingText="(**)GUI Scaling Factor"
GUIScalingHelp="(**)Adjust the scale of the user interface."
InGameFontScalingText="(**)Override Font Scaling"
InGameFontScalingHelp="(**)If checked, you can control the scale of your in-game fonts using the slider below."
InGameFontScalingSliderText="(**)Font Scaling Factor"
InGameFontScalingSliderHelp="(**)Adjust the scale of the in-game fonts."
VSyncText="(**)VSync"
VSyncHelp="(**)VSync synchronizes the frame rate of the game with the refresh rate of your monitor. This can reduce screen tearing."
VSyncStates[0]="(**)Disabled"
VSyncStates[1]="(**)Enabled"
VSyncStates[2]="(**)Adaptive"
VSyncStates[3]="(**)Driver-Controlled"
VSyncStates[4]="(**)Not Supported"

[UMenuPlayerSetupClient]
NameText="Namn:"
NameHelp="Ställ in karaktärsnamn."
TeamText="Lag:"
Teams[0]="Röd"
Teams[1]="Blå"
Teams[2]="Grön"
Teams[3]="Guld"
NoTeam="Ingen"
TeamHelp="Välj det laget du vill spela i."
ClassText="Klass:"
ClassHelp="Välj din karaktärsKlass."
SkinText="Hud:"
SkinHelp="Välj en hud för din karaktär."
FaceText="Ansikte:"
FaceHelp="Välj ett ansikte för din karaktär."

[UMenuStartMatchClientWindow]
GameText="Speltyp:"
GameHelp="Välj vilken typ av spel att spelas."
MapText="Bannamn:"
MapHelp="Välj vilken bana att spelas."
MapListText="Banlista"
MapListHelp="Klicka på denna knapp för att ändra listan över banor som kommer att cyklas."
MutatorText="Mutatorer"
MutatorHelp="Mutatorer är scripts som ändrar på spelsättet. Tryck på denna knapp för att välja vilka mutatorer att användas."

[UMenuCustomizeClientWindow]
LocalizedKeyName[1]="VänsterMus"
LocalizedKeyName[2]="HögerMus"
LocalizedKeyName[3]="Upphäva"
LocalizedKeyName[4]="MittenMus"
LocalizedKeyName[5]="Okänd05"
LocalizedKeyName[6]="Okänd06"
LocalizedKeyName[7]="Okänd07"
LocalizedKeyName[8]="Backsteg"
LocalizedKeyName[9]="Tab"
LocalizedKeyName[10]="Okänd0A"
LocalizedKeyName[11]="Okänd0B"
LocalizedKeyName[12]="Okänd0C"
LocalizedKeyName[13]="Enter"
LocalizedKeyName[14]="Okänd0E"
LocalizedKeyName[15]="Okänd0F"
LocalizedKeyName[16]="Shift"
LocalizedKeyName[17]="Ctrl"
LocalizedKeyName[18]="Alt"
LocalizedKeyName[19]="Pause"
LocalizedKeyName[20]="CapsLock"
LocalizedKeyName[21]="Mus 4"
LocalizedKeyName[22]="Mus 5"
LocalizedKeyName[23]="Mus 6"
LocalizedKeyName[24]="Mus 7"
LocalizedKeyName[25]="Mus 8"
LocalizedKeyName[26]="Okänd1A"
LocalizedKeyName[27]="Escape"
LocalizedKeyName[28]="Okänd1C"
LocalizedKeyName[29]="Okänd1D"
LocalizedKeyName[30]="Okända1E"
LocalizedKeyName[31]="Okända1F"
LocalizedKeyName[32]="Mellan Slag"
LocalizedKeyName[33]="PageUp"
LocalizedKeyName[34]="PageDown"
LocalizedKeyName[35]="End"
LocalizedKeyName[36]="Home"
LocalizedKeyName[37]="Vänster"
LocalizedKeyName[38]="Upp"
LocalizedKeyName[39]="Höger"
LocalizedKeyName[40]="Ner"
LocalizedKeyName[41]="Välj"
LocalizedKeyName[42]="Print"
LocalizedKeyName[43]="Execute"
LocalizedKeyName[44]="PrintScrn"
LocalizedKeyName[45]="Insert"
LocalizedKeyName[46]="Delete"
LocalizedKeyName[47]="Help"
LocalizedKeyName[48]="0"
LocalizedKeyName[49]="1"
LocalizedKeyName[50]="2"
LocalizedKeyName[51]="3"
LocalizedKeyName[52]="4"
LocalizedKeyName[53]="5"
LocalizedKeyName[54]="6"
LocalizedKeyName[55]="7"
LocalizedKeyName[56]="8"
LocalizedKeyName[57]="9"
LocalizedKeyName[58]="Okänd3A"
LocalizedKeyName[59]="Okänd3B"
LocalizedKeyName[60]="Okänd3C"
LocalizedKeyName[61]="Okänd3D"
LocalizedKeyName[62]="Okänd3E"
LocalizedKeyName[63]="Okänd3F"
LocalizedKeyName[64]="Okänd40"
LocalizedKeyName[65]="A"
LocalizedKeyName[66]="B"
LocalizedKeyName[67]="C"
LocalizedKeyName[68]="D"
LocalizedKeyName[69]="E"
LocalizedKeyName[70]="F"
LocalizedKeyName[71]="G"
LocalizedKeyName[72]="H"
LocalizedKeyName[73]="I"
LocalizedKeyName[74]="J"
LocalizedKeyName[75]="K"
LocalizedKeyName[76]="L"
LocalizedKeyName[77]="M"
LocalizedKeyName[78]="N"
LocalizedKeyName[79]="O"
LocalizedKeyName[80]="P"
LocalizedKeyName[81]="Q"
LocalizedKeyName[82]="R"
LocalizedKeyName[83]="S"
LocalizedKeyName[84]="T"
LocalizedKeyName[85]="U"
LocalizedKeyName[86]="V"
LocalizedKeyName[87]="W"
LocalizedKeyName[88]="X"
LocalizedKeyName[89]="Y"
LocalizedKeyName[90]="Z"
LocalizedKeyName[91]="Å"
LocalizedKeyName[92]="Ä"
LocalizedKeyName[93]="Ö"
LocalizedKeyName[94]="Okänd5E"
LocalizedKeyName[95]="Okänd5F"
LocalizedKeyName[96]="NumPad0"
LocalizedKeyName[97]="NumPad1"
LocalizedKeyName[98]="NumPad2"
LocalizedKeyName[99]="NumPad3"
LocalizedKeyName[100]="NumPad4"
LocalizedKeyName[101]="NumPad5"
LocalizedKeyName[102]="NumPad6"
LocalizedKeyName[103]="NumPad7"
LocalizedKeyName[104]="NumPad8"
LocalizedKeyName[105]="NumPad9"
LocalizedKeyName[106]="GreyStar"
LocalizedKeyName[107]="GreyPlus"
LocalizedKeyName[108]="Avskiljare"
LocalizedKeyName[109]="GreyMinus"
LocalizedKeyName[110]="NumPadPunkt"
LocalizedKeyName[111]="GreySnedstreck"
LocalizedKeyName[112]="F1"
LocalizedKeyName[113]="F2"
LocalizedKeyName[114]="F3"
LocalizedKeyName[115]="F4"
LocalizedKeyName[116]="F5"
LocalizedKeyName[117]="F6"
LocalizedKeyName[118]="F7"
LocalizedKeyName[119]="F8"
LocalizedKeyName[120]="F9"
LocalizedKeyName[121]="F10"
LocalizedKeyName[122]="F11"
LocalizedKeyName[123]="F12"
LocalizedKeyName[124]="F13"
LocalizedKeyName[125]="F14"
LocalizedKeyName[126]="F15"
LocalizedKeyName[127]="F16"
LocalizedKeyName[128]="F17"
LocalizedKeyName[129]="F18"
LocalizedKeyName[130]="F19"
LocalizedKeyName[131]="F20"
LocalizedKeyName[132]="F21"
LocalizedKeyName[133]="F22"
LocalizedKeyName[134]="F23"
LocalizedKeyName[135]="F24"
LocalizedKeyName[136]="Okänd88"
LocalizedKeyName[137]="Okänd89"
LocalizedKeyName[138]="Okänd8A"
LocalizedKeyName[139]="Okänd8B"
LocalizedKeyName[140]="Okänd8C"
LocalizedKeyName[141]="Okänd8D"
LocalizedKeyName[142]="Okänd8E"
LocalizedKeyName[143]="Okänd8F"
LocalizedKeyName[144]="NumLock"
LocalizedKeyName[145]="ScrollLock"
LocalizedKeyName[146]="Okänd92"
LocalizedKeyName[147]="Okänd93"
LocalizedKeyName[148]="Okänd94"
LocalizedKeyName[149]="Okänd95"
LocalizedKeyName[150]="Okänd96"
LocalizedKeyName[151]="Okänd97"
LocalizedKeyName[152]="Okänd98"
LocalizedKeyName[153]="Okänd99"
LocalizedKeyName[154]="Okänd9A"
LocalizedKeyName[155]="Okänd9B"
LocalizedKeyName[156]="Okänd9C"
LocalizedKeyName[157]="Okänd9D"
LocalizedKeyName[158]="Okänd9E"
LocalizedKeyName[159]="Okänd9F"
LocalizedKeyName[160]="Vänster Shift"
LocalizedKeyName[161]="Höger Shift"
LocalizedKeyName[162]="Vänster kontroll"
LocalizedKeyName[163]="Höger kontroll"
LocalizedKeyName[164]="OkändA4"
LocalizedKeyName[165]="OkändA5"
LocalizedKeyName[166]="OkändA6"
LocalizedKeyName[167]="OkändA7"
LocalizedKeyName[168]="OkändA8"
LocalizedKeyName[169]="OkändA9"
LocalizedKeyName[170]="OkändAA"
LocalizedKeyName[171]="OkändAB"
LocalizedKeyName[172]="OkändAC"
LocalizedKeyName[173]="OkändAD"
LocalizedKeyName[174]="OkändAE"
LocalizedKeyName[175]="OkändAF"
LocalizedKeyName[176]="OkändB0"
LocalizedKeyName[177]="OkändB1"
LocalizedKeyName[178]="OkändB2"
LocalizedKeyName[179]="OkändB3"
LocalizedKeyName[180]="OkändB4"
LocalizedKeyName[181]="OkändB5"
LocalizedKeyName[182]="OkändB6"
LocalizedKeyName[183]="OkändB7"
LocalizedKeyName[184]="OkändB8"
LocalizedKeyName[185]="OkändB9"
LocalizedKeyName[186]="Semikolon"
LocalizedKeyName[187]="Lika Med"
LocalizedKeyName[188]="Komma"
LocalizedKeyName[189]="Minus"
LocalizedKeyName[190]="Punkt"
LocalizedKeyName[191]="Snedstreck"
LocalizedKeyName[192]="Tilde"
LocalizedKeyName[193]="OkändC1"
LocalizedKeyName[194]="OkändC2"
LocalizedKeyName[195]="OkändC3"
LocalizedKeyName[196]="OkändC4"
LocalizedKeyName[197]="OkändC5"
LocalizedKeyName[198]="OkändC6"
LocalizedKeyName[199]="OkändC7"
LocalizedKeyName[200]="Joy1"
LocalizedKeyName[201]="Joy2"
LocalizedKeyName[202]="Joy3"
LocalizedKeyName[203]="Joy4"
LocalizedKeyName[204]="Joy5"
LocalizedKeyName[205]="Joy6"
LocalizedKeyName[206]="Joy7"
LocalizedKeyName[207]="Joy8"
LocalizedKeyName[208]="Joy9"
LocalizedKeyName[209]="Joy10"
LocalizedKeyName[210]="Joy11"
LocalizedKeyName[211]="Joy12"
LocalizedKeyName[212]="Joy13"
LocalizedKeyName[213]="Joy14"
LocalizedKeyName[214]="Joy15"
LocalizedKeyName[215]="Joy16"
LocalizedKeyName[216]="OkändD8"
LocalizedKeyName[217]="OkändD9"
LocalizedKeyName[218]="OkändDA"
LocalizedKeyName[219]="Vänster Parantes"
LocalizedKeyName[220]="Bakstreck"
LocalizedKeyName[221]="Höger Parantes"
LocalizedKeyName[222]="Enkel Citation"
LocalizedKeyName[223]="OkändDF"
LocalizedKeyName[224]="JoyX"
LocalizedKeyName[225]="JoyY"
LocalizedKeyName[226]="JoyZ"
LocalizedKeyName[227]="JoyR"
LocalizedKeyName[228]="MusX"
LocalizedKeyName[229]="MusY"
LocalizedKeyName[230]="MusZ"
LocalizedKeyName[231]="MusW"
LocalizedKeyName[232]="JoyU"
LocalizedKeyName[233]="JoyV"
LocalizedKeyName[234]="OkändEA"
LocalizedKeyName[235]="OkändEB"
LocalizedKeyName[236]="MusHjulUpp"
LocalizedKeyName[237]="MusHjulNer"
LocalizedKeyName[238]="Okänd10E"
LocalizedKeyName[239]="Okänd10F"
LocalizedKeyName[240]="JoyPovUp"
LocalizedKeyName[241]="JoyPovDown"
LocalizedKeyName[242]="JoyPovLeft"
LocalizedKeyName[243]="JoyPovRight"
LocalizedKeyName[244]="OkändF4"
LocalizedKeyName[245]="OkändF5"
LocalizedKeyName[246]="Attn"
LocalizedKeyName[247]="CrSel"
LocalizedKeyName[248]="ExSel"
LocalizedKeyName[249]="ErEof"
LocalizedKeyName[250]="Play"
LocalizedKeyName[251]="Zoom"
LocalizedKeyName[252]="NoName"
LocalizedKeyName[253]="PA1"
LocalizedKeyName[254]="OEMClear"
LabelList[0]="Skjut"
LabelList[1]="Alternativ Skjut"
LabelList[2]="Flytta Framåt"
LabelList[3]="Flytta Bakåt"
LabelList[4]="Vänd Vänster"
LabelList[5]="Vänd Höger"
LabelList[6]="Rörelse Vänster"
LabelList[7]="Rörelse Höger"
LabelList[8]="Hoppa/Upp"
LabelList[9]="Ducka/Ner"
LabelList[10]="Mus Titta"
LabelList[11]="Aktivera Föremål"
LabelList[12]="Nästa Föremål"
LabelList[13]="Föregående Föremål"
LabelList[14]="Titta Upp"
LabelList[15]="Titta Ner"
LabelList[16]="Centrerad Synfält"
LabelList[17]="Gå"
LabelList[18]="Rörelse"
LabelList[19]="Nästa Vapen"
LabelList[20]="Kasta Vapen"
LabelList[21]="Spela Död"
OrString=" eller "
CustomizeHelp="Klicka den blåa rektangeln och sedan tryck på knappen du vill länka till denna kontroll."
DefaultsText="Reset"
DefaultsHelp="Resetar alla controller till deras förvalda inställningar."
JoystickText="Joystick"
JoyXText="X Axel"
JoyXHelp="Välj alternativet för vänster-höger axeln till din Joystick."
JoyXOptions[0]="Rörelse Vänster/Höger"
JoyXOptions[1]="Vänd Vänster/Höger"
JoyYText="Y Axel"
JoyYHelp="Välj alternativet för upp-ner axeln till din joystick."
JoyYOptions[0]="Flytta Framåt/Bakåt"
JoyYOptions[1]="Titta Up/Down"

[UMenuGameRulesBase]
FragText="Poängsgräns"
FragHelp="Spelet kommer att sluta om en spelare uppnår så här många Poäng. Ett värde på 0 sätter ingen gräns på poängen."
TimeText="Tidsgräns"
TimeHelp="Spelet är över efter så här många minuter. Ett värde på 0 Sätter ingen gräns på tiden."
MaxPlayersText="Max anslutningar"
MaxPlayersHelp="Maximala antalet av mänskliga spelare tillåtna att ansluta till spelet."
MaxSpectatorsText="Max åskådare"
MaxSpectatorsHelp="Maximala antalet av åskådare tillåtna att ansluta till spelet."
WeaponsText="Stilla Vapen"
WeaponsHelp="Om ibockad, Vapen kommer att stanna kvar på deras upplocknings ställen efter att dem har blivit upplockade, istället för att återuppstå."

[UMenuBotSetupBase]
BotText="Bott:"
BotHelp="Välj botten du vill konfigurera."
BotWord="Bott"
DefaultsText="Reset"
DefaultsHelp="Resetar alla bott konfigurationer till deras förvalda inställningar."
NameHelp="Bestämm denna bottens namn."
TeamText="Färg:"
TeamHelp="Välj lagfärgen för denna botten."
ClassHelp="välj denna bottens klass."
SkinHelp="Välj en hud för denna bott."
FaceHelp="Välj ett ansikte för denna bott."

[UMenuGameOptionsClientWindow]
WeaponFlashText="Vapenblixt"
WeaponFlashHelp="Om Ibockad, kommer din skärm att blixtra när du skjuter ditt vapen."
WeaponHandText="Vapenhand"
WeaponHandHelp="Välj vart ditt vapen kommer att visas."
LeftName="Vänster"
CenterName="Mitten"
RightName="Höger"
HiddenName="Gömd"
DodgingText="Undvikning"
DodgingHelp="Om ibockad, dubble tryck på rörelse knapparna (framåt, bakåt, och rörelse vänster eller höger) så kommer du utföra en snabb undviksrörelse."
ViewBobText="Visa Guppa"
ViewBobHelp="Använd glidkontakten för att justera hur mycket ditt perspektiv guppar när du rör dig."
SpeedText="Spelhastighet"
GoreText="Blodnivå"
GoreHelp="Välj nivån av blod som du vill se i spelet."
GoreLevels[0]="Normal"
GoreLevels[1]="Minskad"
GoreLevels[2]="Ultra-Lågt"
LocalText="ngStats Lokal Loggning"
LocalHelp="Om Ibockad, ditt system kommer att avverka lokala bottmatcher och singel spelar turneringar för statistik sammanställning."

[UMenuNetworkClientWindow]
NetSpeedText="Internetuppkoppling"
NetSpeedHelp="Välj den närmsta matchningen till din internet uppkoppling. Testa att välja en lägre inställning om du får enorm fördröjning."
NetSpeeds[0]="Modem (28.8K - 56K)"
NetSpeeds[1]="ISDN"
NetSpeeds[2]="Cable, xDSL"
NetSpeeds[3]="LAN"

[UMenuInputOptionsClientWindow]
AutoAimText="Automatiskt Sikte"
AutoAimHelp="Slå på eller slå av vertikal sikteshjälp."
JoystickText="Joystick"
JoystickHelp="Slå på eller slå av joystick."
SensitivityText="Mussensitivitet"
SensitivityHelp="Justera Mussensitiviteten, eller hur långt du behöver att flytta på musen för att producera en given rörelse i spelet."
InvertMouseText="Invertera Musen"
InvertMouseHelp="Invertera musens X axel. Om ibockad, rör musen frammåt gör så att du kollar neråt istället för uppåt."
LookSpringText="Perspektivfjädring"
LookSpringHelp="Om ibockad, slå av mouselook knappen kommer automatiskt att centrera ditt perspektiv. Bara möjligt om Mouselook är avaktiverat."
MouselookText="Mouselook"
MouselookHelp="Om ibockad, musen är alltid använd för att styra din perspektivsriktning."
AutoSlopeText="Automatisk Lutning"
AutoSlopeHelp="Om ibockad, ditt perspektiv kommer att automatiskt bli justerat för att kolla upp och ner på lutningar och trappor. Bara möjligt om Mouselook är avaktiverat."
MouseSmoothText="Maximal Utjämning"
MouseSmoothHelp="Om ibockad, mus inmatning kommer att bli mer utjämnad för att förbättra Mouselook utjämning."
MouseSmoothDetail[0]="(**)Disable"
MouseSmoothDetail[1]="(**)Normal"
MouseSmoothDetail[2]="(**)Full"
MouseInputText="(**)Mouse Input"
MouseInputHelp="(**)Selects the source of Mouse Input. You must restart the game for this setting to take effect."
MouseInputDetail[0]="(**)Cursor"
MouseInputDetail[1]="(**)DirectInput"
MouseInputDetail[2]="(**)Raw Input"
MouseInputSettingsChangedText="(**)This setting will take effect when the game restarts. Do you want to restart the game now?"
MouseInputSettingsChangedTitle="(**)Mouse Input Settings Changed"

[UMenuAudioClientWindow]
DriverText="(**)Audio Driver"
DriverHelp="(**)This is the current audio driver. Use the Change button to change audio drivers."
DriverButtonText="(**)Change"
DriverButtonHelp="(**)Press this button to change your audio driver."
ConfirmDriverTitle="(**)Change Audio Driver"
ConfirmDriverText="(**)This option will restart Unreal Tournament now, and enable you to change your audio driver.  Do you want to do this?"
SoundQualityText="Ljudkvalitet"
SoundQualityHelp="Använd låg ljudkvalitet för att förbättra spelprestandan på maskiner med mindre än 32 Mb minne."
Details[0]="Låg"
Details[1]="Hög"
OutputRateText="(**)Output Rate"
OutputRateHelp="(**)Changes the audio sampling rate, affecting sound quality."
MusicVolumeText="Musikvolym"
MusicVolumeHelp="Öka eller minska musikvolymen."
SoundVolumeText="Ljudvolym"
SoundVolumeHelp="Öka eller minska ljud effektsvolymen."
SpeechVolumeText="(**)Speech Volume"
SpeechVolumeHelp="(**)Increase or decrease speech volume."
VoiceMessagesText="Röstmeddelanden"
VoiceMessagesHelp="Om ibockad, du kommer att höra röstmeddelanden och kommandon från andra spelare."
MessageBeepText="Meddelandebeep"
MessageBeepHelp="Om ibockad, du kommer att höra ett beepljud när chatmeddelanden har mottagits."
OutputDeviceText="(**)Output Device"
OutputDeviceHelp="(**)This is your current audio output device."
OutputDeviceDefault="(**)System Default"

[UMenuNewGameClientWindow]
; NEON_KNIGHT'S NOTE:
; I can't decide where these items should belong, so whomever is in charge
; of this translation should place them where they should go:
; Skills[0]="Lätt"
; Skills[1]="Medel"
; Skills[2]="Svår"
; Skills[3]="Jättesvår"
; Skills[4]="Overkligt"
; Skills[5]="Gudalikt"
; SkillStrings[0]="Turistläge."
; SkillStrings[1]="Redo för lite action!"
; SkillStrings[2]="Inte för den svaghjärtade."
; SkillStrings[3]="När du är redo för lite rövsparkning."
; SkillStrings[4]="Dödsönskan."
; SkillStrings[5]="HOLY SHIT!"
SkillText="Skicklighetsnivå:"
Skills[0]="(**)Easy"
Skills[1]="(**)Medium"
Skills[2]="(**)Hard"
Skills[3]="(**)Unreal"
SkillStrings[0]="(**)Tourist mode."
SkillStrings[1]="(**)Ready for some action!"
SkillStrings[2]="(**)Not for the faint of heart."
SkillStrings[3]="(**)Death wish."
SkillHelp="Välj svårighetsgraden du vill spela på."

[UMenuMapListCW]
DefaultText="Använd Banlistan: "
DefaultHelp="Välj en förvald banlista att ladda, eller välj Specialbygg och konfigurera banlistan för hand."
CustomText="Specialbygg"
ExcludeCaption="Ej Cyklade Banor"
ExcludeHelp="Klicka och dra en bana till den högra spalten för att inkludera den banan i bancykellistan."
IncludeCaption="Cyklade Banor"
IncludeHelp="Klicka och dra en bana till den vänstra spalten för att ta bort den från bancykellistan, eller dra den upp eller ner för att ändra på ordning i bancykellistan."

[UMenuOptionsClientWindow]
GamePlayTab="Spel"
InputTab="Inmatning"
ControlsTab="Kontroller"
AudioTab="Ljud"
VideoTab="Video"
NetworkTab="Nätverk"
HUDTab="HUD"

[UMenuHUDConfigCW]
HUDConfigText="HUD Formgivning"
HUDConfigHelp="Använd vänster och höger pilknappar för att välja en Heads Up Display konfiguration."
CrosshairText="Hårkorsstil"
CrosshairHelp="Välj det hårkorset som framträdet i mitten på din skärm."

[UMenuToolsMenu]
ConsoleName="System &Konsol"
ConsoleHelp="Detta alternativ tar upp Unreal konsolen. Du kan använda konsolen för att knappa in avancerade kommandon eller fusk."
TimeDemoName="T&idDemo Statestik"
TimeDemoHelp="Slå på TidsDemo statestiken för att mäta din bildhastighet."
LogName="Visa &Logg"
LogHelp="Visa upp Unreal loggfönstret."

[UMenuSaveGameClientWindow]
CantSave="Kan Inte Spara: Du är död."

[UMenuSlotClientWindow]
MonthNames[0]="Januari"
MonthNames[1]="Februari"
MonthNames[2]="Mars"
MonthNames[3]="April"
MonthNames[4]="Maj"
MonthNames[5]="Juni"
MonthNames[6]="Juli"
MonthNames[7]="Augusti"
MonthNames[8]="September"
MonthNames[9]="October"
MonthNames[10]="November"
MonthNames[11]="December"
SlotHelp="Tryck för att aktivera denna slot. (Spara/Ladda)"

[UMenuHelpMenu]
ContextName="&Kontexthjälp"
ContextHelp="Slå på eller slå av kontexthjälpområdet vid botten av skärmen."
EpicGamesURLName="Om &Epic Games"
EpicGamesURLHelp="klicka för att öppna Epic Games Hemsidan!"
SupportURLName="Teknisk Support"
SupportURLHelp="klicka för att öppna den tekniska supporthemsidan hos Oldunreal."
AboutName="&Om"
AboutHelp="Kolla eftertexten för att se vem som skapade spelet."

[UMenuLoadGameClientWindow]
RestartText="(**)Restart"
RestartHelp="(**)Press to restart the current level."

[UMenuOptionsMenu]
PreferencesName="P&referenser"
PreferencesHelp="Ändra dina spel alternativ, ljust och video inställningar, HUD Konfigurationer, kontroller och andra alternativ."
PrioritizeName="&Vapen"
PrioritizeHelp="Ändra din vapenprioritet, perspektiv och bestäm vapenalternativ."
DesktopName="Visa S&krivbord"
DesktopHelp="Växla mellan att visa ditt spel bakom menyerna, eller skrivbordsloggan."
PlayerMenuName="&Spelarinställningar"
PlayerMenuHelp="Konfigurera dina spelarinställningar för multiplayer och bottmatch spel."

[UMenuStatsMenu]
ViewLocalName="Visa Lokala ngStats"
ViewLocalHelp="Visa dina spelstatistiker ackumulerat från singespelare och övningsspel."
ViewGlobalName="Visa Globala ngWorldStats"
ViewGlobalHelp="Visa dina spelstatistiker ackumulerat från online."
AboutName="Hjälp med &ngStats"
AboutHelp="Få information om lokal statistik loggning."
About2Name="Hjälp med &ngWorldStats"
About2Help="Få information om global statistik loggning."
DisabledName="(**)Disabled"
DisabledHelp="(**)This menu was disabled in Unreal Tournament v469."

[UTCreditsWindow]
WindowTitle="Unreal Tournament Eftertext"


Unreal Swedish Localization
Shared files: ALAudio.setCore.setD3DDrv.setD3D9Drv.setEditor.setEngine.setGalaxy.setGlideDrv.setIpDrv.setIpServer.setMeTaLDrv.setOpenGLDrv.setSetup.setSglDrv.setSoftDrv.setStartup.setUBrowser.setUMenu.setUnrealEd.setUnrealI.setUnrealShare.setUWindow.setWindow.setWinDrv.setXDrv.setXMesaGLDrv.setXOpenGLDrv.set
Unreal exclusives: SetupUnreal.setSetupUnrealPatch.setD3D8Drv.setEFX.setFMODAudioDrv.setOGLDrv.setOldOpenGLDrv.setOldWeapons.setScriptedAI.setSDL2Drv.setSwFMOD.setUnreal.setUnrealIntegrity.setUnrealLinux.setUnrealLinux.bin.setUnrealOSX.setUnrealOSX.bin.setUnrealSDL2.setUnrealSDL2.bin.setUnrealXLinux.setUnrealXLinux.bin.setUWebAdmin.setWebAdminHTML.set
Assets: Bluff.setCeremony.setChizra.setDark.setDasaCellars.setDasaPass.setDCrater.setDig.setDKNightOp.setDmAriza.setDmBeyondTheSun.setDmCurse.setDmDeathFan.setDmDeck16.setDmElsinore.setDmExar.setDMfith.setDmHealPod.setDmMorbias.setDmRadikus.setDmRetrospective.setDmRiot.setDmTundra.setDug.setEndGame.setExtremeBeg.setExtremeCore.setExtremeDark.setExtremeDarkGen.setExtremeDGen.setExtremeEnd.setExtremeGen.setExtremeLab.setFemale1Skins.setFemale2Skins.setGateway.setHarobed.setIsvDeck1.setIsvKran32.setIsvKran4.setMale1Skins.setMale2Skins.setMale3Skins.setNaliBoat.setNaliC.setNaliLord.setNoork.setNyleve.setPassage.setQueenEnd.setRuins.setSkTrooperSkins.setSkyBase.setSkyCaves.setSkyTown.setSpireVillage.setTerraLift.setTerraniux.setTheSunspire.setTrench.setVeloraEnd.setVortex2.set
Return to Na Pali: UDSDemo.setUPak.setUPakFix.setAbyss.setCrashsite.setCrashsite1.setCrashsite2.setDmAthena.setDmDaybreak.setDmHazard.setDmStomp.setDmSunSpeak.setDmTerra.setDuskFalls.setEldora.setEnd.setFoundry.setGlacena.setGlathriel1.setGlathriel2.setInterIntro.setInter1.setInter2.setInter3.setInter4.setInterCrashsite.setInter5.setInter6.setInter7.setInter8.setInter9.setInter10.setInter11.setInter12.setInter13.setInter14.setIntro1.setIntro2.setNagomi.setNagomiSun.setNalic2.setNevec.setSpireLand.setToxic.setUGCredits.setUpack.setVelora.set
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.setDM-Letting.setDM-Loxi.setDM-Mojo.setDM-Shrapnel.setDM-Twilight.set
Division Mappack: DmBayC.setDmCreek.setDmDespair.setDmEclipse.setDmKrazy.setDmLocke.setDmMorbfanza.setDmScruular.setDmSplash.setDmVilla.set
Unreal Tournament Swedish Localization
Shared files: ALAudio.setCore.setD3DDrv.setD3D9Drv.setEditor.setEngine.setGalaxy.setGlideDrv.setIpDrv.setIpServer.setMeTaLDrv.setOpenGLDrv.setSetup.setSglDrv.setSoftDrv.setStartup.setUBrowser.setUMenu.setUnrealEd.setUnrealI.setUnrealShare.setUWindow.setWindow.setWinDrv.setXDrv.setXMesaGLDrv.setXOpenGLDrv.set
UT exclusives: Botpack.setCluster.setSDLDrv.setSDLGLDrv.setSDLSoftDrv.setudemo.setUnrealTournament.setUTBrowser.setUTMenu.setUTServerAdmin.setUWeb.set
Assets: AS-Frigate.setAS-Guardia.setAS-HiSpeed.setAS-Mazon.setAS-Oceanfloor.setAS-Overlord.setAS-Rook.setAS-Tutorial.setBossSkins.setCityIntro.setCommandoSkins.setCTF-Command.setCTF-Coret.setCTF-Dreary.setCTF-EternalCave.setCTF-Face.setCTF-Gauntlet.setCTF-LavaGiant.setCTF-Niven.setCTF-November.setCTF-Tutorial.setDM-Barricade.setDM-Codex.setDM-Conveyor.setDM-Curse][.setDM-Deck16][.setDM-Fetid.setDM-Fractal.setDM-Gothic.setDM-Grinder.setDM-HyperBlast.setDM-KGalleon.setDM-Liandri.setDM-Morbias][.setDM-Morpheus.setDM-Oblivion.setDM-Peak.setDM-Phobos.setDM-Pressure.setDM-Pyramid.setDM-Stalwart.setDM-StalwartXL.setDM-Tempest.setDM-Turbine.setDM-Tutorial.setDM-Zeto.setDOM-Cinder.setDOM-Condemned.setDOM-Cryptic.setDOM-Gearbolt.setDOM-Ghardhen.setDOM-Lament.setDOM-Leadworks.setDOM-MetalDream.setDOM-Olden.setDOM-Sesmar.setDOM-Tutorial.setEOL_Assault.setEOL_Challenge.setEOL_CTF.setEOL_Deathmatch.setEOL_Domination.setEOL_Statues.setFCommandoSkins.setSGirlSkins.setSoldierSkins.setUTCredits.setUT-Logo-Map.set
GOTY Edition: de.setmultimesh.setrelics.setrelicsbindings.settcowmeshskins.settnalimeshskins.settskmskins.setCTF-Cybrosis][.setCTF-Darji16.setCTF-Face][.setCTF-HallOfGiants.setCTF-High.setCTF-Hydro16.setCTF-Kosov.setCTF-Noxion16.setCTF-Nucleus.setCTF-Orbital.setDM-Agony.setDM-ArcaneTemple.setDM-Crane.setDM-Cybrosis][.setDM-HealPod][.setDM-Malevolence.setDM-Mojo][.setDM-Shrapnel][.setDM-SpaceNoxx.set
Bonus Pack 4: skeletalchars.setCTF-Beatitude.setCTF-EpicBoy.setCTF-Face-SE.setCTF-Ratchet.setDM-Bishop.setDM-Closer.setDM-Grit-TOURNEY.setDM-Viridian-TOURNEY.setDOM-Bullet.setDOM-Cidom.setDOM-Lament][.setDOM-WolfsBay.set
Rocket Arena: RocketArena.setRocketArenaMultimesh.setRA-Akuma.setRA-Clawfist.setRA-CliffyB.setRA-DavidM.setRA-DavidM2.setRA-Ebolt.setRA-GE][.setRA-Heiko.setRA-Inoxx.setRA-OutWorld.setRA-Shinigami.setRA-Warren.setRA-Qwerty.setRA-Revolver.set
Chaos UT: ChaosUT.setChaosUTMiscMuts.setChaosGames.setChreks.setChrekSkins.setChrekvoicedozer.setChrekvoicescout.setCTF-CUT_ChaosCastle-pf.setCTF-CUT_Horus.setDM-CUT_Eclipse.setDM-CUT_Proxyking.setDM-CUT_SkullMoon.setDM-CUT_StorageAlpha.setDM-CUT_ThebellTolls.setDM-CUT_WeaponsOfChaos.setDM-CUT_WeaponsOfWar.setUTChaosMap.setKOTH_BaseStationTheta.set