Foundry.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 13:59, 24 March 2012 by Hellkeeper (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo1]

Title="Zakład odlewni tarydu"


[TranslatorEvent1]

Message="Osłona panelu sterowania windą nienaruszona. Wszystkie systemy w normie."


[TranslatorEvent0]

Message="Ostatni wypadek zdarzył się 0 dni temu."


[TranslatorEvent2]

Message="Osłona panelu sterowania windą nienaruszona. Wszystkie systemy w normie."


[TranslatorEvent6]

Message="Zakład obróbki i rafinacji tarydu"


[TranslatorEvent3]

Message="Osłona panelu sterowania windą wyłączona."


[TranslatorEvent4]

Message="Osłona panelu sterowania windą wyłączona."