XDrv.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 19:48, 8 March 2012 by Smirftsch (talk | contribs) (Created page with "[Public] Class=(Class=XDrv.XClient,SuperClass=Engine.Client) Preferences=(Caption="Wyświetlanie",Parent="Opcje zaawansowane",Class=XDrv.XClient,Immediate=True,Category=Disp...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Class=(Class=XDrv.XClient,SuperClass=Engine.Client)

Preferences=(Caption="Wyświetlanie",Parent="Opcje zaawansowane",Class=XDrv.XClient,Immediate=True,Category=Display)

Preferences=(Caption="Joystick",Parent="Opcje zaawansowane",Class=XDrv.XClient,Immediate=True,Category=Joystick)


[Errors]

Failed3D=Inicjalizacja sprzętu 3D nieudana.


[General]

ViewPersp=Perspektywa

ViewXY=Widok z góry

ViewXZ=Widok X-Z

ViewYZ=Widok Y-Z

ViewOther=Okno

Color16=&16 bitów

Color32=&32 bity

AdvancedOptions=Opcje zaawansowane


[WindowsClient]

ClassCaption="Domyślna obsługa XDrv Linux"