XDrv.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 22:02, 15 March 2012 by Hellkeeper (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Class=(Class=XDrv.XClient,SuperClass=Engine.Client)

Preferences=(Caption="Wyświetlanie",Parent="Opcje zaawansowane",Class=XDrv.XClient,Immediate=True,Category=Display)

Preferences=(Caption="Joystick",Parent="Opcje zaawansowane",Class=XDrv.XClient,Immediate=True,Category=Joystick)


[Errors]

Failed3D=Inicjalizacja sprzętu 3D nieudana.


[General]

ViewPersp=Perspektywa

ViewXY=Widok z góry

ViewXZ=Widok X-Z

ViewYZ=Widok Y-Z

ViewOther=Okno

Color16=&16 bitów

Color32=&32 bity

AdvancedOptions=Opcje zaawansowane


[WindowsClient]

ClassCaption="Domyślna obsługa XDrv Linux"