Window.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

[Errors]

Critical=Błąd krytyczny

FailedConfigLoad=%s (odczyt nieudany)


[General]

BrowseButton=...

UseButton=Użyj

ClearButton=Wyczyść

OkButton=OK

AddButton=Dodaj

EmptyButton=Opróżnij

InsertButton=Wstaw

DeleteButton=Usuń

DefaultsButton=Przywróć domyślne

BackButton=< &Wstecz

NextButton=&Dalej >

FinishButton=&Zakończ

CancelButton=Anuluj

InstallButton=Za&instaluj

YesButton=&Tak

NoButton=&Nie

AgreeButton=Zg&adzam się

LanguagePrompt=Język:

LanguageWindow=Wybór języka

LogWindow=%s okno informacyjne

PropNone=Nic nie wybrano

PropSingle=%s: właściwości

PropMulti=%s: właściwości (wybrano: %i)

InsertCdText=Włóż płytę CD z grą Unreal do napędu CD/DVD i naciśnij OK, aby kontynuować, lub Anuluj, by zakończyć działanie gry.

InsertCdTitle=Wymagana płyta CD

AdvancedOptionsTitle=Opcje zaawansowane

Low=Niska

High=Wysoka


[FirstRun]

Caption=Konfiguracja początkowa

LowMemory=Gra Unreal wykryła, że posiadasz %i MB pamięci RAM. W celu poprawienia wydajności, obniżono szczegółowość tekstur i jakość dźwięku. Opcje te można zmienić później w menu "Ustawienia wydajności".

NonMMX=Gra Unreal wykryła, że na komputerze nie ma procesora obsługującego instrukcje MMX. Aby zmniejszyć obciążenie procesora, częstotliwość próbkowania dźwięku została obniżona do minimum. Opcje te można zmienić w zakładce "Opcje zaawansowane / Dźwięk".

Starting=Gra Unreal została uruchomiona po raz pierwszy. W razie napotkania problemów, należy przeczytać sekcję "Rozwiązywanie problemów" w pliku "Czytaj to" dostępnym w Menu Start.


[IDDIALOG_Directory]

IDC_Directory=Folder docelowy

IDC_ChoosePrompt=Proszę wybrać folder docelowy.

IDC_PathTitle=Ś&cieżka:

IDC_DirectoryTitle=&Foldery:

IDC_DrivesTitle=&Napędy:

IDC_NetworkButton=&Sieć


[IDDIALOG_Password]

IDC_Password=Weryfikacja hasła

IDC_Prompt=Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

IDC_Name=&Nazwa użytkownika:

IDC_Password=&Hasło:


[IDMENU_NotifyIcon]

ID_NotifyIcon=Menu

ID_NotifyShowLog=&Konsola serwera Unreal

ID_NotifyAdvancedOptions=&Opcje zaawansowane

ID_NotifyExit=O&puść serwer Unreal


[IDMENU_Log]

ID_LogFile=&Plik

ID_LogAdvancedOptions=&Opcje zaawansowane

ID_LogFileExit=&Wyjdź