Window.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 22:02, 15 March 2012 by Hellkeeper (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[Errors]

Critical=Błąd krytyczny

FailedConfigLoad=%s (odczyt nieudany)


[General]

BrowseButton=...

UseButton=Użyj

ClearButton=Wyczyść

OkButton=OK

AddButton=Dodaj

EmptyButton=Opróżnij

InsertButton=Wstaw

DeleteButton=Usuń

DefaultsButton=Przywróć domyślne

BackButton=< &Wstecz

NextButton=&Dalej >

FinishButton=&Zakończ

CancelButton=Anuluj

InstallButton=Za&instaluj

YesButton=&Tak

NoButton=&Nie

AgreeButton=Zg&adzam się

LanguagePrompt=Język:

LanguageWindow=Wybór języka

LogWindow=%s okno informacyjne

PropNone=Nic nie wybrano

PropSingle=%s: właściwości

PropMulti=%s: właściwości (wybrano: %i)

InsertCdText=Włóż płytę CD z grą Unreal do napędu CD/DVD i naciśnij OK, aby kontynuować, lub Anuluj, by zakończyć działanie gry.

InsertCdTitle=Wymagana płyta CD

AdvancedOptionsTitle=Opcje zaawansowane

Low=Niska

High=Wysoka


[FirstRun]

Caption=Konfiguracja początkowa

LowMemory=Gra Unreal wykryła, że posiadasz %i MB pamięci RAM. W celu poprawienia wydajności, obniżono szczegółowość tekstur i jakość dźwięku. Opcje te można zmienić później w menu "Ustawienia wydajności".

NonMMX=Gra Unreal wykryła, że na komputerze nie ma procesora obsługującego instrukcje MMX. Aby zmniejszyć obciążenie procesora, częstotliwość próbkowania dźwięku została obniżona do minimum. Opcje te można zmienić w zakładce "Opcje zaawansowane / Dźwięk".

Starting=Gra Unreal została uruchomiona po raz pierwszy. W razie napotkania problemów, należy przeczytać sekcję "Rozwiązywanie problemów" w pliku "Czytaj to" dostępnym w Menu Start.


[IDDIALOG_Directory]

IDC_Directory=Folder docelowy

IDC_ChoosePrompt=Proszę wybrać folder docelowy.

IDC_PathTitle=Ś&cieżka:

IDC_DirectoryTitle=&Foldery:

IDC_DrivesTitle=&Napędy:

IDC_NetworkButton=&Sieć


[IDDIALOG_Password]

IDC_Password=Weryfikacja hasła

IDC_Prompt=Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

IDC_Name=&Nazwa użytkownika:

IDC_Password=&Hasło:


[IDMENU_NotifyIcon]

ID_NotifyIcon=Menu

ID_NotifyShowLog=&Konsola serwera Unreal

ID_NotifyAdvancedOptions=&Opcje zaawansowane

ID_NotifyExit=O&puść serwer Unreal


[IDMENU_Log]

ID_LogFile=&Plik

ID_LogAdvancedOptions=&Opcje zaawansowane

ID_LogFileExit=&Wyjdź