Difference between revisions of "Window.plt"

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
{{Infobox Localization
|name=Window
|language=Polish
|game=Unreal
|lines_done=50
|lines_total=50
|game2=Unreal Tournament
|lines_done2=50
|lines_total2=50
}}
__TOC__
== Rest of the file (Shared) ==
<pre>
[Errors]
[Errors]
 
; EN: Critical="Critical Error"
Critical=Błąd krytyczny
Critical="Błąd krytyczny"
 
; EN: FailedConfigLoad="%ls (failed load)"
FailedConfigLoad=%s (odczyt nieudany)
FailedConfigLoad="%ls (odczyt nieudany)"
 
 
 
[General]
 
BrowseButton=...
 
UseButton=Użyj
 
ClearButton=Wyczyść
 
OkButton=OK
 
AddButton=Dodaj
 
EmptyButton=Opróżnij
 
InsertButton=Wstaw
 
DeleteButton=Usuń
 
DefaultsButton=Przywróć domyślne
 
BackButton=< &Wstecz
 
NextButton=&Dalej >
 
FinishButton=&Zakończ
 
CancelButton=Anuluj
 
InstallButton=Za&instaluj
 
YesButton=&Tak
 
NoButton=&Nie
 
AgreeButton=Zg&adzam się
 
LanguagePrompt=Język:
 
LanguageWindow=Wybór języka
 
LogWindow=%s okno informacyjne
 
PropNone=Nic nie wybrano
 
PropSingle=%s: właściwości
 
PropMulti=%s: właściwości (wybrano: %i)
 
InsertCdText=Włóż płytę CD z grą Unreal do napędu CD/DVD i naciśnij OK, aby kontynuować, lub Anuluj, by zakończyć działanie gry.
 
InsertCdTitle=Wymagana płyta CD
 
AdvancedOptionsTitle=Opcje zaawansowane
 
Low=Niska
 
High=Wysoka
 
 
 
[FirstRun]
 
Caption=Konfiguracja początkowa
 
LowMemory=Gra Unreal wykryła, że posiadasz %i MB pamięci RAM. W celu poprawienia wydajności, obniżono szczegółowość tekstur i jakość dźwięku. Opcje te można zmienić później w menu "Ustawienia wydajności".
 
NonMMX=Gra Unreal wykryła, że na komputerze nie ma procesora obsługującego instrukcje MMX. Aby zmniejszyć obciążenie procesora, częstotliwość próbkowania dźwięku została obniżona do minimum. Opcje te można zmienić w zakładce "Opcje zaawansowane / Dźwięk".
 
Starting=Gra Unreal została uruchomiona po raz pierwszy. W razie napotkania problemów, należy przeczytać sekcję "Rozwiązywanie problemów" w pliku "Czytaj to" dostępnym w Menu Start.
 
 


[IDDIALOG_Directory]
[IDDIALOG_Directory]
 
; EN: IDC_Directory="Installation Folder"
IDC_Directory=Folder docelowy
IDC_Directory="Folder docelowy"
 
; EN: IDC_ChoosePrompt="Please choose the installation folder."
IDC_ChoosePrompt=Proszę wybrać folder docelowy.
IDC_ChoosePrompt="Proszę wybrać folder docelowy."
 
; EN: IDC_PathTitle="&Path:"
IDC_PathTitle=Ś&cieżka:
IDC_PathTitle="Ś&cieżka:"
 
; EN: IDC_DirectoryTitle="&Directories:"
IDC_DirectoryTitle=&Foldery:
IDC_DirectoryTitle="&Foldery:"
 
; EN: IDC_DrivesTitle="Dri&ves:"
IDC_DrivesTitle=&Napędy:
IDC_DrivesTitle="&Napędy:"
 
; EN: IDC_NetworkButton="&Network"
IDC_NetworkButton=&Sieć
IDC_NetworkButton="&Sieć"
 
 


[IDDIALOG_Password]
[IDDIALOG_Password]
 
; EN: IDC_Password="Password Check"
IDC_Password=Weryfikacja hasła
IDC_Password="Weryfikacja hasła"
 
; EN: IDC_Prompt="Please enter your name and password."
IDC_Prompt=Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.
IDC_Prompt="Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło."
 
; EN: IDC_Name="&Name:"
IDC_Name=&Nazwa użytkownika:
IDC_Name="&Nazwa użytkownika:"
 
; EN: IDC_Password="&Password:"
IDC_Password=&Hasło:
IDC_Password="&Hasło:"
 
 


[IDMENU_NotifyIcon]
[IDMENU_NotifyIcon]
 
; EN: ID_NotifyIcon="Menu"
ID_NotifyIcon=Menu
ID_NotifyIcon="Menu"
 
; EN: ID_NotifyShowLog="&UnrealServer Console"
ID_NotifyShowLog=&Konsola serwera Unreal
ID_NotifyShowLog="&Konsola UnrealServer"
 
; EN: ID_NotifyAdvancedOptions="&Advanced Options"
ID_NotifyAdvancedOptions=&Opcje zaawansowane
ID_NotifyAdvancedOptions="&Opcje zaawansowane"
 
; EN: ID_NotifyExit="E&xit UnrealServer"
ID_NotifyExit=O&puść serwer Unreal
ID_NotifyExit="O&puść UnrealServer"
 
 


[IDMENU_Log]
[IDMENU_Log]
; EN: ID_LogFile="&File"
ID_LogFile="&Plik"
; EN: ID_LogAdvancedOptions="&Advanced Options"
ID_LogAdvancedOptions="&Opcje zaawansowane"
; EN: ID_LogFileExit="E&xit"
ID_LogFileExit="&Wyjdź"


ID_LogFile=&Plik
</pre>
== Rest of the file (Unreal) ==
<pre>
[General]
BrowseButton="..."
; EN: UseButton="Use"
UseButton="Użyj"
; EN: ClearButton="Clear"
ClearButton="Wyczyść"
; EN: OkButton="Ok"
OkButton="OK"
; EN: AddButton="Add"
AddButton="Dodaj"
; EN: EmptyButton="Empty"
EmptyButton="Opróżnij"
; EN: InsertButton="Insert"
InsertButton="Wstaw"
; EN: DeleteButton="Delete"
DeleteButton="Usuń"
; EN: DefaultsButton="Reset To Defaults"
DefaultsButton="Przywróć domyślne"
; EN: BackButton="< &Back"
BackButton="< &Wstecz"
; EN: NextButton="&Next >"
NextButton="&Dalej >"
; EN: FinishButton="&Finish"
FinishButton="&Zakończ"
; EN: CancelButton="Cancel"
CancelButton="Anuluj"
; EN: InstallButton="&Install"
InstallButton="Za&instaluj"
; EN: YesButton="&Yes"
YesButton="&Tak"
; EN: NoButton="&No"
NoButton="&Nie"
; EN: AgreeButton="I &Agree"
AgreeButton="Zg&adzam się"
; EN: LanguagePrompt="Language:"
LanguagePrompt="Język:"
; EN: LanguageWindow="Language Selection"
LanguageWindow="Wybór języka"
; EN: LogWindow="%ls Log Window"
LogWindow="%ls okno informacyjne"
; EN: PropNone="Nothing Selected"
PropNone="Nic nie wybrano"
; EN: PropSingle="%ls Properties"
PropSingle="%ls: właściwości"
; EN: PropMulti="%ls Properties (%i selected)"
PropMulti="%ls: właściwości (wybrano: %i)"
; EN: InsertCdText="Please insert the Unreal CD-Rom into your drive and press OK to continue, or Cancel to exit."
InsertCdText="Włóż płytę CD z grą Unreal do napędu CD/DVD i naciśnij OK, aby kontynuować, lub Anuluj, by zakończyć działanie gry."
; EN: InsertCdTitle="Cd Required At Startup"
InsertCdTitle="Wymagana płyta CD"
; EN: AdvancedOptionsTitle="Advanced Options"
AdvancedOptionsTitle="Opcje zaawansowane"
; EN: Low="Low"
Low="Niska"
; EN: High="High"
High="Wysoka"


ID_LogAdvancedOptions=&Opcje zaawansowane
[FirstRun]
; EN: Caption="Initial Configuration"
Caption="Konfiguracja początkowa"
; EN: LowMemory="Unreal has detected that you have %i megabytes of memory available. To improve performance, the "Low Detail Textures" and "Low Sound Quality" options have been enabled. You may change this settings in the "Performance Settings" menu."
LowMemory="Gra Unreal wykryła, że posiadasz %i MB pamięci RAM. W celu poprawienia wydajności, obniżono szczegółowość tekstur i jakość dźwięku. Opcje te można zmienić później w menu "Ustawienia wydajności"."
; EN: NonMMX="Unreal has detected that you're using a non-MMX PC. Based on this, the sound playback rate has been set to use the least CPU power. You may change this settings in the "Advanced Options / Audio" menu."
NonMMX="Gra Unreal wykryła, że na komputerze nie ma procesora obsługującego instrukcje MMX. Aby zmniejszyć obciążenie procesora, częstotliwość próbkowania dźwięku została obniżona do minimum. Opcje te można zmienić w zakładce "Opcje zaawansowane / Dźwięk"."
; EN: Starting="Unreal is starting up for the first time. If you experience any problems, please read the Troubleshooting section of the Release Notes in the "Help" folder."
Starting="Gra Unreal została uruchomiona po raz pierwszy. W razie napotkania problemów, należy przeczytać sekcję "Rozwiązywanie problemów" w pliku "Czytaj to" dostępnym w Menu Start."
</pre>
== Rest of the file (Unreal Tournament) ==
<pre>
[General]
BrowseButton="..."
; EN: UseButton="Use"
UseButton="Użyj"
; EN: ClearButton="Clear"
ClearButton="Wyczyść"
; EN: OkButton="Ok"
OkButton="OK"
; EN: AddButton="Add"
AddButton="Dodaj"
; EN: EmptyButton="Empty"
EmptyButton="Opróżnij"
; EN: InsertButton="Insert"
InsertButton="Wstaw"
; EN: DeleteButton="Delete"
DeleteButton="Usuń"
; EN: DefaultsButton="Reset To Defaults"
DefaultsButton="Przywróć domyślne"
; EN: BackButton="< &Back"
BackButton="< &Wstecz"
; EN: NextButton="&Next >"
NextButton="&Dalej >"
; EN: FinishButton="&Finish"
FinishButton="&Zakończ"
; EN: CancelButton="Cancel"
CancelButton="Anuluj"
; EN: InstallButton="&Install"
InstallButton="Za&instaluj"
; EN: YesButton="&Yes"
YesButton="&Tak"
; EN: NoButton="&No"
NoButton="&Nie"
; EN: AgreeButton="I &Agree"
AgreeButton="Zg&adzam się"
; EN: LanguagePrompt="Language:"
LanguagePrompt="Język:"
; EN: LanguageWindow="Language Selection"
LanguageWindow="Wybór języka"
; EN: LogWindow="%ls Log Window"
LogWindow="%ls okno informacyjne"
; EN: PropNone="Nothing Selected"
PropNone="Nic nie wybrano"
; EN: PropSingle="%ls Properties"
PropSingle="%ls: właściwości"
; EN: PropMulti="%ls Properties (%i selected)"
PropMulti="%ls: właściwości (wybrano: %i)"
; EN: InsertCdText="Please insert the Unreal Tournament CD-Rom into your drive and press OK to continue, or Cancel to exit."
InsertCdText="Włóż płytę CD z grą Unreal Tournament do napędu CD/DVD i naciśnij OK, aby kontynuować, lub Anuluj, by zakończyć działanie gry."
; EN: InsertCdTitle="Cd Required At Startup"
InsertCdTitle="Wymagana płyta CD"
; EN: AdvancedOptionsTitle="Advanced Options"
AdvancedOptionsTitle="Opcje zaawansowane"
; EN: Low="Low"
Low="Niska"
; EN: High="High"
High="Wysoka"


ID_LogFileExit=&Wyjdź
[FirstRun]
[[Category:Polish Localization]]
; EN: Caption="Initial Configuration"
Caption="Konfiguracja początkowa"
; EN: LowMemory="Unreal Tournament has detected that you have %i megabytes of memory available. To improve performance, the "Low Detail Textures" and "Low Sound Quality" options have been enabled. You may change this settings in the "Performance Settings" menu."
LowMemory="Gra Unreal Tournament wykryła, że posiadasz %i MB pamięci RAM. W celu poprawienia wydajności, obniżono szczegółowość tekstur i jakość dźwięku. Opcje te można zmienić później w menu "Ustawienia wydajności"."
; EN: NonMMX="Unreal Tournament has detected that you're using a non-MMX PC. Based on this, the sound playback rate has been set to use the least CPU power. You may change this settings in the "Advanced Options / Audio" menu."
NonMMX="Gra Unreal Tournament wykryła, że na komputerze nie ma procesora obsługującego instrukcje MMX. Aby zmniejszyć obciążenie procesora, częstotliwość próbkowania dźwięku została obniżona do minimum. Opcje te można zmienić w zakładce "Opcje zaawansowane / Dźwięk"."
; EN: Starting="Unreal Tournament is starting up for the first time. If you experience any problems, please read the Troubleshooting section of the Release Notes in the "Help" folder."
Starting="Gra Unreal Tournament została uruchomiona po raz pierwszy. W razie napotkania problemów, należy przeczytać sekcję "Rozwiązywanie problemów" w pliku "Czytaj to" dostępnym w Menu Start."
</pre>
{{Navbox Localization Language-Specific
|language=Polish
|game=Unreal
}}
{{Navbox Localization Language-Specific
|language=Polish
|game=Unreal Tournament
}}

Latest revision as of 15:23, 24 April 2022

Localization Project page
This page belongs to the OldUnreal Localization Project. We aim to localize the game to other languages as flawlessly as possible, with the least amount of errors possible (ideally 0).
In order to achieve such objective, we need your help. Some of these lines contain computer-generated strings which need to be reviewed by actual native or fluent Polish speakers. Also these lines aren't final, they're always subject to modification, and we're sure better strings can (and will be) eventually found.
The localization project is also available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian - Japanese
Window
Language Polish
Game 1 Unreal
Status 50/50
Game 2 Unreal Tournament
Status 50/50

Rest of the file (Shared)

[Errors]
; EN: Critical="Critical Error"
Critical="Błąd krytyczny"
; EN: FailedConfigLoad="%ls (failed load)"
FailedConfigLoad="%ls (odczyt nieudany)"

[IDDIALOG_Directory]
; EN: IDC_Directory="Installation Folder"
IDC_Directory="Folder docelowy"
; EN: IDC_ChoosePrompt="Please choose the installation folder."
IDC_ChoosePrompt="Proszę wybrać folder docelowy."
; EN: IDC_PathTitle="&Path:"
IDC_PathTitle="Ś&cieżka:"
; EN: IDC_DirectoryTitle="&Directories:"
IDC_DirectoryTitle="&Foldery:"
; EN: IDC_DrivesTitle="Dri&ves:"
IDC_DrivesTitle="&Napędy:"
; EN: IDC_NetworkButton="&Network"
IDC_NetworkButton="&Sieć"

[IDDIALOG_Password]
; EN: IDC_Password="Password Check"
IDC_Password="Weryfikacja hasła"
; EN: IDC_Prompt="Please enter your name and password."
IDC_Prompt="Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło."
; EN: IDC_Name="&Name:"
IDC_Name="&Nazwa użytkownika:"
; EN: IDC_Password="&Password:"
IDC_Password="&Hasło:"

[IDMENU_NotifyIcon]
; EN: ID_NotifyIcon="Menu"
ID_NotifyIcon="Menu"
; EN: ID_NotifyShowLog="&UnrealServer Console"
ID_NotifyShowLog="&Konsola UnrealServer"
; EN: ID_NotifyAdvancedOptions="&Advanced Options"
ID_NotifyAdvancedOptions="&Opcje zaawansowane"
; EN: ID_NotifyExit="E&xit UnrealServer"
ID_NotifyExit="O&puść UnrealServer"

[IDMENU_Log]
; EN: ID_LogFile="&File"
ID_LogFile="&Plik"
; EN: ID_LogAdvancedOptions="&Advanced Options"
ID_LogAdvancedOptions="&Opcje zaawansowane"
; EN: ID_LogFileExit="E&xit"
ID_LogFileExit="&Wyjdź"

Rest of the file (Unreal)

[General]
BrowseButton="..."
; EN: UseButton="Use"
UseButton="Użyj"
; EN: ClearButton="Clear"
ClearButton="Wyczyść"
; EN: OkButton="Ok"
OkButton="OK"
; EN: AddButton="Add"
AddButton="Dodaj"
; EN: EmptyButton="Empty"
EmptyButton="Opróżnij"
; EN: InsertButton="Insert"
InsertButton="Wstaw"
; EN: DeleteButton="Delete"
DeleteButton="Usuń"
; EN: DefaultsButton="Reset To Defaults"
DefaultsButton="Przywróć domyślne"
; EN: BackButton="< &Back"
BackButton="< &Wstecz"
; EN: NextButton="&Next >"
NextButton="&Dalej >"
; EN: FinishButton="&Finish"
FinishButton="&Zakończ"
; EN: CancelButton="Cancel"
CancelButton="Anuluj"
; EN: InstallButton="&Install"
InstallButton="Za&instaluj"
; EN: YesButton="&Yes"
YesButton="&Tak"
; EN: NoButton="&No"
NoButton="&Nie"
; EN: AgreeButton="I &Agree"
AgreeButton="Zg&adzam się"
; EN: LanguagePrompt="Language:"
LanguagePrompt="Język:"
; EN: LanguageWindow="Language Selection"
LanguageWindow="Wybór języka"
; EN: LogWindow="%ls Log Window"
LogWindow="%ls okno informacyjne"
; EN: PropNone="Nothing Selected"
PropNone="Nic nie wybrano"
; EN: PropSingle="%ls Properties"
PropSingle="%ls: właściwości"
; EN: PropMulti="%ls Properties (%i selected)"
PropMulti="%ls: właściwości (wybrano: %i)"
; EN: InsertCdText="Please insert the Unreal CD-Rom into your drive and press OK to continue, or Cancel to exit."
InsertCdText="Włóż płytę CD z grą Unreal do napędu CD/DVD i naciśnij OK, aby kontynuować, lub Anuluj, by zakończyć działanie gry."
; EN: InsertCdTitle="Cd Required At Startup"
InsertCdTitle="Wymagana płyta CD"
; EN: AdvancedOptionsTitle="Advanced Options"
AdvancedOptionsTitle="Opcje zaawansowane"
; EN: Low="Low"
Low="Niska"
; EN: High="High"
High="Wysoka"

[FirstRun]
; EN: Caption="Initial Configuration"
Caption="Konfiguracja początkowa"
; EN: LowMemory="Unreal has detected that you have %i megabytes of memory available. To improve performance, the "Low Detail Textures" and "Low Sound Quality" options have been enabled. You may change this settings in the "Performance Settings" menu."
LowMemory="Gra Unreal wykryła, że posiadasz %i MB pamięci RAM. W celu poprawienia wydajności, obniżono szczegółowość tekstur i jakość dźwięku. Opcje te można zmienić później w menu "Ustawienia wydajności"."
; EN: NonMMX="Unreal has detected that you're using a non-MMX PC. Based on this, the sound playback rate has been set to use the least CPU power. You may change this settings in the "Advanced Options / Audio" menu."
NonMMX="Gra Unreal wykryła, że na komputerze nie ma procesora obsługującego instrukcje MMX. Aby zmniejszyć obciążenie procesora, częstotliwość próbkowania dźwięku została obniżona do minimum. Opcje te można zmienić w zakładce "Opcje zaawansowane / Dźwięk"."
; EN: Starting="Unreal is starting up for the first time. If you experience any problems, please read the Troubleshooting section of the Release Notes in the "Help" folder."
Starting="Gra Unreal została uruchomiona po raz pierwszy. W razie napotkania problemów, należy przeczytać sekcję "Rozwiązywanie problemów" w pliku "Czytaj to" dostępnym w Menu Start."

Rest of the file (Unreal Tournament)

[General]
BrowseButton="..."
; EN: UseButton="Use"
UseButton="Użyj"
; EN: ClearButton="Clear"
ClearButton="Wyczyść"
; EN: OkButton="Ok"
OkButton="OK"
; EN: AddButton="Add"
AddButton="Dodaj"
; EN: EmptyButton="Empty"
EmptyButton="Opróżnij"
; EN: InsertButton="Insert"
InsertButton="Wstaw"
; EN: DeleteButton="Delete"
DeleteButton="Usuń"
; EN: DefaultsButton="Reset To Defaults"
DefaultsButton="Przywróć domyślne"
; EN: BackButton="< &Back"
BackButton="< &Wstecz"
; EN: NextButton="&Next >"
NextButton="&Dalej >"
; EN: FinishButton="&Finish"
FinishButton="&Zakończ"
; EN: CancelButton="Cancel"
CancelButton="Anuluj"
; EN: InstallButton="&Install"
InstallButton="Za&instaluj"
; EN: YesButton="&Yes"
YesButton="&Tak"
; EN: NoButton="&No"
NoButton="&Nie"
; EN: AgreeButton="I &Agree"
AgreeButton="Zg&adzam się"
; EN: LanguagePrompt="Language:"
LanguagePrompt="Język:"
; EN: LanguageWindow="Language Selection"
LanguageWindow="Wybór języka"
; EN: LogWindow="%ls Log Window"
LogWindow="%ls okno informacyjne"
; EN: PropNone="Nothing Selected"
PropNone="Nic nie wybrano"
; EN: PropSingle="%ls Properties"
PropSingle="%ls: właściwości"
; EN: PropMulti="%ls Properties (%i selected)"
PropMulti="%ls: właściwości (wybrano: %i)"
; EN: InsertCdText="Please insert the Unreal Tournament CD-Rom into your drive and press OK to continue, or Cancel to exit."
InsertCdText="Włóż płytę CD z grą Unreal Tournament do napędu CD/DVD i naciśnij OK, aby kontynuować, lub Anuluj, by zakończyć działanie gry."
; EN: InsertCdTitle="Cd Required At Startup"
InsertCdTitle="Wymagana płyta CD"
; EN: AdvancedOptionsTitle="Advanced Options"
AdvancedOptionsTitle="Opcje zaawansowane"
; EN: Low="Low"
Low="Niska"
; EN: High="High"
High="Wysoka"

[FirstRun]
; EN: Caption="Initial Configuration"
Caption="Konfiguracja początkowa"
; EN: LowMemory="Unreal Tournament has detected that you have %i megabytes of memory available. To improve performance, the "Low Detail Textures" and "Low Sound Quality" options have been enabled. You may change this settings in the "Performance Settings" menu."
LowMemory="Gra Unreal Tournament wykryła, że posiadasz %i MB pamięci RAM. W celu poprawienia wydajności, obniżono szczegółowość tekstur i jakość dźwięku. Opcje te można zmienić później w menu "Ustawienia wydajności"."
; EN: NonMMX="Unreal Tournament has detected that you're using a non-MMX PC. Based on this, the sound playback rate has been set to use the least CPU power. You may change this settings in the "Advanced Options / Audio" menu."
NonMMX="Gra Unreal Tournament wykryła, że na komputerze nie ma procesora obsługującego instrukcje MMX. Aby zmniejszyć obciążenie procesora, częstotliwość próbkowania dźwięku została obniżona do minimum. Opcje te można zmienić w zakładce "Opcje zaawansowane / Dźwięk"."
; EN: Starting="Unreal Tournament is starting up for the first time. If you experience any problems, please read the Troubleshooting section of the Release Notes in the "Help" folder."
Starting="Gra Unreal Tournament została uruchomiona po raz pierwszy. W razie napotkania problemów, należy przeczytać sekcję "Rozwiązywanie problemów" w pliku "Czytaj to" dostępnym w Menu Start."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltPhysXPhysics.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt
Unreal Tournament Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.pltUWeb.plt
UT exclusives: Botpack.pltCluster.pltSDLDrv.pltSDLGLDrv.pltSDLSoftDrv.pltudemo.pltUnrealTournament.pltUTBrowser.pltUTMenu.pltUTServerAdmin.plt
Assets: AS-Frigate.pltAS-Guardia.pltAS-HiSpeed.pltAS-Mazon.pltAS-Oceanfloor.pltAS-Overlord.pltAS-Rook.pltAS-Tutorial.pltBossSkins.pltCityIntro.pltCommandoSkins.pltCTF-Command.pltCTF-Coret.pltCTF-Dreary.pltCTF-EternalCave.pltCTF-Face.pltCTF-Gauntlet.pltCTF-LavaGiant.pltCTF-Niven.pltCTF-November.pltCTF-Tutorial.pltDM-Barricade.pltDM-Codex.pltDM-Conveyor.pltDM-Curse][.pltDM-Deck16][.pltDM-Fetid.pltDM-Fractal.pltDM-Gothic.pltDM-Grinder.pltDM-HyperBlast.pltDM-KGalleon.pltDM-Liandri.pltDM-Morbias][.pltDM-Morpheus.pltDM-Oblivion.pltDM-Peak.pltDM-Phobos.pltDM-Pressure.pltDM-Pyramid.pltDM-Stalwart.pltDM-StalwartXL.pltDM-Tempest.pltDM-Turbine.pltDM-Tutorial.pltDM-Zeto.pltDOM-Cinder.pltDOM-Condemned.pltDOM-Cryptic.pltDOM-Gearbolt.pltDOM-Ghardhen.pltDOM-Lament.pltDOM-Leadworks.pltDOM-MetalDream.pltDOM-Olden.pltDOM-Sesmar.pltDOM-Tutorial.pltEOL_Assault.pltEOL_Challenge.pltEOL_CTF.pltEOL_Deathmatch.pltEOL_Domination.pltEOL_Statues.pltFCommandoSkins.pltSGirlSkins.pltSoldierSkins.pltUTCredits.pltUT-Logo-Map.plt
GOTY Edition: de.pltmultimesh.pltrelics.pltrelicsbindings.plttcowmeshskins.plttnalimeshskins.plttskmskins.pltCTF-Cybrosis][.pltCTF-Darji16.pltCTF-Face][.pltCTF-HallOfGiants.pltCTF-High.pltCTF-Hydro16.pltCTF-Kosov.pltCTF-Noxion16.pltCTF-Nucleus.pltCTF-Orbital.pltDM-Agony.pltDM-ArcaneTemple.pltDM-Crane.pltDM-Cybrosis][.pltDM-HealPod][.pltDM-Malevolence.pltDM-Mojo][.pltDM-Shrapnel][.pltDM-SpaceNoxx.plt
Bonus Pack 4: skeletalchars.pltCTF-Beatitude.pltCTF-EpicBoy.pltCTF-Face-SE.pltCTF-Ratchet.pltDM-Bishop.pltDM-Closer.pltDM-Grit-TOURNEY.pltDM-Viridian-TOURNEY.pltDOM-Bullet.pltDOM-Cidom.pltDOM-Lament][.pltDOM-WolfsBay.plt
Rocket Arena: RocketArena.pltRocketArenaMultimesh.pltRA-Akuma.pltRA-Clawfist.pltRA-CliffyB.pltRA-DavidM.pltRA-DavidM2.pltRA-Ebolt.pltRA-GE][.pltRA-Heiko.pltRA-Inoxx.pltRA-OutWorld.pltRA-Shinigami.pltRA-Warren.pltRA-Qwerty.pltRA-Revolver.plt
Chaos UT: ChaosUT.pltChaosUTMiscMuts.pltChaosGames.pltChreks.pltChrekSkins.pltChrekvoicedozer.pltChrekvoicescout.pltCTF-CUT_ChaosCastle-pf.pltCTF-CUT_Horus.pltDM-CUT_Eclipse.pltDM-CUT_Proxyking.pltDM-CUT_SkullMoon.pltDM-CUT_StorageAlpha.pltDM-CUT_ThebellTolls.pltDM-CUT_WeaponsOfChaos.pltDM-CUT_WeaponsOfWar.pltUTChaosMap.pltKOTH_BaseStationTheta.plt