UnrealI.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 19:20, 4 April 2012 by Delacroix (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=UnrealI.DarkMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealI.KingOfTheHill,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealI.FlakCannon,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.GESBioRifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Razorjack,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Rifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Minigun,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Quadshot,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.FemaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Kobieta 2")

Object=(Name=UnrealI.MaleOne,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Mężczyzna 1")

Object=(Name=UnrealI.MaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Mężczyzna 2")

Object=(Name=UnrealI.SkaarjPlayer,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Szturmowiec Skaarj")

Object=(Name=UnrealI.FemaleTwoBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Kobieta 2")

Object=(Name=UnrealI.MaleOneBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Mężczyzna 1")

Object=(Name=UnrealI.MaleTwoBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Mężczyzna 2")

Object=(Name=UnrealI.SkaarjPlayerBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Szturmowiec Skaarj")

Object=(Name=UnrealI.NaliPlayer,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Nali")

Preferences=(Caption="Tryby gry",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="DarkMatch",Parent="Tryby gry",Class=UnrealI.DarkMatch,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Król na Wzgórzu",Parent="Tryby gry",Class=UnrealI.KingOfTheHill,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Obsługa sieci",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Listy map",Parent="Obsługa sieci")

Preferences=(Caption="Mapy DarkMatch",Parent="Listy map",Class=UnrealI.DkMapList,Immediate=True)


[IntroNullHud]

ESCMessage="Wciśnij klawisz Esc, aby rozpocząć"


[EndgameHud]

Message1="Kapsuła ratunkowa Skaarj wyrwała się z pola grawitacyjnego planety... w ostatniej chwili. Jednakże, rezerwy paliwa wyczerpały się i teraz dryfujesz bez celu."

Message2="Udało ci się uciec z miejsca, gdzie wielu straciło życie. Śmiejesz się do siebie; tak wiele się wydarzyło, a skutek tak niewielki."

Message3="Przed kraksą, twoją pułapką była ciasna cela więzienna. Obecnie, po raz kolejny znajdujesz się w więzieniu."

Message4="Mimo to, masz pewność, że ktoś ostatecznie natrafi na niewielką kapsułę, w której się znajdujesz."

Message5="Do tego czasu, pozostaje ci dryfować samotnie przez przestrzeń, z nadzieją w sercu."

Message6="Ciąg dalszy nastąpi..."


[KingOfTheHill]

ClassCaption="Król na Wzgórzu"

KingMessage=" zostaje Królem!"

GameName="Król na Wzgórzu"


[parentBlob]

BlobKillMessage="został rozpuszczony przez bańkę"

BlobKillMessageFem="została rozpuszczona przez bańkę"


[FlakCannon]

DeathMessage="%o - %k rozrywa cię na strzępy Garłaczem."

PickupMessage="Podnosisz Garłacza."

ItemName="Garłacz"


[Rifle]

DeathMessage="%o - %k posłał ci kulkę w sam łeb."

PickupMessage="Podnosisz karabin snajperski."

ItemName="Karabin snajperski"


[Queen]

NameArticle=" "

MenuName="Królowa"

MenuNameDative="Królową"


[SkaarjPlayer]

MenuName="Szturmowiec Skaarj"


[NaliPlayer]

MenuName="Nali"


[WarLord]

NameArticle=" "

MenuName="Władca"

MenuNameDative="Władcę"


[Minigun]

DeathMessage="%k's %w turned %o into a leaky piece of meat."

PickupMessage="You got the Minigun"

ItemName="Minigun"


[GESBioRifle]

DeathMessage="%o drank a glass of %k's dripping green load."

PickupMessage="You got the GES BioRifle"

ItemName="GES Bio Rifle"


[Squid]

NameArticle=" "

MenuName="Mątwa"

MenuNameDative="Mątwę"


[DarkMatch]

ClassCaption="DarkMatch"

GameName="DarkMatch"


[SearchLight]

ExpireMessage="Baterie reflektora wyczerpane."

PickupMessage="Podnosisz reflektor."


[RazorAmmo]

PickupMessage="Podnosisz paczkę ostrzy."


[FlakBox]

PickupMessage="Podnosisz 10 ładunków do garłacza."


[MaleOne]

MenuName="Mężczyzna 1"


[RifleAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 8 nabojów do karabinu snajperskiego."


[Seeds]

PickupMessage="Podnosisz nasiono owocu Nali."


[JumpBoots]

ExpireMessage="Buty antygrawitacyjne wyczerpane."

PickupMessage="Podnosisz buty antygrawitacyjne."


[ForceField]

M_NoRoom="Brak miejsca na pole siłowe. Rozstawienie pola niemożliwe."

PickupMessage="Podnosisz generator pola siłowego."


[Razorjack]

DeathMessage="%o daje ciała %k za sprawą Rozpruwacza."

PickupMessage="Podnosisz Rozpruwacza"

ItemName="Rozpruwacz"


[FemaleTwo]

MenuName="Kobieta 2"


[MaleTwo]

MenuName="Mężczyzna 2"


[Sludge]

PickupMessage="Podnosisz 25kg odpadów tarydowych."


[Invisibility]

ExpireMessage="Kamuflaż wyczerpany."

PickupMessage="Podnosisz kamuflaż."


[AsbestosSuit]

PickupMessage="Podnosisz kombinezon azbestowy."


[fell]

AltName="spadł"

AltNameFem="spadła"


[FlakShellAmmo]

PickupMessage="Podnosisz ładunek do Garłacza."


[drowned]

AltName="utonął"

AltNameFem="utonęła"


[Decapitated]

AltName="stracił głowę"

AltNameFem="straciła głowę"


[Dampener]

ExpireMessage="Tłumik wyczerpany."

PickupMessage="Podnosisz tłumik."


[Corroded]

AltName="rozpuszczony"

AltNameFem="rozpuszczona"


[ToxinSuit]

PickupMessage="Podnosisz kombinezon antytoksynowy."


[Burned]

AltName="przypieczony"

AltNameFem="przypieczona"


[PowerShield]

PickupMessage="Podnosisz Pas Pola Siłowego"


[RifleRound]

PickupMessage="Podnosisz nabój do karabinu snajperskiego."


[QuadShot]

DeathMessage="%o - %k rozrywa cię na części pierwsze czterolufowym obrzynem."

PickupMessage="Podnosisz czterolufowego obrzyna."

ItemName="Obrzyn"


[PeaceMaker]

PickupMessage="Podnosisz usypiacza."