UWindow.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 20:57, 13 March 2012 by Smirftsch (talk | contribs) (Created page with "[public] Object=(Name=UWindow.UWindowWin95LookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Win 95") [UWindowConsoleWindow] WindowTitle="Konsola s...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[public]

Object=(Name=UWindow.UWindowWin95LookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Win 95")


[UWindowConsoleWindow]

WindowTitle="Konsola systemowa"


[UWindowConsoleClientWindow]

ShowColorsText="Wyświetl wiadomości konsoli w różnych kolorach"

ShowChatText="Zapisuj wyłącznie treść konwersacji"


[UWindowMessageBoxCW]

YesText="Tak"

NoText="Nie"

OKText="OK"

CancelText="Anuluj"


[UWindowSmallCloseButton]

CloseText="Zamknij"


[UWindowSmallCancelButton]

CancelText="Anuluj"


[UWindowSmallOKButton]

OKText="OK"


[AdminGUIPlayersGrid]

PlayerID="ID#"

PlayerName="Imię gracza"

PlayerIP="Adres IP"

PlayerClientID="ID klienta"

MaxLengthExceeded="Maksymalna długość listy graczy przekroczona o '%i'"

IDmismatchedStr="Otrzymano niezgodne ID: %i/%j"

ClientReceivedStr="Otrzymano ID klienta '%s'."

GettingInfoStr="Trwa pobieranie listy graczy z serwera. Jeżeli nic się nie pojawi, prawdopodobnie nie posiadasz uprawnień administracyjnych."


[MMMusicListGrid]

MusicNameStr="Tytuł utworu"

MusicPackStr="Nazwa pliku"

FailedToPlayStr="Odtwarzanie nieudane: nie znaleziono pliku '%s', lub jest on uszkodzony."

StartedPlayStr="Rozpoczęto odtwarzanie '%s', sekcji %i."

NullErrorStr="Dodanie do listy nieudane: NULL nie jest obsługiwany."

FailedLoadStr="Dodanie do listy nieudane: nie znaleziono pliku '%s', lub jest on uszkodzony."

AlreadyUsedStr="Dodanie do listy nieudane: plik '%s' jest już obecny na liście odtwarzania."

AddedStr="Dodano plik '%s' (%i)."

RemoveSongStr="Usunięto plik #%i z listy."

BadIndexStr="Usunięcie z listy nieudane: niepoprawny numer indeksu."


[MMMainWindow]

WindowTitle="Odtwarzacz muzyczny"


[AdminGUIBanLGrid]

LengthExceeded="Maksymalna długość listy graczy przekroczona o '%i'"

Responsemismatch="Otrzymano niezgodne ID: %i/%j"

ReceiveBanText="Otrzymano bana '%s'."

GettingBanListText="Trwa pobieranie listy banów z serwera. Jeżeli nic się nie pojawi, prawdopodobnie nie posiadasz uprawnień administracyjnych (lub lista banów na serwerze jest pusta)."


[AdminGUIClientWindow]

PlayersListTxt="Lista klientów"

BanListTxt="Lista klientów zbanowanych"

TempBanListTxt="Lista klientów zbanowanych na sesję"


[AdminGUIManBanClientW]

PlayerNameTxt="Nazwa klienta (do listy banów):"

PlayerIpTxt="Adres IP (lub zakres wielu adresów):"

InsertBanTxt="Wymierz bana"


[MMControlsClient]

MusicStoppedText="Odtwarzacz muzyczny został zatrzymany."

AddMusicText="Dodaj utwór"

AddCurrentText="Dodaj utwór aktualnie odtwarzany"

BrowseText="Przeglądaj pliki muzyczne"

PlayText="Odtwarzaj"

StopText="Zatrzymaj"

MusicVolumeText="Głośność muzyki"

PlayNextText="Następny utwór"

PlayTimeHint="Określ czas odtwarzania (0 = odtwarzanie bez końca)"

SectionHint="Wybierz sekcję utworu (0-255, zależy od utworu)"


[UWindowNetErrorClientWindow]

ReconnectText="Połącz się ponownie"

KickNetworkText="WYRZUCONO CIĘ!|Administrator usunął cię z tego serwera na czas rozgrywki.\"

BanNetworkText="ZBANOWANO CIĘ!|Administrator zbanował cię na tym serwerze za złe zachowanie.\\Jeżeli uważasz, że ban był niezasłużony, skontaktuj się z administratorem: "

TempBanNetworkText="ZBANOWANO CIĘ NA CZAS SESJI!|Administrator zbanował cię tymczasowo na tym serwerze do czasu zmiany mapy.\"


[UWindowNetErrorWindow]

WindowTitle="Błędy sieci graczy"


[AdminGUIMainWindow]

WindowTitle="Menu administracyjne"


[AdminGUIBanLPullDown]

RemoveBanTxt="Z&dejmij bana"

CloseMenuTxt="&Zamknij menu"

RefreshTxt="&Odśwież listę banów"

ManualBanTxt="&Wymierz bana ręcznie"


[MMListPullDown]

PlaySongStr="&Odtwarzaj utwór"

RemoveSongStr="&Usuń utwór"


[MMMusListWindow]

WindowTitle="Znaleziono wiele utworów:"


[AdminGUIPLPullDown]

GetAliasesTxt="&Pobierz aliasy gracza"

KickPlayerTxt="&Wyrzuć gracza"

KickBanTempTxt="Wyrzuć gracza i zbanuj &tymczasowo"

KickBanTxt="Wyrzuć i z&banuj gracza"

CloseMenuTxt="&Zamknij menu"

RefreshTxt="&Odśwież listę graczy"


[MMMusicFilesGrid]

ErrorLoadPackage="Błąd: Wczytywanie pliku muzycznego nieudane."

ErrorNoMusics="Błąd: Wczytany plik nie zawiera utworów muzycznych."


[AdminGUIManualBanWnd]

WindowTitle="Wprowadź dane do bana ręcznie:"


[AdminGUITBanLGrid]

GettingBanListText="Trwa pobieranie listy banów tymczasowych z serwera. Jeżeli nic się nie pojawi, prawdopodobnie nie posiadasz uprawnień administracyjnych (lub lista banów tymczasowych na serwerze jest pusta)."


[MMMusicListGrid]

MusicNameStr="Tytuł utworu"

MusicPackStr="Nazwa pliku"