UPak.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 14:00, 24 March 2012 by Hellkeeper (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=Game.Game,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.SinglePlayer,Description="Intro1;Powrót na planetę Na Pali")

Object=(Name=UPak.CrashSiteGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakSinglePlayer,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakTransitionInfo,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CloakMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakCoopGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.DuskFallsGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CloakGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.MarineMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.GravityMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.TestGameInfo,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.TerranWeaponMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakIntro,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CreditsGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.GrenadeLauncher,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UPak.RocketLauncher,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UPak.CARifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)


[TransitionNullHUD]

Statheader="Statystyki zabójstw: "

CARStat="Karabin szturmowy"

RLStat="Wyrzutnia rakiet"

GLStat="Wyrzutnia granatów"

ASMDStat="ASMD"

AutomagStat="Automag"

DispersionStat="Pistolet rozpryskowy"

EightballStat="Ósemka"

FlakCannonStat="Garłacz"

GESBioRifleStat="Karabin odpadowy"

MinigunStat="Minigun"

RazorjackStat="Rozpruwacz"

RifleStat="Karabin snajperski"

StingerStat="Żądło"

TotalStat="Ogółem"

LogEntryMsg="WPIS DO DZIENNIKA:"


[GrenadeLauncher]

PickupMessage="Podnosisz wyrzutnię granatów."

ItemName="Wyrzutnia granatów"


[Cloak]

ExpireMessage=" wyłączony."

PickupMessage="Podnosisz kamuflaż."

ItemName="Kamuflaż"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."


[UPakHUD]

MultWeapSlotMsg="Wciśnij klawisz wyboru broni, aby przełączyć broń."


[UPakSinglePlayer]

GameName="Unreal: Pakiet misji"


[RocketLauncher]

PickupMessage="Podnosisz wyrzutnię rakiet."

ItemName="Wyrzutnia rakiet"


[UPakChooseGameMenu]

MenuList[0]="Powrót na planetę Na Pali"

MenuList[1]="Unreal"


[CloakMatch]

GameName="DM z Kamuflażem"


[CARifle]

PickupMessage="Podnosisz karabin szturmowy."

ItemName="Karabin szturmowy"


[UPakScubaGear]

RechargedMessage="Poziom tlenu w butli: 100%"

LowOxygenMessage="Tlen na wykończeniu"

PickupMessage="Podnosisz sprzęt do nurkowania."

ItemName="Wojskowy sprzęt do nurkowania"

M_Deactivated=" nieaktywny... Trwa uzupełnianie zapasu tlenu."


[MarineMatch]

GameName="DM z Piechotą Morską"


[GravityMatch]

GameName="DM z Obniżoną Grawitacją"


[UPakDebugger]

ItemName="Debugger dla UPak"


[UPakMaleOne]

MenuName="Mężczyzna 1"


[UPakFemaleOne]

MenuName="Kobieta 1"


[GLAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 10 granatów."


[RLAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 10 rakiet."


[CARifleClip]

PickupMessage="Podnosisz magazynek 50 nabojów dla karabinu szturmowego."


[UPakFemaleTwo]

MenuName="Kobieta 2"


[UPakMaleThree]

MenuName="Mężczyzna 3"


[UPakMaleTwo]

MenuName="Mężczyzna 2"


[TerranWeaponMatch]

GameName="DM z Orężem Ziemskim"


[MarineInterestPoint]

PickupMessage=""

M_Activated=""

M_Selected=""

M_Deactivated=""


[CompTablet]

PickupMessage="Podnosisz tablet."