UMenu.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 13:23, 12 April 2012 by Delacroix (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[public]

Object=(Name=UMenu.UnrealConsole,Class=Class,MetaClass=Engine.Console)

Object=(Name=UMenu.UMenuUGLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description=Unreal)

Object=(Name=UMenu.UMenuGoldLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description=Złoto)

Object=(Name=UMenu.UMenuBlueLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description=Lód)

Object=(Name=UMenu.UMenuMetalLookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description=Metal)


[UnrealConsole]

ClassCaption="Konsola Unreal Windows"


[UMenuBotmatchClientWindow]

StartMatchTab="Rozgrywka"

RulesTab="Reguły"

SettingsTab="Ustawienia"

BotConfigTab="Boty"

StartText="Graj"


[UMenuMenuBar]

GameName="&Jeden gracz"

GameHelp="Rozpocznij nową grę, wczytaj istniejący zapis lub opuść grę."

MultiplayerName="&Wielu graczy"

MultiplayerHelp="Załóż serwer gry wieloosobowej lub dołącz do istniejącego."

OptionsName="&Opcje"

OptionsHelp="Dostosuj ustawienia gry."

ToolName="&Narzędzia"

ToolHelp="Skorzystaj z narzędzi systemowych."

HelpName="&Pomoc"

HelpHelp="Włącz lub wyłącz system pomocy."

VersionName="Wersja"

ModName="&Modyfikacje"

ModHelp="Skonfiguruj modyfikacje gry, które zostały zainstalowane."

DemoName="Nag&rywanie"

DemoHelp="Nagraj plik demo podczas rozgrywki, aby móc obejrzeć go później."


[UTCreditsCW]

ProgrammersText="Programowanie"

LevelDesignText="Projekt poziomów"

ArtText="Grafika / Modele 3D"

MusicSoundText="Muzyka / Efekty dźwiękowe"

BizText="Rozwój"

PatchText="Aktualizacja 227 od OldUnreal"


[UMenuModMenuItem]

MenuCaption="&Mój mod"

MenuHelp="Ten tekst trafi na pasek stanu"


[UMenuVideoClientWindow]

DriverText="Sterownik obrazu"

DriverHelp="Obecny sterownik obrazu. Użyj przycisku 'Zmień', aby dokonać jego zmiany."

DriverButtonText="Zmień"

DriverButtonHelp="Naciśnij ten przycisk, aby zmienić sterownik obrazu."

ResolutionText="Rozdzielczość"

ResolutionHelp="Wybierz nową rozdzielczość ekranu."

ColorDepthText="Głębia koloru"

ColorDepthHelp="Wybierz nową wartość głębi kolorów."

BitsText="bit"

TextureDetailText="Jakość tekstur świata"

TextureDetailHelp="Zmień jakość tekstur świata. Ustaw niższą wartość, aby poprawić wydajność gry."

Details[0]="Wysoka"

Details[1]="Średnia"

Details[2]="Niska"

SkinDetailText="Jakość tekstur postaci"

SkinDetailHelp="Zmień jakość tekstur postaci graczy. Ustaw niższą wartość, aby poprawić wydajność gry."

BrightnessText="Jasność"

BrightnessHelp="Dopasuj jasność ekranu."

ScaleText="Rozmiar czcionki"

ScaleHelp="Dopasuj rozmiar elementów interfejsu użytkownika."

ScaleSizes[0]="Normalny"

ScaleSizes[1]="Podwójny"

TranslatorScaleText="Rozmiar Tłumacza"

TranslatorScaleHelp="Dopasuj rozmiar Tłumacza Uniwersalnego"

TranslatorScaleSizes[0]="1x"

TranslatorScaleSizes[1]="2x"

TranslatorScaleSizes[2]="3x"

TranslatorScaleSizes[3]="4x"

MouseText="Prędkość myszy w GUI"

MouseHelp="Dopasuj prędkość poruszania się kursora myszy po interfejsie użytkownika."

GuiSkinText="Kompozycja GUI"

GuiSkinHelp="Zmień wygląd okien interfejsu użytkownika wybierając jedną z dostępnych kompozycji."

ConfirmSettingsTitle="Zatwierdź zmianę ustawień"

ConfirmSettingsText="Zachować nowe ustawienia obrazu?"

ConfirmSettingsCancelTitle="Zmiana ustawień obrazu"

ConfirmSettingsCancelText="Przywrócono poprzednie ustawienia obrazu."

ConfirmTextureDetailTitle="Zatwierdź zmianę ustawień"

ConfirmTextureDetailText="Zwiększenie jakości tekstur ponad domyślną wartość może zmniejszyć wydajność gry na niektórych konfiguracjach."

ConfirmDriverTitle="Zmiana sterownika obrazu"

ConfirmDriverText="Wybranie tej opcji spowoduje ponowne uruchomienie gry, aby można było zmienić sterownik obrazu. Kontynuować?"

PawnShadowText="Cienie postaci"

PawnShadowHelp="Ustaw poziom jakości cieni, jaki będą miały postacie. Zmiana tego ustawienia wejdzie w życie po zmianie mapy."

PawnShadowList[0]="Brak"

PawnShadowList[1]="Proste"

PawnShadowList[2]="Realistyczne nis."

PawnShadowList[3]="Realistyczne śr."

PawnShadowList[4]="Realistyczne wys."

PawnShadowList[5]="Realistyczne ultra"

ShowDecalsText="Efekty śladowe"

ShowDecalsHelp="Zaznacz opcję, aby włączyć efekty uderzeń pocisków i odniesionych ran podczas rozgrywki."

MinFramerateText="Min. poziom wydajności"

MinFramerateHelp="Jeżeli wydajność gry spadnie poniżej wprowadzonej wartości, gra zacznie wyłączać efekty specjalne, aby przywrócić płynność."

DynamicLightsText="Oświetlenie dynamiczne"

DynamicLightsHelp="Zaznacz opcję, aby włączyć dynamiczne efekty oświetlenia w grze."

WideScreenText="Ekran panoramiczny"

WideScreenHelp="Użyj strzałek, aby dopasować kąt pola widzenia do monitora panoramicznego."

DecoShadowsText="Cienie obiektów"

DecoShadowsHelp="Obiekty dekoracyjne będą posiadać cienie. Zmiana tego ustawienia wejdzie w życie po zmianie mapy."

FullMeshRendText="Pełny rendering modeli"

FullMeshRendHelp="(Zależne od sterownika). Zaznacz, aby naprawić problemy z wyświetlaniem większości modeli dużego rozmiaru."

FlatShadingText="Płaskie cieniowanie modeli"

FlatShadingHelp="Włącz płaskie cieniowanie niektórych modeli."

CurvyMeshText="Wygładzanie modeli"

CurvyMeshHelp="Włącz wygładzanie określonych modeli, aby poprawić ich wygląd."


[UMenuPlayerSetupClient]

NameText="Imię:"

NameHelp="Wprowadź imię swojej postaci."

TeamText="Drużyna:"

Teams[0]="Czerwoni"

Teams[1]="Niebiescy"

Teams[2]="Zieloni"

Teams[3]="Złoci"

NoTeam="Brak"

TeamHelp="Wybierz drużynę, w której będziesz grać."

ClassText="Postać:"

ClassHelp="Wybierz postać gracza."

SkinText="Skórka:"

SkinHelp="Wybierz skórkę gracza."

FaceText="Twarz:"

FaceHelp="Wybierz twarz gracza."

SpectatorText="Graj jako widz"

SpectatorHelp="Zaznacz opcję, aby dołączyć do gry w charakterze widza."


[UMenuPlayerMeshClient]

FaceText="Twarz"

BodyText="Ciało"


[UMenuStartMatchClientWindow]

GameText="Tryb gry:"

GameHelp="Wybierz tryb rozgrywki."

MapText="Nazwa mapy:"

MapHelp="Wybierz mapę, na której będzie miała miejsce rozgrywka."

MapListText="Lista map"

MapListHelp="Kliknij, aby dokonać zmiany sekwencji kolejnych map."

MutatorText="Mutatory"

MutatorHelp="Mutatory to nic innego, jak skrypty, które modyfikują rozgrywkę. Kliknij, aby wybrać mutatory, których chcesz użyć."


[UMenuServerSetupPage]

AdminEmailText="E-mail Admina"

AdminEMailHelp="Wprowadź adres e-mail, żeby gracze, którzy dołączą do gry na twoim serwerze, mogli skontaktować się z tobą."

AdminNameText="Imię Admina"

AdminNameHelp="Wprowadź imię administratora serwera."

MOTDLine1Text="Linia WD 1"

MOTDLine1Help="Wprowadź wiadomość dnia, która ukaże się graczom dołączającym do gry na twoim serwerze."

MOTDLine2Text="Linia WD 2"

MOTDLine2Help="Wprowadź wiadomość dnia, która ukaże się graczom dołączającym do gry na twoim serwerze."

MOTDLine3Text="Linia WD 3"

MOTDLine3Help="Wprowadź wiadomość dnia, która ukaże się graczom dołączającym do gry na twoim serwerze."

MOTDLine4Text="Linia WD 4"

MOTDLine4Help="Wprowadź wiadomość dnia, która ukaże się graczom dołączającym do gry na twoim serwerze."

ServerNameText="Nazwa serwera"

ServerNameHelp="Wprowadź pełny opis serwera, który ukaże się w wyszukiwarkach takich, jak GameSpy albo wewnętrzna przeglądarka Unreal."

DoUplinkText="Ogłaszaj serwer"

DoUplinkHelp="Zaznacz opcję, aby ogłaszać swój serwer na serwerze głównym, dzięki czemu znajdzie się on na globalnej liście serwerów."

ngWorldStatsText="Zapisy ngWorldStats"

ngWorldStatsHelp="Zaznacz opcję, aby twój serwer wysyłał zapisy rozgrywek do NetGamesUSA do celów statystycznych. Sprawdź stronę ut.ngworldstats.com aby uzyskać więcej

informacji."

LanPlayText="Optymalizuj dla LAN"

LanPlayHelp="Zaznacz opcję, aby uruchomić serwer dedykowany zoptymalizowany do gry po sieci lokalnej."


[UMenuCustomizeClientWindow]

LocalizedKeyName[1]="Lewy p. myszy"

LocalizedKeyName[2]="Prawy p. myszy"

LocalizedKeyName[3]="Anuluj"

LocalizedKeyName[4]="Środkowy p. myszy"

LocalizedKeyName[5]="Nieznany 05"

LocalizedKeyName[6]="Nieznany 06"

LocalizedKeyName[7]="Nieznany 07"

LocalizedKeyName[8]="Backspace"

LocalizedKeyName[9]="Tab"

LocalizedKeyName[10]="Nieznany 0A"

LocalizedKeyName[11]="Nieznany 0B"

LocalizedKeyName[12]="Nieznany 0C"

LocalizedKeyName[13]="Enter"

LocalizedKeyName[14]="Nieznany 0E"

LocalizedKeyName[15]="Nieznany 0F"

LocalizedKeyName[16]="Shift"

LocalizedKeyName[17]="Ctrl"

LocalizedKeyName[18]="Alt"

LocalizedKeyName[19]="Pause"

LocalizedKeyName[20]="CapsLock"

LocalizedKeyName[21]="P. myszy 4"

LocalizedKeyName[22]="P. myszy 5"

LocalizedKeyName[23]="P. myszy 6"

LocalizedKeyName[24]="P. myszy 7"

LocalizedKeyName[25]="P. myszy 8"

LocalizedKeyName[26]="Nieznany 1A"

LocalizedKeyName[27]="Escape"

LocalizedKeyName[28]="Nieznany 1C"

LocalizedKeyName[29]="Nieznany 1D"

LocalizedKeyName[30]="Nieznany 1E"

LocalizedKeyName[31]="Nieznany 1F"

LocalizedKeyName[32]="Spacja"

LocalizedKeyName[33]="PageUp"

LocalizedKeyName[34]="PageDown"

LocalizedKeyName[35]="End"

LocalizedKeyName[36]="Home"

LocalizedKeyName[37]="Strzałka w lewo"

LocalizedKeyName[38]="Strzałka w górę"

LocalizedKeyName[39]="Strzałka w prawo"

LocalizedKeyName[40]="Strzałka w dół"

LocalizedKeyName[41]="Select"

LocalizedKeyName[42]="Print"

LocalizedKeyName[43]="Execute"

LocalizedKeyName[44]="PrintScrn"

LocalizedKeyName[45]="Insert"

LocalizedKeyName[46]="Delete"

LocalizedKeyName[47]="Help"

LocalizedKeyName[48]="0"

LocalizedKeyName[49]="1"

LocalizedKeyName[50]="2"

LocalizedKeyName[51]="3"

LocalizedKeyName[52]="4"

LocalizedKeyName[53]="5"

LocalizedKeyName[54]="6"

LocalizedKeyName[55]="7"

LocalizedKeyName[56]="8"

LocalizedKeyName[57]="9"

LocalizedKeyName[58]="Nieznany 3A"

LocalizedKeyName[59]="Nieznany 3B"

LocalizedKeyName[60]="Nieznany 3C"

LocalizedKeyName[61]="Nieznany 3D"

LocalizedKeyName[62]="Nieznany 3E"

LocalizedKeyName[63]="Nieznany 3F"

LocalizedKeyName[64]="Nieznany 40"

LocalizedKeyName[65]="A"

LocalizedKeyName[66]="B"

LocalizedKeyName[67]="C"

LocalizedKeyName[68]="D"

LocalizedKeyName[69]="E"

LocalizedKeyName[70]="F"

LocalizedKeyName[71]="G"

LocalizedKeyName[72]="H"

LocalizedKeyName[73]="I"

LocalizedKeyName[74]="J"

LocalizedKeyName[75]="K"

LocalizedKeyName[76]="L"

LocalizedKeyName[77]="M"

LocalizedKeyName[78]="N"

LocalizedKeyName[79]="O"

LocalizedKeyName[80]="P"

LocalizedKeyName[81]="Q"

LocalizedKeyName[82]="R"

LocalizedKeyName[83]="S"

LocalizedKeyName[84]="T"

LocalizedKeyName[85]="U"

LocalizedKeyName[86]="V"

LocalizedKeyName[87]="W"

LocalizedKeyName[88]="X"

LocalizedKeyName[89]="Y"

LocalizedKeyName[90]="Z"

LocalizedKeyName[91]="Nieznany 5B"

LocalizedKeyName[92]="Nieznany 5C"

LocalizedKeyName[93]="Nieznany 5D"

LocalizedKeyName[94]="Nieznany 5E"

LocalizedKeyName[95]="Nieznany 5F"

LocalizedKeyName[96]="Numeryczny 0"

LocalizedKeyName[97]="Numeryczny 1"

LocalizedKeyName[98]="Numeryczny 2"

LocalizedKeyName[99]="Numeryczny 3"

LocalizedKeyName[100]="Numeryczny 4"

LocalizedKeyName[101]="Numeryczny 5"

LocalizedKeyName[102]="Numeryczny 6"

LocalizedKeyName[103]="Numeryczny 7"

LocalizedKeyName[104]="Numeryczny 8"

LocalizedKeyName[105]="Numeryczny 9"

LocalizedKeyName[106]="Mnożnik"

LocalizedKeyName[107]="Plus"

LocalizedKeyName[108]="Separator"

LocalizedKeyName[109]="Minus"

LocalizedKeyName[110]="Numeryczny ."

LocalizedKeyName[111]="Num. Slash"

LocalizedKeyName[112]="F1"

LocalizedKeyName[113]="F2"

LocalizedKeyName[114]="F3"

LocalizedKeyName[115]="F4"

LocalizedKeyName[116]="F5"

LocalizedKeyName[117]="F6"

LocalizedKeyName[118]="F7"

LocalizedKeyName[119]="F8"

LocalizedKeyName[120]="F9"

LocalizedKeyName[121]="F10"

LocalizedKeyName[122]="F11"

LocalizedKeyName[123]="F12"

LocalizedKeyName[124]="F13"

LocalizedKeyName[125]="F14"

LocalizedKeyName[126]="F15"

LocalizedKeyName[127]="F16"

LocalizedKeyName[128]="F17"

LocalizedKeyName[129]="F18"

LocalizedKeyName[130]="F19"

LocalizedKeyName[131]="F20"

LocalizedKeyName[132]="F21"

LocalizedKeyName[133]="F22"

LocalizedKeyName[134]="F23"

LocalizedKeyName[135]="F24"

LocalizedKeyName[136]="Nieznany 88"

LocalizedKeyName[137]="Nieznany 89"

LocalizedKeyName[138]="Nieznany 8A"

LocalizedKeyName[139]="Nieznany 8B"

LocalizedKeyName[140]="Nieznany 8C"

LocalizedKeyName[141]="Nieznany 8D"

LocalizedKeyName[142]="Nieznany 8E"

LocalizedKeyName[143]="Nieznany 8F"

LocalizedKeyName[144]="NumLock"

LocalizedKeyName[145]="ScrollLock"

LocalizedKeyName[146]="Nieznany 92"

LocalizedKeyName[147]="Nieznany 93"

LocalizedKeyName[148]="Nieznany 94"

LocalizedKeyName[149]="Nieznany 95"

LocalizedKeyName[150]="Nieznany 96"

LocalizedKeyName[151]="Nieznany 97"

LocalizedKeyName[152]="Nieznany 98"

LocalizedKeyName[153]="Nieznany 99"

LocalizedKeyName[154]="Nieznany 9A"

LocalizedKeyName[155]="Nieznany 9B"

LocalizedKeyName[156]="Nieznany 9C"

LocalizedKeyName[157]="Nieznany 9D"

LocalizedKeyName[158]="Nieznany 9E"

LocalizedKeyName[159]="Nieznany 9F"

LocalizedKeyName[160]="Lewy Shift"

LocalizedKeyName[161]="Prawy Shift"

LocalizedKeyName[162]="Lewy Ctrl"

LocalizedKeyName[163]="Prawy Ctrl"

LocalizedKeyName[164]="Nieznany A4"

LocalizedKeyName[165]="Nieznany A5"

LocalizedKeyName[166]="Nieznany A6"

LocalizedKeyName[167]="Nieznany A7"

LocalizedKeyName[168]="Nieznany A8"

LocalizedKeyName[169]="Nieznany A9"

LocalizedKeyName[170]="Nieznany AA"

LocalizedKeyName[171]="Nieznany AB"

LocalizedKeyName[172]="Nieznany AC"

LocalizedKeyName[173]="Nieznany AD"

LocalizedKeyName[174]="Nieznany AE"

LocalizedKeyName[175]="Nieznany AF"

LocalizedKeyName[176]="Nieznany B0"

LocalizedKeyName[177]="Nieznany B1"

LocalizedKeyName[178]="Nieznany B2"

LocalizedKeyName[179]="Nieznany B3"

LocalizedKeyName[180]="Nieznany B4"

LocalizedKeyName[181]="Nieznany B5"

LocalizedKeyName[182]="Nieznany B6"

LocalizedKeyName[183]="Nieznany B7"

LocalizedKeyName[184]="Nieznany B8"

LocalizedKeyName[185]="Nieznany B9"

LocalizedKeyName[186]="Średnik"

LocalizedKeyName[187]="Znak równości"

LocalizedKeyName[188]="Przecinek"

LocalizedKeyName[189]="Minus"

LocalizedKeyName[190]="Kropka"

LocalizedKeyName[191]="Slash"

LocalizedKeyName[192]="Tylda"

LocalizedKeyName[193]="Nieznany C1"

LocalizedKeyName[194]="Nieznany C2"

LocalizedKeyName[195]="Nieznany C3"

LocalizedKeyName[196]="Nieznany C4"

LocalizedKeyName[197]="Nieznany C5"

LocalizedKeyName[198]="Nieznany C6"

LocalizedKeyName[199]="Nieznany C7"

LocalizedKeyName[200]="Joy1"

LocalizedKeyName[201]="Joy2"

LocalizedKeyName[202]="Joy3"

LocalizedKeyName[203]="Joy4"

LocalizedKeyName[204]="Joy5"

LocalizedKeyName[205]="Joy6"

LocalizedKeyName[206]="Joy7"

LocalizedKeyName[207]="Joy8"

LocalizedKeyName[208]="Joy9"

LocalizedKeyName[209]="Joy10"

LocalizedKeyName[210]="Joy11"

LocalizedKeyName[211]="Joy12"

LocalizedKeyName[212]="Joy13"

LocalizedKeyName[213]="Joy14"

LocalizedKeyName[214]="Joy15"

LocalizedKeyName[215]="Joy16"

LocalizedKeyName[216]="Nieznany D8"

LocalizedKeyName[217]="Nieznany D9"

LocalizedKeyName[218]="Nieznany DA"

LocalizedKeyName[219]="Lewy nawias"

LocalizedKeyName[220]="Backslash"

LocalizedKeyName[221]="Prawy nawias"

LocalizedKeyName[222]="Apostrof"

LocalizedKeyName[223]="Nieznany DF"

LocalizedKeyName[224]="JoyX"

LocalizedKeyName[225]="JoyY"

LocalizedKeyName[226]="JoyZ"

LocalizedKeyName[227]="JoyR"

LocalizedKeyName[228]="Mysz oś X"

LocalizedKeyName[229]="Mysz oś Y"

LocalizedKeyName[230]="Mysz oś Z"

LocalizedKeyName[231]="Mysz oś W"

LocalizedKeyName[232]="JoyU"

LocalizedKeyName[233]="JoyV"

LocalizedKeyName[234]="Nieznany EA"

LocalizedKeyName[235]="Nieznany EB"

LocalizedKeyName[236]="Kółko myszy w górę"

LocalizedKeyName[237]="Kółko myszy w dół"

LocalizedKeyName[238]="Nieznany 10E"

LocalizedKeyName[239]="Nieznany 10F"

LocalizedKeyName[240]="JoyPov Góra"

LocalizedKeyName[241]="JoyPov Dół"

LocalizedKeyName[242]="JoyPov Lewo"

LocalizedKeyName[243]="JoyPov Prawo"

LocalizedKeyName[244]="Nieznany F4"

LocalizedKeyName[245]="Nieznany F5"

LocalizedKeyName[246]="Attn"

LocalizedKeyName[247]="CrSel"

LocalizedKeyName[248]="ExSel"

LocalizedKeyName[249]="ErEof"

LocalizedKeyName[250]="Play"

LocalizedKeyName[251]="Zoom"

LocalizedKeyName[252]="BezNazwy"

LocalizedKeyName[253]="PA1"

LocalizedKeyName[254]="OEMClear"

LabelList[0]="Strzał gł."

LabelList[1]="Strzał alt."

LabelList[2]="Idź do przodu"

LabelList[3]="Idź do tyłu"

LabelList[4]="Spójrz w lewo"

LabelList[5]="Spójrz w prawo"

LabelList[6]="Idź w lewo"

LabelList[7]="Idź w prawo"

LabelList[8]="Skacz/płyń w górę"

LabelList[9]="Kucnij/płyń w dół"

LabelList[10]="Rozglądanie myszą"

LabelList[11]="Użyj przedmiotu"

LabelList[12]="Nast. przedmiot"

LabelList[13]="Poprz. przedmiot"

LabelList[14]="Spójrz w górę"

LabelList[15]="Spójrz w dół"

LabelList[16]="Wyśrodkuj widok"

LabelList[17]="Idź powoli"

LabelList[18]="Idź na boki"

LabelList[19]="Nast. broń"

LabelList[20]="Poprz. broń"

LabelList[21]="Wyrzuć broń"

LabelList[22]="Udawaj trupa"

LabelList[23]="Odtwarzacz"

LabelList[24]="Rozmawiaj"

LabelList[25]="Rozmawiaj z druż."

LabelList[26]="Pokaż wyniki"

LabelList[27]="Chwyć za przedmiot"

LabelList[28]="Tryb 3-os."

OrString=" lub "

CustomizeHelp="Kliknij na prostokąt i naciśnij wybrany klawisz, który chcesz przypisać do tej czynności."

DefaultsText="Domyślne"

DefaultsHelp="Przywróć domyślne ustawienia sterowania."

JoystickText="Joystick"

JoyXText="Oś X"

JoyXHelp="Wybierz, jaką funkcję ma spełniać oś pozioma joysticka."

JoyXOptions[0]="Idź w lewo/w prawo"

JoyXOptions[1]="Spójrz w lewo/w prawo"

JoyYText="Oś Y"

JoyYHelp="Wybierz, jaką funkcję ma spełniać oś pionowa joysticka."

JoyYOptions[0]="Idź do przodu/do tyłu"

JoyYOptions[1]="Spójrz w górę/w dół"


[UMenuGameRulesBase]

FragText="Limit fragów"

FragHelp="Liczba fragów, jaką musi osiągnąć zwycięzca, aby zakończyć rozgrywkę. Wartość 0 oznacza, że limit nie obowiązuje."

TimeText="Limit czasu"

TimeHelp="Czas przeznaczony na rozgrywkę (w minutach). Wartość 0 oznacza, że limit czasowy nie obowiązuje."

MaxPlayersText="Liczba graczy"

MaxPlayersHelp="Maksymalna liczba żywych graczy mających wstęp na serwer."

MaxSpectatorsText="Liczba widzów"

MaxSpectatorsHelp="Maksymalna liczba widzów mających wstęp na serwer."

WeaponsText="Broń stale dost."

WeaponsHelp="Włączenie tej opcji sprawia, że bronie pojawiają się ponownie natychmiast po podniesieniu, ale gracz posiadający daną broń nie może jej podnieść ponownie."


[UMenuBotSetupBase]

BotText="Bot:"

BotHelp="Wybierz bota, którego chcesz zmodyfikować."

BotWord="Bot"

DefaultsText="Domyślne"

DefaultsHelp="Przywraca ustawienia domyślne dla wszystkich konfiguracji botów."

BotSkillText="Umiejętności:"

BotSkillHelp="Dostosuj poziom umiejętności bota (niski - wysoki)."

BotAccurText="Dokładność:"

BotAccurHelp="Dostosuj poziom celności bota (kiepski strzelec - dobry strzelec)."

BotCombatStyleText="Styl walki:"

BotCombatStyleHelp="Dostosuj styl walki bota (atakuje z bezpiecznej odległości - agresywnie naciera na przeciwnika)."

BotAlertnessText="Czujność:"

BotAlertnessHelp="Dostosuj poziom czujności bota (nieświadomy otoczenia - w pełni świadomy, co się dzieje dookoła)."

BotCampingText="Zasadzki:"

BotCampingHelp="Dostosuj skłonność bota do zaczajenia się na przeciwnika (cały czas pozostaje w ruchu - często atakuje z ukrycia)."

FavoriteWeaponText="Ulubiona broń:"

FavoriteWeaponHelp="Broń, z której najchętniej będzie korzystał ten bot."

NoFavoriteWeapon="Żadna"

NameHelp="Wprowadź imię bota."

TeamText="Drużyna:"

TeamHelp="Wybierz drużynę, do której dołączy ten bot."

ClassHelp="Wybierz postać bota."

SkinHelp="Wybierz skórkę bota."

FaceHelp="Wybierz twarz bota."


[UMenuStatusBar]

DefaultHelp="Użyj klawisza Esc, aby wrócić do gry."

DefaultIntroHelp="Użyj menu Jednego gracza, aby rozpocząć nową grę."


[UMenuGameOptionsClientWindow]

WeaponFlashText="Błysk przy strzale"

WeaponFlashHelp="Włączenie tej opcji sprawi, że ekran będzie błyskał za każdym razem, gdy wystrzelisz z broni palnej."

WeaponHandText="Ręka trzymająca broń"

WeaponHandHelp="Wybierz, z której strony ma się pojawiać broń."

LeftName="Lewa"

CenterName="Środek"

RightName="Prawa"

HiddenName="Ukryta"

DodgingText="Uniki"

DodgingHelp="Zaznacz, aby szybkie dwukrotne wciśnięcie klawiszy ruchu (do przodu, do tyłu, w lewo, bądź w prawo) skutkowało wykonaniem szybkiego uniku."

ViewBobText="Ruchy głową"

ViewBobHelp="Dostosuj intensywność ruchów głową podczas biegu."

SpeedText="Prędkość rozgrywki"

GoreText="Brutalność"

GoreHelp="Ustaw poziom brutalności podczas rozgrywki."

GoreLevels[0]="Normalny"

GoreLevels[1]="Obniżony"

GoreLevels[2]="Ultra-niski"

LocalText="Zapisy lokalne ngStats"

LocalHelp="Zaznacz, aby gra zapisywała przebieg rozgrywek lokalnych (botmatchy) do celów statystycznych."


[UMenuNetworkClientWindow]

NetSpeedText="Połączenie z Internetem"

NetSpeedHelp="Wybierz ustawienie najbardziej odpowiadające twojemu połączeniu internetowemu. Ustaw niższą prędkość, jeżeli doświadczasz nadmiernych lagów."

NetSpeeds[0]="Modem (28.8K - 56K)"

NetSpeeds[1]="ISDN"

NetSpeeds[2]="Sieć kablowa, xDSL"

NetSpeeds[3]="Sieć lokalna (LAN)"


[UMenuMultiplayerMenu]

StartName="Zacznij &nową grę"

StartHelp="Rozpocznij własną grę sieciową, do której mogą dołączyć inni gracze."

BrowserName="Szukaj na &Internecie"

BrowserHelp="Wyszukaj aktualnie prowadzone rozgrywki na internecie."

LANName="Szukaj na sieci &lokalnej."

LANHelp="Wyszukaj aktualnie prowadzone rozgrywki na sieci lokalnej."

OpenLocationName="&Połącz ręcznie"

OpenLocationHelp="Dołącz do serwera wprowadzając jego adres IP lub adres unreal://"

PatchName="Pobierz &aktualizację"

PatchHelp="Wyszukaj aktualizacje dla Unreal!"

DisconnectName="&Opuść serwer"

DisconnectHelp="Opuść serwer, na którym obecnie się znajdujesz."

ReconnectName="Po&łącz ponownie"

ReconnectHelp="Połącz się ponownie z ostatnim wybranym serwerem."

SuggestPlayerSetupTitle="Sprawdź imię gracza"

SuggestPlayerSetupText="Twoje imię jest obecnie ustawione na: Gracz. Zaleca się jego zmianę w menu ustawień gracza przed wzięciem udziału w rozgrywce wieloosobowej."

SuggestNetspeedTitle="Sprawdź połączenie internetowe"

SuggestNetspeedText="Ustawienia twojego połączenia internetowego nie zostały dostosowane. Zalecane jest ich dostosowanie w menu 'Ustawienia sieci', aby zapewnić

optymalną jakość rozgrywki online."


[UMenuGameSettingsBase]

StyleText="Styl rozgrywki:"

Styles[0]="Klasyczny"

Styles[1]="Hardcore"

Styles[2]="Turbo"

StyleHelp="Wybierz styl rozgrywki. Tryb Hardcore zapewnia szybkość gry zwiększoną o 10% i wzrost obrażeń od broni o 50%. Tryb Turbo znacznie zwiększa prędkość

poruszania się graczy."

SpeedText="Szybkość gry"

SpeedHelp="Dostosuj szybkość rozgrywki."


[UMenuBotConfigBase]

BaseText="Podstawowy poz. umiejętności:"

BaseHelp="Podstawowy poziom umiejętności botów."

Skills[0]="Nowicjusze"

Skills[1]="Przeciętni"

Skills[2]="Umiejętni"

Skills[3]="Mistrzowie"

SkillTaunts[0]="Nie zrobią ci krzywdy... prawie."

SkillTaunts[1]="Nie dokazuj."

SkillTaunts[2]="Taki z ciebie twardziel?"

SkillTaunts[3]="Już jesteś trupem."

NumBotsText="Liczba botów"

NumBotsHelp="Liczba botów, które mają dołączyć do gry."

AutoAdjustText="Auto-dopasowanie umiejętności"

AutoAdjustHelp="Włącz, aby boty dostosowywały swój poziom umiejętności do twojej sprawności w grze."

RandomText="Losowa kolejność botów"

RandomHelp="Włącz, aby boty dołączały do gry losowo."

ConfigBotsText="Skonfiguruj"

ConfigBotsHelp="Dostosuj imiona, wygląd i cechy poszczególnych botów."

AtLeastOneBotTitle="Konfiguracja botów"

AtLeastOneBotText="Musisz ustawić, aby do gry mógł dołączyć przynajmniej jeden bot, aby móc skorzystać z menu konfiguracji botów."


[UMenuInputOptionsClientWindow]

AutoAimText="Auto-celowanie"

AutoAimHelp="Włączenie tej opcji zapewni pomoc w celowaniu w linii pionowej."

JoystickText="Joystick"

JoystickHelp="Włączenie tej opcji zapewni obsługę joysticka."

RawHIDInputText="RawHIDInput"

RawHIDInputHelp="Włączenie obsługi RawHIDInput dla systemów z serii Windows wygładzi ruch myszy niezależnie od przyspieszenia sprzętowego myszy. Aby zmiana tego ustawienia weszła w życie, konieczne jest ponowne uruchomienie gry."

DirectInputText="DirectInput"

DirectInputHelp="Włączenie obsługi DirectInput dla systemów z serii Windows 9x dodatkowo wygładzi ruch myszy. Aby zmiana tego ustawienia weszła w życie, konieczne jest ponowne uruchomienie gry."

SensitivityText="Czułość myszy"

SensitivityHelp="Dopasuj czułość myszy, tzn. jak daleko musisz przesunąć mysz, aby odniosło to określony efekt podczas gry."

InvertMouseText="Odwrócenie osi myszy"

InvertMouseHelp="Odwrócenie osi pionowej myszy. Włączenie tej opcji sprawi, że ruch myszą do przodu spowoduje, że postać gracza spojrzy w dół, zamiast w górę."

LookSpringText="Auto-wyśrodkowanie"

LookSpringHelp="Włącz, aby zwolnienie klawisza 'Rozglądanie myszą' skutkowało wycentrowaniem widoku. Działa tylko, kiedy opcja Rozglądania myszą jest wyłączona."

MouselookText="Rozglądanie myszą"

MouselookHelp="Włącz, aby mysz była zawsze wykorzystywana do rozglądania się, bez potrzeby wciskania klawisza 'Rozglądanie myszą'."

MouseSmoothText="Wygładzanie maks."

MouseSmoothHelp="Włącz, aby dodatkowo wygładzić ruch myszy."

bMouseSmoothText="Wygładzanie myszy"

bMouseSmoothHelp="Włącz, aby wygładzić ruch myszy."

AutoSlopeText="Auto-nachylenie"

AutoSlopeHelp="Włącz, aby automatycznie spoglądać w dół, lub w górę, gdy znajdziesz się na schodach, lub innych nachylonych powierzchniach. Opcja 'Rozglądanie myszą'

musi być wyłączona."


[UMenuAudioClientWindow]

SoundQualityText="Jakość dźwięku"

SoundQualityHelp="Ustaw niską jakość dźwięku, aby poprawić wydajność na konfiguracjach sprzętowych z 32 MB pamięci, lub mniejszą jej ilością."

Details[0]="Niska"

Details[1]="Wysoka"

MusicVolumeText="Głośność muzyki"

MusicVolumeHelp="Dostosuj poziom głośności muzyki."

SoundVolumeText="Głośność dźwięku"

SoundVolumeHelp="Dostosuj poziom głośności efektów dźwiękowych."

VoiceMessagesText="Wiadomości głosowe"

VoiceMessagesHelp="Włącz, aby słyszeć wiadomości głosowe i polecenia od innych graczy."

MessageBeepText="Sygnał wiadomości"

MessageBeepHelp="Włącz, aby usłyszeć krótki sygnał dźwiękowy, gdy otrzymasz wiadomość."


[UMenuNewGameClientWindow]

GameHelp="Wybierz kampanię, w którą chcesz zagrać."

GameText="Kampania:"

SkillText="Poziom trudności:"

Skills[0]="Łatwy"

Skills[1]="Średni"

Skills[2]="Trudny"

Skills[3]="Hardcore"

Skills[4]="Unreal"

Skills[5]="Bóg Wojny"

SkillStrings[0]="Wycieczka turystyczna."

SkillStrings[1]="Czas na trochę akcji!"

SkillStrings[2]="Nie dla słabeuszy."

SkillStrings[3]="Gotów na poważny łomot?"

SkillStrings[4]="Życzenie śmierci."

SkillStrings[5]="O ŻESZ W MORDĘ!"

SkillHelp="Wybierz poziom trudności."

UseMutText="Mutatory:"

UseMutHelp="Włącz, jeżeli chcesz użyć mutatorów podczas gry jednoosobowej."


[UMenuScreenshotCW]

PlayersText="Gracze"


[UMenuMapListCW]

DefaultText="Użyj listy map: "

DefaultHelp="Wybierz sekwencję map, na których chcesz zagrać, lub kliknij w opcję 'Własna' i ręcznie skonfiguruj listę map."

RandomText="Wczytuj mapy losowo:"

RandomHelp="Graj na mapach w losowej kolejności."

CustomText="Własna"

ExcludeCaption="Mapy poza obiegiem"

ExcludeHelp="Kliknij i przeciągnij mapę do prawej strony tabeli, aby włączyć ją do obiegu podczas rozgrywki."

IncludeCaption="Mapy w obiegu"

IncludeHelp="Kliknij i przeciągnij mapę do lewej strony tabeli, aby wyłączyć ją z obiegu, lub przeciągnij ją w górę lub w dół, aby dostosować kolejność map w obiegu."


[UMenuWeaponPriorityListBox]

WeaponPriorityHelp="Kliknij na nazwie broni i przeciągnij ją na liście po lewej stronie, aby zmienić jej priorytet. Broń znajdująca się wyżej na liście ma wyższy

priorytet."


[UMenuBotConfigClientWindow]

BIMText="Dodaj boty"

BIMHelp="Zaznacz, aby dodać boty do rozgrywki wieloosobowej, którą chcesz założyć."


[UMenuOptionsClientWindow]

GamePlayTab="Rozgrywka"

InputTab="Urządzenia"

ControlsTab="Sterowanie"

AudioTab="Dźwięk"

VideoTab="Obraz"

NetworkTab="Sieć"

HUDTab="HUD"


[UMenuHUDConfigCW]

HUDConfigText="Układ statystyk (HUD)"

HUDConfigHelp="Użyj klawiszy strzałek, aby dokonać zmiany układu statystyk (HUD)."

CrosshairText="Celownik"

CrosshairHelp="Wybierz celownik, który pojawi się pośrodku ekranu."


[UMenuMutatorCW]

ExcludeCaption="Nieaktywne"

ExcludeHelp="Przeciągnij mutator do prawej strony tabeli, aby włączyć go na czas rozgrywki."

IncludeCaption="Aktywne"

IncludeHelp="Przeciągnij mutator do lewej strony tabeli, aby wyłączyć go na czas rozgrywki. Przeciągnij go do góry, lub na dół, aby ułożyć ręcznie listę mutatorów."

KeepText="Zawsze używaj obecnej konfiguracji mutatorów."

KeepHelp="Zaznacz, aby ustalona konfiguracja mutatorów była wykorzystywana przy każdej rozgrywce, którą rozpoczynasz."


[UMenuTeamGameRulesCWindow]

FFText="Obrażenia od drużyny:"

FFHelp="Przesuń wskaźnik, aby ustalić, jaką część obrażeń od danej broni otrzymają członkowie drużyny."


[UMenuToolsMenu]

ConsoleName="&Konsola systemowa"

ConsoleHelp="Ta opcja służy przywołaniu Konsoli Unreal. Konsoli możesz użyć do wprowadzenia poleceń zaawansowanych, lub do wpisania kodu oszustwa."

TimeDemoName="&Statystyki wydajności"

TimeDemoHelp="Włącz statystyki wydajności gry, aby zmierzyć i monitorować wydajność Unreal na tej konfiguracji sprzętowej."

LogName="Pokaż &dziennik"

LogHelp="Pokazuje okno dziennika Unreal."

MusicMName="&Odtwarzacz"

MusicMHelp="Odtwarzacz pozwala na słuchanie wybranych utworów podczas rozgrywki. UWAGA: Wiele systemów zabezpieczających przed oszustwami może mieć problemy z

niestandardowymi utworami muzycznymi."

AdminMName="&Panel Admina"

AdminMHelp="Panel administracyjny zezwala na wypraszanie, banowanie lub zdejmowanie banów klientom (UWAGA: działa tylko na serwerze Unreal w wersji 227, na którym

logujesz się, jako administrator."

DebugModeName="Wykrywanie &błędów"

DebugModeHelp="Włącz tryb wykrywania błędów dla Unreal Windows, aby na bieżąco wykrywać błędy w grze."


[UMenuSaveGameClientWindow]

CantSave="Trup nie może zapisać gry."


[UMenuSlotClientWindow]

MonthNames[0]="Styczeń"

MonthNames[1]="Luty"

MonthNames[2]="Marzec"

MonthNames[3]="Kwiecień"

MonthNames[4]="Maj"

MonthNames[5]="Czerwiec"

MonthNames[6]="Lipiec"

MonthNames[7]="Sierpień"

MonthNames[8]="Wrzesień"

MonthNames[9]="Październik"

MonthNames[10]="Listopad"

MonthNames[11]="Grudzień"

SlotHelp="Kliknij, aby wybrać ten zapis. (Zapisz/Wczytaj)"


[UMenuHelpMenu]

ContextName="&Pomoc kontekstowa"

ContextHelp="Włącz lub wyłącz pasek pomocy znajdujący się u dołu ekranu."

AboutName="&Autorzy"

AboutHelp="Zapoznaj się z listą osób, które pracowały nad grą Unreal."

EpicGamesURLName="&Epic Games WWW"

EpicGamesURLHelp="Kliknij, aby udać się na stronę internetową firmy Epic Games!"

SupportURLName="Pomoc techniczna"

SupportURLHelp="Kliknij, aby otworzyć stronę pomocy technicznej na portalu OldUnreal."


[UMenuModMenu]

CantUseTitle="Uwaga odnośnie modów"

CantUseInfo="Nie możesz korzystać z menu modów podczas rozgrywki wieloosobowej."


[UMenuStartGameClientWindow]

DedicatedText="Dedykowany"

DedicatedHelp="Kliknij, aby uruchomić serwer dedykowany."

ServerText="Serwer"


[UMenuLoadGameClientWindow]

RestartText="Restartuj"

RestartHelp="Kliknij, aby uruchomić ponownie bieżącą mapę."


[UMenuOptionsMenu]

PreferencesName="&Ustawienia gry"

PreferencesHelp="Dostosuj ustawienia rozgrywki, dźwięku, obrazu, statystyk HUD, sterowania i wszelkie inne opcje."

PrioritizeName="&Broń"

PrioritizeHelp="Zmień priorytety broni, a także inne opcje związane z bronią"

DesktopName="Pokaż &pulpit"

DesktopHelp="Włącz wyświetlanie tapety pulpitu w tle Unreal Windows, zamiast aktualnej rozgrywki."

PlayerMenuName="Ustawienia &gracza"

PlayerMenuHelp="Dostosuj ustawienia gracza do rozgrywek wieloosobowych i Botmatchów."

AdvancedOptionsName="&Zaawansowane"

AdvancedOptionsHelp="Otwórz menu opcji zaawansowanych, aby skonfigurować niemal każdy aspekt gry."


[UMenuOptionsWindow]

WindowTitle="Ustawienia"


[UMenuWeaponPriorityListArea]

AutoSwitchText="Auto-zmiana broni"

AutoSwitchHelp="Włącz, aby automatycznie przełączyć na broń mającą wyższy priorytet. Wyłączenie oznacza, że musisz ręcznie przełączać broń."


[UMenuPlayerWindow]

WindowTitle="Ustawienia gracza"


[UMenuWeaponPriorityWindow]

WindowTitle="Broń"


[UnrealCreditsWindow]

WindowTitle="Autorzy Unreal"


[UMenuMapListWindow]

WindowTitle="Lista map"


[UMenuMutatorWindow]

WindowTitle="Konfiguracja mutatorów"


[UMenuGameMenu]

NewGameName="&Nowa gra"

NewGameHelp="Rozpocznij nową rozgrywkę jednoosobową w Unreal."

LoadName="&Wczytaj grę"

LoadHelp="Wczytaj istniejący zapis i wznów rozgrywkę."

SaveName="&Zapisz grę"

SaveHelp="Zapisz aktualny stan gry."

BotmatchName="&Botmatch"

BotmatchHelp="Rozpocznij grę w trybie Botmatch: Deathmatch przeciwko botom!"

QuitName="Wyjdź &z gry"

QuitHelp="Zapisz wszystkie ustawienia i opuść grę."

QuitTitle="Zatwierdź"

QuitText="Czy na pewno chcesz wyjść z gry?"


[UMenuBotmatchWindow]

WindowTitle="Botmatch"


[UMenuStartGameWindow]

WindowTitle="Nowa gra sieciowa"


[UMenuStatsMenu]

ViewLocalName="ngStats - dane &lokalne"

ViewLocalHelp="Przejrzyj statystyki rozgrywek jednoosobowych i botmatchy."

ViewGlobalName="ngWorldStats - dane &globalne"

ViewGlobalHelp="Przejrzyj statystyki rozgrywek wieloosobowych."

AboutName="Pomoc &ngStats"

AboutHelp="Uzyskaj informacje na temat gromadzenia statystyk lokalnych."

About2Name="Pomoc &ngWorldStats"

About2Help="Uzyskaj informacje na temat gromadzenia statystyk globalnych."


[UMenuLoadGameWindow]

WindowTitle="Wczytaj grę"


[UMenuConfigIndivBotsWindow]

WindowTitle="Konfiguracja poszczególnych botów"


[UMenuNewGameWindow]

WindowTitle="Nowa gra"


[UMenuSaveGameWindow]

WindowTitle="Zapisz grę"


[UMenuHelpWindow]

WindowTitle="Pomoc"


[UMenuRecGrid]

FileNameText="Nazwa pliku"


[UMenuStartRec]

StartRecText="Nagrywanie dema:"

RecordInfo="Nazwa pliku dema:"


[UMenuDemoRecMenu]

RecordName="&Nagraj demo"

RecordHelp="Rozpocznij lub zakończ nagrywanie przebiegu rozgrywki."

PlaybackName="&Odtwórz demo"

PlaybackHelp="Odtwórz zarejestrowany przebieg rozgrywki z pliku."


[UMenuRecPlay]

PlayDemoText="Odtwórz demo"


[UMenuRecPlayWindow]

WindowTitle="Odtwórz nagranie"


[UMenuStartRecWindow]

WindowTitle="Nagrywanie"