TerraLift.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 19:18, 9 April 2012 by Delacroix (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Terraniux: Podziemia"


[SpecialEvent0]

Message="ALARM"


[TranslatorEvent0]

Message="Konsola sterująca przepływem odpadów: proces przepływu odpadów stabilny. Należy monitorować proces pod kątem groźnych zmian kleistości odpadów, bądź ciśnienia. Nadal występują problemy z systemem alarmowym, w razie awarii należy uruchomić dwa przełączniki zastępcze."

AltMessage="Winda uruchomiona. Do całej załogi: przypomina się o konieczności wykonania zleconych zadań."


[TranslatorEvent5]

Message="Stan odpływu: proces przepływu odpadów w normie. Wszystkie pompy sprawne. Sekcja C opróżniona i dostępna dla nadwyżki odpadów. Proszę upewnić się, że stan rur jest sprawdzany regularnie."


[TranslatorEvent4]

Message="Stan zabezpieczeń: wykryto intruza w pobliżu wejścia. Aktywacja ekranów ochronnych w Laboratorium Badawczym i Sekcji Hydroponicznej. Do wszystkich jednostek służb ochrony: udać się do okolic punktów dostępowych do sekcji A, B i C, aby zablokować intruzowi dostęp do Windy 1."

Hint="Znajdź magazyny odpadów A, B i C, a następnie naciśnij stosowne przyciski, aby uzyskać dostęp do Windy 1."


[TranslatorEvent3]

Message="Stan sterowni: Drzwi są zablokowane i pod ciśnieniem. Nie wchodzić, chyba, że sytuacja jest krytyczna."


[TranslatorEvent1]

Message="Stacja pompująca uruchomiona, oczekiwane wolne miejsce po przeprowadzeniu operacji: 32%."

AltMessage="Sekcja D zapełniona w 54%."