Inter12.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 23:54, 4 February 2015 by Delacroix (talk | contribs) (Created page with "[LevelInfo0] Title="Strażnik Niebios" [TransitionGenderEvent6] MaleText[0]="Gdy uciekłem z odlewni tarydu, znalazłem się na zewnątrz, na skutym lodem płaskowyżu. Ko...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Strażnik Niebios"


[TransitionGenderEvent6]

MaleText[0]="Gdy uciekłem z odlewni tarydu, znalazłem się na zewnątrz, na skutym lodem płaskowyżu. Kontrast z tropikalnym klimatem, który panował dotychczas, był uderzający. Tak, czy inaczej, zewsząd otaczają mnie postrzępione granie i strome szczyty górskie, czyli znajduję się wysoko w górach. Pod ziemią, musiałem pokonać nielichą odległość i to stromo pod górkę! Dobrze jednak, że nadal zdążam we właściwym kierunku."

FemaleText[0]="Gdy uciekłam z odlewni tarydu, znalazłam się na zewnątrz, na skutym lodem płaskowyżu. Kontrast z tropikalnym klimatem, który panował dotychczas, był uderzający. Tak, czy inaczej, zewsząd otaczają mnie postrzępione granie i strome szczyty górskie, czyli znajduję się wysoko w górach. Pod ziemią, musiałam pokonać nielichą odległość i to stromo pod górkę! Dobrze jednak, że nadal zdążam we właściwym kierunku."


[LevelSummary] Title="Strażnik Niebios"