Engine.plt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 00:05, 5 February 2015 by Delacroix (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=Engine.Console,Class=Class,MetaClass=Engine.Console)

Object=(Name=Engine.ServerCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Preferences=(Caption="Zaawansowane",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Ustawienia silnika",Parent="Zaawansowane",Class=Engine.GameEngine,Category=Settings,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Aliasy klawiszy",Parent="Zaawansowane",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=Aliases)

Preferences=(Caption="Konfiguracja klawiszy",Parent="Zaawansowane",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=RawKeys)

Preferences=(Caption="Sterowniki",Parent="Opcje zaawansowane",Class=Engine.Engine,Immediate=False,Category=Drivers)

Preferences=(Caption="Publiczne Dane Serwera",Parent="Obsługa sieci",Class=Engine.GameReplicationInfo,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Ustawienia gry",Parent="Opcje zaawansowane",Class=Engine.GameInfo,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Efekty wizualne",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Krew",Parent="Efekty wizualne")

Preferences=(Caption="Serwer",Parent="Krew",Class=Engine.GameInfo,Category=BloodServer,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Cienie postaci",Parent="Efekty wizualne",Class=Engine.PawnShadow,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Cienie dekoracji",Parent="Efekty wizualne",Class=Engine.DecoShadow,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Cienie pocisków",Parent="Efekty wizualne",Class=Engine.ProjectileShadow,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Pobieranie kanałów",Parent="Obsługa sieci",Class=Engine.ChannelDownload)

Preferences=(Caption="Powiadomienia o połączeniach",Parent="Obsługa sieci",Category=Networking,Class=Engine.Gameinfo,Immediate=True)


[PlayerPawn]

QuickSaveString="Szybki zapis w toku."

NoPauseMessage="Brak możliwości zatrzymania gry."

ViewingFrom="Widok z kamery: "

OwnCamera="własnej"

FailedView="Brak możliwości zmiany widoku."

CantChangeNameMsg="Podczas rozgrywki globalnej, której przebieg jest zapisywany, nie ma możliwości zmiany imienia."


[Pawn]

NameArticle=" "


[Console]

LoadingMessage="WCZYTYWANIE W TOKU"

SavingMessage="ZAPISYWANIE W TOKU"

ConnectingMessage="ŁĄCZENIE W TOKU"

PausedMessage="GRA ZATRZYMANA"

PrecachingMessage="BUFOROWANIE W TOKU"

ClassCaption=Konsola domyślna Unreal

ChatChannel="(OGÓL.) "

TeamChannel="(DRUŻ.) "


[Menu]

MenuList=

HelpMessage=

HelpMessage[1]="Menu niedostępne."

LeftString="Lewo"

RightString="Prawo"

CenterString="Środek"

EnabledString="wł."

DisabledString="wył."

YesString="tak"

NoString="nie"


[Inventory]

PickupMessage="Podniesiono przedmiot."

ItemArticle=" "

M_Activated=" włączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."

M_Deactivated=" wyłączony."


[GameInfo]

SwitchLevelMessage="Trwa zmiana mapy"

DefaultPlayerName="Gracz"

LeftMessage=" opuszcza rozgrywkę."

FailedSpawnMessage="Nie udało się utworzyć postaci gracza."

FailedPlaceMessage="Nie znaleziono punktu początkowego. Najprawdopodobniej, mapa nie zawiera aktora 'PlayerStart'."

FailedTeamMessage="Nie znaleziono drużyny, do której możnaby przydzielić gracza."

NameChangedMessage="Nowe imię: "

EnteredMessage=" dołącza do gry."

GameName="Gra"

MaxedOutMessage="Brak wolnych miejsc na serwerze."

WrongPassword="Wprowadzone hasło jest błędne."

NeedPassword="Aby dołączyć do wybranej rozgrywki, należy wprowadzić hasło."


[LevelInfo]

Title="Mapa bez tytułu"


[Weapon]

MessageNoAmmo=" nie ma amunicji."

DeathMessage="%o - %k zabija cię %w."

PickupMessage="Podnosisz broń"

ItemName="Broń"

DeathMessage[0]=%o - %k zabija cię %w.

DeathMessage[1]=%o - %k zabija cię %w.

DeathMessage[2]=%o - %k zabija cię %w.

DeathMessage[3]=%o - %k zabija cię %w.


[Ammo]

PickupMessage="Podnosisz amunicję."


[Counter]

CountMessage="Pozostało: %i..."

CompleteMessage="Gotowe!"


[Spectator]

MenuName="Widz"


[DamageType]

Name="zabity"

AltName="zabity"

NameFem="zabita"

AltNameFem="zabita"


[AdminAccessManager]

AdminLoginText="Administrator %s zalogowany"

AdminLogoutText="Administrator %s wylogowany"

CheatUsedStr="%s używa polecenia administracyjnego lub 'oszustwa': %c"


[Fonts]

WhiteFont=UnrealShare.WhiteFont

MedFont=Engine.MedFont

LargeFont=Engine.LargeFont

BigFont=Engine.BigFont

SmallFont=Engine.SmallFont


[Errors]

NetOpen=Błąd odczytu pliku

NetWrite=Błąd zapisu pliku

NetRefused=Serwer odrzuca żądanie pobrania pliku '%s'

NetClose=Błąd zamykania pliku

NetSize=Niezgodność rozmiaru pliku

NetMove=Błąd przenoszenia pliku

NetInvalid=Otrzymano nieprawidłowe żądanie pobrania pliku

NoDownload=Plik '%s' nie jest udostępniony do pobierania

DownloadFailed=Pobieranie pliku '%s' nieudane: %s

RequestDenied=Żądanie pobrania pliku powiązanego z mapą w kolejce: odrzucone

ConnectionFailed=Połączenie nieudane

Banned=Zbanowano cię.

TempBanned=Zbanowano cię tymczasowo.

Kicked=Wyproszono cię.

ChAllocate=Założenie kanału nieudane

NetAlready=Połączenie sieciowe już zostało nawiązane

NetListen=Nasłuch nieudany: brak łączy kontekstowych

LoadEntry=Nieudane wczytywanie mapy Entry: %s

InvalidUrl=Niewłaściwy adres URL: %s

InvalidLink=Niewłaściwe łącze: %s

FailedBrowse=Nieudane wejście na %s: %s

Listen=Nasłuch nieudany: %s

AbortToEntry=Nieudane, trwa powrót do mapy Entry

ServerOpen=Otwieranie adresów URL na serwerach niemożliwe

ServerListen=Nasłuch niemożliwy na serwerze dedykowanym: %s

Pending=Oczekujące połączenie z '%s' nieudane; %s

LoadPlayerClass=Błąd wczytywania klasy postaci

ServerOutdated=Przestarzała wersja serwera


[Progress]

CancelledConnect=Próba połączenia anulowana

RunningNet=%s: %s (liczba graczy: %i)

NetReceiving=Trwa pobieranie pliku '%s': %i/%i

NetReceiveOk=Plik '%s' został pobrany pomyślnie

NetSend=Trwa wysyłanie pliku '%s'

NetSending=Trwa wysyłanie pliku '%s': %i/%i

Connecting=Łączenie w toku...

Listening=Nasłuch klientów w toku...

Loading=Trwa wczytywanie

Saving=Trwa zapisywanie

Paused=Zatrzymane przez %s

ReceiveFile=Trwa pobieranie pliku '%s' (użyj klawisza F10, aby anulować)

ReceiveOptionalFile=Trwa pobieranie opcjonalnego pliku '%s' (użyj klawisza F10, aby pominąć plik)

ReceiveSize=Rozmiar %iK, Ukończono %3.1f%% = %iK, pozostało plików: %i

ConnectingText=Łączenie w toku (użyj klawisza F10, aby anulować)

ConnectingURL=unreal://%s/%s


[General]

Upgrade=Aby dołączyć do rozgrywki na wybranym serwerze, należy zaktualizować Unreal przy pomocy darmowej aktualizacji dostępnej na stronie WWW OldUnreal:

UpgradeURL=http://www.oldunreal.com/oldunrealpatches.html

UpgradeQuestion=Czy chcesz uruchomić przeglądarkę internetową i udać się na witrynę z aktualizacją?

Version=Wersja %i


[WarpZoneInfo]

OtherSideURL=


[Pickup]

ExpireMessage=


[SpecialEvent]

DamageString=


[ServerCommandlet]

HelpCmd=server

HelpOneLiner=Serwer gry sieciowej

HelpUsage=server map.unr[?game=gametype] [-option...] [parm=value]...

HelpWebLink=http://wiki.oldunreal.com

HelpParm[0]=Log

HelpDesc[0]=Wprowadza nazwę pliku dziennika, który będzie utworzony

HelpParm[1]=AllAdmin

HelpDesc[1]=Nadaje wszystkim graczom uprawnienia administracyjne