End.czt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 18:09, 1 November 2015 by Delacroix (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Konec"


[TransitionGenderEvent0]

CommonText[0]="Bodega Bay neznámému raketoplánu - prosím identifikujte se."


[TransitionGenderEvent2]

CommonText[0]="Okamžitě se identifikujte, nebo začneme střílet."


[TransitionGenderEvent1]

CommonText[0]="Nedali jste varování - začneme střílet."


[LevelSummary]

Title="Konec"