Dig.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Kopalnie Rrajigar"


[TranslatorEvent11]

Message="UWAGA: Wykryto intruza na terenie sekcji C-6 i D-8. Cały personel ma obowiązek patrolować wyznaczone tereny."

Hint="Strzel w czerwony przycisk nieopodal, aby podnieść kładkę i przejść na drugą stronę strumienia lawy."


[TranslatorEvent1]

Message="UWAGA: Mosty w dolnej części kopalni są niestabilne. Zachować ostrożność przy przechodzeniu."


[TranslatorEvent0]

Message="ALARM: Wykryto czynny opór niewolników Nali w sektorze 3A. Niniejszym wydaje się zezwolenie na zabicie buntowników celem stłumienia rebelii."


[TranslatorEvent2]

Message="Wioska Harobed znajduje się po drugiej stronie gór. Poczekam do zachodu obu słońc, a potem udam się do kopalni Rrajgar. To jedyna droga."


[TranslatorEvent10]

Message="UWAGA: Drugie źródło zasilania pola siłowego jest nieaktywne. Poziom zagrożenia 2."


[TranslatorEvent6]

Message="Pole siłowe aktywne. Wszystkie systemy w normie."

Hint="Należy wyłączyć pole siłowe. Znajdź sterownię."


[TranslatorEvent5]

Message="UWAGA: Pole siłowe nieaktywne. Wykryto intruza w sekcji C-6. Rozkaz: wyeliminować."

Hint="Strzelaj do czerwonych beczek."


[TranslatorEvent9]

Message="UWAGA: Pierwsze źródło zasilania pola siłowego jest nieaktywne. Poziom zagrożenia 1."


[TranslatorEvent19]

Message="WAŻNE: Teren musi być opróżniony, aby winda transportowa działała poprawnie."


[TranslatorEvent15]

Message="Już jesteś TRUPEM."


[TranslatorEvent14]

Message="A co ty robisz tu na górze?"


[TranslatorEvent20]

Message="Sterownia Pola Siłowego"


[TranslatorEvent8]

Message="Pierwsze źródło zasilania pola siłowego jest aktywne."

Hint="Podejdź do czerwonych przycisków przy ścianie, aby je włączyć."


[TranslatorEvent7]

Message="Drugie źródło zasilania pola siłowego jest aktywne."

Hint="Podejdź do czerwonych przycisków przy ścianie, aby je włączyć."