Dig.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Mina Rrajigar"


[TranslatorEvent11]

Message="ALERTA: Intrús detectat en Seccions C-6 i D-8. Tot el personal és responsable de patrullar la seva àrea local."

Hint="Dispara al botó vermell a prop per aixecar el pont estret a través de la lava."


[TranslatorEvent1]

Message="ALERTA: Els ponts d'accés en la meitat inferior de la mina són insegurs. Procedir amb precaució."


[TranslatorEvent0]

Message="ALERTA: Resistència d'esclaus nali detectada al Sector 3A. Força letal autoritzada per suprimir activitat rebel."


[TranslatorEvent2]

Message="La Vila Harobed és a l'altre costat d'aquestes muntanyes. Esperaré fins que els dos sols s'hagin post i procediré per la mina Rrajigar. És l'única forma."


[TranslatorEvent10]

Message="ALERTA: L'estat de font d'alimentació de camp de força dos és inactiu. Condició de seguretat dos abastada."


[TranslatorEvent6]

Message="Camp de força intacte. Tots els sistemes normals."

Hint="El camp de força ha de ser desactivat. Troba la sala de control."


[TranslatorEvent5]

Message="ALERTA! Camp de força desactivat. Intrús detectar en Secció C-6. Eliminar qualsevol presència no autoritzada."

Hint="Dispara tots els barrils vermells."


[TranslatorEvent9]

Message="ALERTA: L'estat de font d'alimentació de camp de força u és inactiu. Condició de seguretat dos abastada."


[TranslatorEvent19]

Message="NOTA: Àrea ha d'estar lliure per operació correcta de muntacàrregues."


[TranslatorEvent15]

Message="Ets TANT mort."


[TranslatorEvent14]

Message="Què coi fas aquí a dalt?"


[TranslatorEvent20]

Message="Àrea de Control de Camp de Força"


[TranslatorEvent8]

Message="L'estat de font d'alimentació u de camp de força és actiu."

Hint="Prem els botons vermells a la paret empenyent-los."


[TranslatorEvent7]

Message="L'estat de font d'alimentació dos de camp de força és actiu."

Hint="Prem els botons vermells a la paret empenyent-los."