DasaPass.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Przełęcz Dasa"

LevelEnterText="Wkraczasz na przełęcz górską Dasa"


[TranslatorEvent3]

Message="Dziennik: Grok Vhul'rath: Znowu musiałem zlecić naprawę mostu zwodzonego! Ten most robi się już stary, a ja mam serdecznie dość Behemotów - ciągle coś psują, a przy tym są niezdarne, jak wieprze z Aldaru. Chciałbym już wrócić do ojczyzny."


[TranslatorEvent4]

Message="Brygadier mostu Khan Vhranna: Mam już powyżej uszu Groka Vhul'rath. Co za nadęty skurczybyk. Jeżeli jeszcze raz każe nam naprawiać most w trakcie deszczu, dostanie ode mnie w czachę."


[TranslatorEvent2]

Message="RAPORT DOSTAWCZY: Stacja Górska Przełęcz Dasa: Grok Vhul'rath: Postanowiliśmy zrezygnować z pracy niewolników Nali. Podobno oni wszyscy wierzą, iż z gwiazd zstąpi 'zbawca' i nas pozabija. A wobec tego, postanowiliśmy ich zabić za odmowę wykonania pracy."


[TranslatorEvent0]

Message="RAPORT DOSTAWCZY: Stacja Górska Przełęcz Dasa: Grok Vhul'rath: W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy 45 skrzyń z zaawansowanymi urządzeniami zebranymi z rozbitego statku Ziemian ISV-KRAN. Zadecydowałem, żeby przechowywać je w lochach, zanim zostaną wysłane Władcy."