DasaPass.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Pas del Mont Dasa"

LevelEnterText="Entrant al Pas del Mont Dasa"


[TranslatorEvent3]

Message="Diari: Grok Vhul'rath: He ordenat reparar el pont llevadís un cop més! Ja passa de taca d'oli-Estic fart de tractar amb els behemoth-ho trenquen tot constantment i són deixats com porcs aldarians. Tinc ganes de tornar al meu món natal."


[TranslatorEvent4]

Message="Capatàs de Pont Khan Vhranna: Estic fart de Grok Vhul'rath. És tal fill de bulrach pompós. Si ens fa arreglar el pont llevadís una vegada més sota la pluja, li partiré la cara."


[TranslatorEvent2]

Message="REGISTRE D'ENVIAMENTS: Estació Pas del Mont Dasa : Grok Vhul'rath: Hem decidit menysprear l'ús de nali com a esclaus aquí. El rumor és que creuen que el seu "salvador" ha vingut de les estrelles per matar-nos. Hem decidit executar-los per negar-se a treballar de totes formes."


[TranslatorEvent0]

Message="REGISTRE D'ENVIAMENTS: Estació Pas del Mont Dasa : Grok Vhul'rath- Aquesta última setmana hem rebut més de 45 caixes d'equipament d'alta tecnologia de la nau espacial humana estavellada ISV-KRAN. He decidit guardar-les en els cellers abans que les enviem al Senyor de la Guerra."