DCrater.czt

From Oldunreal-Wiki
Revision as of 05:59, 4 June 2014 by Delacroix (talk | contribs) (Created page with "[LevelInfo2] Title=Krater Demonu [TranslatorEvent1] Message=Ovladaci panel generatoru. Generator je plne funkcni. Vykon je na nominalnich hodnotach. [TranslatorEvent0] ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title=Krater Demonu


[TranslatorEvent1]

Message=Ovladaci panel generatoru. Generator je plne funkcni. Vykon je na nominalnich hodnotach.


[TranslatorEvent0]

Message=Vstupni brana: Varovani: nedostatek energie pro umozneni spojeni. Aktivujte generator.

AltMessage=Vstupni brana: Spojeni bylo navazano, vstupte do prepravniho pole.

Hint=Zapni generator, ktery napaji energii teleportacni branu do lodi.


[TranslatorEvent3]

Message=Mistnost pro generator a nakladku

Hint=Zapni generator, ktery napaji energii teleportacni branu do lodi.


[TranslatorEvent4]

Message=Poplach-narusitel: plna pohotovost pro veskery personal, zabezpecte vsechny pristupove body. Chrante Matku, selhani se tresta SMRTI.

Hint=Zapni generator, ktery napaji energii teleportacni branu do lodi.