DCrater.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="Cràter del Dimoni"


[TranslatorEvent1]

Message="Panell de Control del Generador. Generador operant. Potència de sortida nominal."


[TranslatorEvent0]

Message="Portal: Alerta; no hi ha prou energia per establir enllaç de portal. Activar el Generador."

AltMessage="Portal: Enllaç Establert. Entrar a camp de transport."

Hint="Activa el generador que subministra energia al portal a la nau."


[TranslatorEvent3]

Message="Generador i sala de càrrega."

Hint="Activa el generador que subministra energia al portal a la nau."


[TranslatorEvent4]

Message="Alerta de Intrús. Assegurar tots els punts d'accés, tot el personal en plena alerta. Protegir la Mare, fracàs resultarà en MORT."

Hint="Activa el generador que subministra energia al portal a la nau."