Crashsite1.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

[LevelInfo2]

Title="UMS 'Prometeusz'"


[TranslatorEvent4]

Message="UMS 'Prometeusz' - Sieć elektryczna. UWAGA: Przeciążenie obwodów w sekcji 2"


[TranslatorEvent11]

Message="Raport: Asystent naukowy Oliver F. Russel: Znowu coś wlazło do zbiorników wodnych. Peter widział, jak jakaś maź zbita w kulę przełaziła przez kran. Zapowiada się kolejna długa noc spędzona na analizie wody. Boże, jak ja nienawidzę kosmicznych szkodników..."


[TranslatorEvent10]

Message="Oficer medyczny Andrew G. Jackson: Lot przebiega spokojnie, już dwa tygodnie minęły bez poważniejszych incydentów. Mimo to, dostanę pełną pensję. Jeżeli idzie o pracę, to lepiej już być nie może."


[TranslatorEvent8]

Message="UMS 'Prometeusz' - Terminal informacyjny: --- Sieć informacyjna nieczynna ---"


[TranslatorEvent3]

Message="UMS 'Prometeusz' - Sieć elektryczna. UWAGA: Przeciążenie obwodów w sekcji 1"


[TranslatorEvent5]

Message="UMS 'Prometeusz' - Sieć elektryczna. Stan sekcji 3: w normie"


[TranslatorEvent2]

Message="UMS 'Prometeusz' -- Silnik 1. UWAGA: Poziom mocy zbliża się do maksymalnego | Bląd krytyczny: Poziom ciśnienia przekroczył limit!"


[TranslatorEvent6]

Message="UMS 'Prometeusz' -- Silnik 1. UWAGA: Poziom mocy zbliża się do maksymalnego | UWAGA: Poziom ciśnienia zbliża się do maksymalnego!"