Chizra.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Świątynia Chizry, Nalijskiego Boga Wód"

LevelEnterText="Wkraczasz do świątyni Chizry, Nalijskiego Boga Wód"


[TranslatorEvent7]

Message="Świątynia Nalijskiego Boga Wód Chizry została opanowana przez wodne węże i demony przybyłe z gwiazd. Jedynie Mesjasz może ją oczyścić."


[TranslatorEvent11]

Message="Weź pochodnię sześciu ogni i wkrocz do wewnętrznego skrzydła ceremonialnego. Tam odnajdziesz drogę do miejsca, skąd przybywasz, jak również stalowy rydwan, który spadł z niebios."


[TranslatorEvent20]

Message="Wejrzyj w oczy swe. Gdy twoja odwaga zwycięży, wiara twa umożliwi ci ostatni krok na drodze ku nagrodzie."


[TranslatorEvent8]

Message="Pochodnię sześciu ogni wziąć może jedynie wojownik, który skąpał się w basenie gromów, za obeliskiem chmur."


[TranslatorEvent9]

Message="Piramida zawiera klucz do komnaty śmierci. Znajdziesz tam więcej mocy dla pochodni sześciu ogni."


[Counter3]

CountMessage="Trach!"

CompleteMessage="Tratwa została odcumowana."


[TranslatorEvent6]

Message="Za tą kamienną pieczęcią znajduje się wejście do wewnętrznego skrzydła ceremonialnego świątyni Boga Wód."


[TranslatorEvent18]

Message="Za tą złotą bramą znajduje się uświęcony ołtarz pochodni sześciu ogni. Jedynie po dotknięciu zewnętrznych kamieni ognistych filarów wolno tu wejść."


[TranslatorEvent14]

Message="Demony przybyłe z gwiazd na stalowych rydwanach są karą za grzechy narodu Nali."


[TranslatorEvent5]

Message="Jedynie wojownik, który dzierży pochodnię sześciu ogni, może wejść do wewnętrznego skrzydła ceremonialnego. W chwili, gdy ujmiesz w dłoń pochodnię sześciu ogni, pieczęć otworzy się."


[TranslatorEvent10]

Message="Pochodnię sześciu ogni podarował Nali sam Bóg Wód, gdy z niebios spadła gwiazda. Aby odnaleźć tę gwiazdę, należy przejść przez skrzydło ceremonialne."


[TranslatorEvent13]

Message="Środek piramidy jest punktem skupienia mocy Boga Wód, Chizry."


[TranslatorEvent19]

Message="Wespnij się po luzem leżących kamieniach, aby dostać się do laguny ognia gromów. Strzeż się demona przybyłego z gwiazd, który czai się w cieniu. Głupcy idą na śmierć pewną."


[TranslatorEvent1]

Message="Wielka moc jest darem dla tych, których obmyje wodospad w basenie gromów."


[TranslatorEvent12]

Message="Oto jest basen gromów. Nieczyści, którzy odważą się skąpać w tych wodach, stawią czoło demonowi przybyłemu z gwiazd."


[TranslatorEvent4]

Message="Jedynie wojownik, który dotknął twarzy posągu Boga Wód, może wkroczyć do świątyni."


[TranslatorEvent3]

Message="Aby dostać się do basenu gromów, należy wspiąć się po luzem leżących kamieniach."


[TranslatorEvent15] Message="Komandor Mac Harrison, godz. 14:00, raport sytuacyjny: Tubylcy mają sześciolufową rakietnicę na jednym z ołtarzy, ale jest ona silnie strzeżona przez te salamandry. 'Pochodnia sześciu ogni', tak ją nazywają Nali. Spróbuję się przekraść dziś w nocy."


[TranslatorEvent2]

Message="Oto obelisk chmur. Za nim znajduje się basen gromów."


[TranslatorEvent0]

Message="Niech mieją się na baczności ci o nieczystych sercach, albowiem gdy wejdą do basenu gromów, stawią czoła demonowi z gwiazd."