Chizra.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Chizra-Déu de l'Aigua Nali"

LevelEnterText="Entrant al temple de Chizra-El Déu Nali de l'Aigua"


[TranslatorEvent7]

Message="El déu nali de l'aigua Chizra i el seu temple sagrat han estat envaïts per les serpents d'aigua i els dimonis que vingueren de les estrelles. Només el mesíes pot purificar el temple ara."

[TranslatorEvent11]

Message="Pren el pal de 6 focs i ves cap a la cambra cerimonial interior. Allà trobaràs el camí de tornada al lloc d'on has vingut i la carrossa metàlica que caigué de les estrelles."

[TranslatorEvent20]

Message="Mira als teus ulls. I quan el teu coratge sigui màxim el teu últim pas al premi serà proveït per la teva fe."


[TranslatorEvent8]

Message="El pal de 6 focs només pot ser atansat per un guerrer que s'ha banyat en la piscina del tro, passat l'obelisc dels núvols."


[TranslatorEvent9]

Message="La piràmide és la clau a la cambra de la mort. Allà trobaràs més poder pel pal de 6 focs."


[Counter3]

CountMessage="Crac!"

CompleteMessage="La balsa s'ha deixat anar"


[TranslatorEvent6]

Message=" Més enllà d'aquest segell de pedra es troben les cambres cerimonials internes del déu nali de l'aigua."


[TranslatorEvent18]

Message="Més enllà d'aquesta porta daurada hi ha l'altar sagrat del pal de 6 focs. Només tocant les pedres sortints dels pilars de foc llamp podrà hom entrar."


[TranslatorEvent14]

Message="Els dimonis vingueren de les estrelles en una carrossa metàl·lica com a càstig pels pecats dels nali."


[TranslatorEvent5]

Message="Només un guerrer que porti el pal de 6 focs podrà entrar a les cambres cerimonials interiors. Un cop que el pal de 6 focs estigui a les teves mans el segell de pedra s'aixecarà."

[TranslatorEvent10]

Message="EL PAL DE 6 FOCS VINGUÉ DEL DEU NALI DE L'AIGUA QUAN L'ESTRELLA CAIGUÉ DEL CEL. PER TROBAR L'ESTRELLA HOM HA DE PASSAR A TRAVÉS DE L'ALA CERIMONIAL."

[TranslatorEvent13]

Message="El centre de la piràmide és el punt focal del poder del déu nali de l'aigua Chizra"


[TranslatorEvent19]

Message="Escala les pedres soltes per arribar a la llacuna de foc llamp. Vigila que el dimoni que vingué de les estrelles vaga en les ombres. Un neci segur que perirà."

[TranslatorEvent1]

Message="Una força potent ve d'aquells que deixin caure la cascada sobre ells a la piscina del tro."


[TranslatorEvent12]

Message="Aquesta és la piscina del tro. Les ànimes impures que es banyin a l'aigua s'enfrontaran al dimoni que vingué de les estrelles"

[TranslatorEvent4]

Message="Només un guerrer que ha tocat la cara de l'ídol del déu de l'aigua podrà entrar a aquest temple."

[TranslatorEvent3]

Message="Per arribar a la piscina del tro hom ha d'escalar les pedres soltes."


[TranslatorEvent15]

Message="1400 hores Comandant Mac Harrison: INF. SIT.: Aquests nadius locals tenen un llançacoets de 6 barrils sobre un altar però està durament vigilat per aquella mena de salamandres. "El Pal de 6 Focs" és com els nali l'anomenen. Intentaré esmunyir-m'hi aquesta nit."


[TranslatorEvent2]

Message="Aquest és l'obelisc dels núvols. Més enllà d'aquí jau la piscina del tro."


[TranslatorEvent0]

Message="Tingueu compte, aquells amb motius impurs que entrin a la piscina del trò s'enfrontaràn amb el dimoni de les estrelles"