Ceremony.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Skrzydło ceremonialne"

LevelEnterText="Wkraczasz do skrzydła ceremonialnego"


[TranslatorEvent15]

Message="Wewnętrzne skrzydło ceremonialne. Mieszkają tu węże należące do Boga Wód, oczekując na ciała istot słabych, aby je pożreć. Tylko wojownik, który sam pływa jak wąż, może im uciec."


[TranslatorEvent0]

Message="Sierż. William Bradford: Te salamandro-podobne stwory wymordowały cały mój oddział. Nie mam już amunicji i od kilku dni przebywam w tej świątyni razem z jednym z kapłanów tubylców. Gdy on się modli, ja trzymam wartę przy drzwiach."


[Counter2]

CountMessage="Dowiedź swego kunsztu wojownika w oczach Bogów."

CompleteMessage="Znakomicie!"