Ceremony.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Les Cambres Cerimonials"

LevelEnterText="Entrant a l'Ala Cerimonial"


[TranslatorEvent15]

Message="Les cambres cerimonials interiors. Aquí resideixen les serpents del Déu de l'Aigua per acceptar la carn dels febles per ésser devorada. Només un guerrer que nedi com la serpent escaparà les seves urpes."


[TranslatorEvent0]

Message="Sgt. William Bradford: Tot el meu escamot ha estat mort per aquesta mena de salamandres. No queda munició i he estat aguantant aquí dalt en aquest altar amb un dels sacerdots nadius durant dies. Mentre prega miro de mantenir un ull guaitant la porta. "

[Counter2]

CountMessage="Prova als Déus les teves Habilitats de Guerrer"

CompleteMessage="Ben Fet!"