Abyss.set

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Abyss
Language Swedish
Game Unreal
Status 7/7
[LevelInfo5]
Title="Galas topp"
LevelEntryText="Inför Galas topp"

[LevelSummary]
Title="Galas topp"
LevelEntryText="Inför Galas topp"

[TranslatorEvent2]
Message="LOGG: R. Wisnewski: Fan, det är kallt. Gångvägen utanför är oförgänglig. Jag föll nästan av två gånger och det är långt ner. Jag försöker igen senare. Jag känner att det kommer att vara värt ansträngningarna att nå den strukturen framåt."

[TranslatorEvent1]
Message="System: Teleporter Online."

[TranslatorEvent0]
Message="System: Teleporter Offline. Aktivering krävs via underjordisk styrenhet."
Unreal Swedish Localization
Shared files: ALAudio.setCore.setD3DDrv.setD3D9Drv.setEditor.setEngine.setGalaxy.setGlideDrv.setIpDrv.setIpServer.setMeTaLDrv.setOpenGLDrv.setSetup.setSglDrv.setSoftDrv.setStartup.setUBrowser.setUMenu.setUnrealEd.setUnrealI.setUnrealShare.setUWindow.setWindow.setWinDrv.setXDrv.setXMesaGLDrv.setXOpenGLDrv.set
Unreal exclusives: SetupUnreal.setSetupUnrealPatch.setD3D8Drv.setEFX.setFMODAudioDrv.setOGLDrv.setOldOpenGLDrv.setOldWeapons.setScriptedAI.setSDL2Drv.setSwFMOD.setUnreal.setUnrealIntegrity.setUnrealLinux.setUnrealLinux.bin.setUnrealOSX.setUnrealOSX.bin.setUnrealSDL2.setUnrealSDL2.bin.setUnrealXLinux.setUnrealXLinux.bin.setUWebAdmin.setWebAdminHTML.set
Assets: Bluff.setCeremony.setChizra.setDark.setDasaCellars.setDasaPass.setDCrater.setDig.setDKNightOp.setDmAriza.setDmBeyondTheSun.setDmCurse.setDmDeathFan.setDmDeck16.setDmElsinore.setDmExar.setDMfith.setDmHealPod.setDmMorbias.setDmRadikus.setDmRetrospective.setDmRiot.setDmTundra.setDug.setEndGame.setExtremeBeg.setExtremeCore.setExtremeDark.setExtremeDarkGen.setExtremeDGen.setExtremeEnd.setExtremeGen.setExtremeLab.setFemale1Skins.setFemale2Skins.setGateway.setHarobed.setIsvDeck1.setIsvKran32.setIsvKran4.setMale1Skins.setMale2Skins.setMale3Skins.setNaliBoat.setNaliC.setNaliLord.setNoork.setNyleve.setPassage.setQueenEnd.setRuins.setSkTrooperSkins.setSkyBase.setSkyCaves.setSkyTown.setSpireVillage.setTerraLift.setTerraniux.setTheSunspire.setTrench.setVeloraEnd.setVortex2.set
Return to Na Pali: UDSDemo.setUPak.setUPakFix.setAbyss.setCrashsite.setCrashsite1.setCrashsite2.setDmAthena.setDmDaybreak.setDmHazard.setDmStomp.setDmSunSpeak.setDmTerra.setDuskFalls.setEldora.setEnd.setFoundry.setGlacena.setGlathriel1.setGlathriel2.setInterIntro.setInter1.setInter2.setInter3.setInter4.setInterCrashsite.setInter5.setInter6.setInter7.setInter8.setInter9.setInter10.setInter11.setInter12.setInter13.setInter14.setIntro1.setIntro2.setNagomi.setNagomiSun.setNalic2.setNevec.setSpireLand.setToxic.setUGCredits.setUpack.setVelora.set
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.setDM-Letting.setDM-Loxi.setDM-Mojo.setDM-Shrapnel.setDM-Twilight.set
Division Mappack: DmBayC.setDmCreek.setDmDespair.setDmEclipse.setDmKrazy.setDmLocke.setDmMorbfanza.setDmScruular.setDmSplash.setDmVilla.set